Mise Gefalania

Autor: William
Kapitola 5.

Dlouho to netrvalo a William s Ruplikonem byli na vrcholu skaliska. Chvíli poté padla noc. Černá a temná. Gefalania neměla měsíc, který by vrhal světlo na odvrácenou stranu planety. A třpyt hvězd, to ani zdaleka nestačil vynahradit.
Naproti tomu jak byla planeta přes den tichá, v noci tu bylo rušno. Šelmy vylézaly ze svých nor, obrovští noční ptáci s blanitými, kožnatými křídly a dlouhými zobáky, vzlétli ze svých hnízd a u nedalekého jezera si začali hledat potravu.
William s úžasem sledoval, jak tito tvorové vší rychlostí zajedou celí do vody a s ještě větší rychlostí z ní vystřelí ven i s kořistí v zobáku. To jediné bylo možné od sud pozorovat. Odraz hvězd na velké ploše vody to umožňoval. Všude jinde byl jen černý a očím neproniknutelný les.
Ruplikon se natáhl a zavřel oči. William se ještě chvíli kochal děním u jezera a pak následoval příkladu svého kolegy. Usnuli téměř okamžitě.
Dvě hodiny. Tak dlouho trvalo jejich snění, pak se Gefalania poprvé projevila jako místo, před kterým varovala databanka.
Zvedl se prudký vítr a začal padat hustý déšť. Ochladilo se z minuty na minutu. A teplota šla stále dolů.
„Wille, tohle není dobrý, musíme se rychle někam schovat!“ navrhoval Ruplikon a rychle se postavil na nohy.
William se na přítele podíval, nahnul se, chytl ho za opasek a rychle ztrhl zpět k zemi.
„V první řadě by bylo lepší na sebe nepoutat pozornost blesků!“
A opravdu. O necelý kilometr dál švihl jasně červený blesk přímo do jednoho z nejvyšších stromů u protější skály. Špička mohutného jehličnanu se rozlétla na třísky a zbytek se přelomil vertikálně na dvě poloviny. Ale nevzplanul. Hustý déšť to nedovolil.
Kiffar rychle smotal třikrát tak těžký plášť do ruličky a začal se plazit k okraji skály. Ruplikon svůj černý kožený plášť využil jak se jen dalo. Nasadil si kapuci a štrádoval si to ve stopách Williama.
Dolů se lezlo hůř než nahoru. Hlína a prach se proměnily v bláto a ploché části skály v dokonalou skluzavku. Teprve když byli v polovině, tak si Ruplikon uvědomil, že slézají druhou stranou, než vyšli nahoru.
Skála tady byla o něco prudší a konec byl hluboko dole v propasti. Ale Ruplikon věděl, proč Will vyrazil právě tudy. Instinkt Jediho v nebezpečí se zdvojnásobí a také Síla prozradí mnohem víc než normálně. Byl tu převis. A pod ním malá jeskyně, nebo tak něco. Prostě místo, kde se dá ukrýt před deštěm.
Tíha pláště Williama táhla dolů. Věděl, že v něm má kartu s kódy od lodi, ale nemohl jinak. Zamířil a tkaninu pustil. Padala přesně. Dopadla přímo na místo, kam Jedi zamýšlel a rozplácla se vší tíhou v mokrou placku.
„Jsi si jistý, že to počítač přežil?“ křičel Ruplikon.
„To brzy zjistíme.“ pronesl kiffar spíš pro sebe a otřel si tvář o tuniku u ramen.
Zelená barva na jeho obličeji začala pouštět a zanechala na oblečení stejnobarevnou skvrnu, což naznačovalo, že se nebude jednat o jen tak ledajaký déšť.
Dolů zbývalo pouhých osm metrů. A ty již přátelé zdolali bez potíží.
Ruplikon byl blíž a tak prohrábl Willův mokrý plášť, letmo zkontroloval kartu s kódy a strčil si ji do vnitřní kapsy své tuniky. Plášť pak pověsil do sucha pod převis na malý skalní výběžek. To už William zažehl meč a začal se pomalu rozhlížet v útrobách úzké chodby. Vedla někam dolů a nedalo se říct co se v ní ukrývá a kde přesně končí.

* * *

Listnatý les se měnil z lehce osazeného na hustou, neproniknutelnou džungli. Duros vybročepelí vysekával úzkou cestičku, po které šli všichni v řadě za sebou. Michael, který je sledoval, si tak už nemohl dovolit držet se moc blízko. Ztratil jak sluchový, tak i vizuální kontakt.
Pašeráci se prodírali porostem necelou půl hodinu a pak narazili na širší cestu, kterou už vysekal někdo před nimi. Očividně ji vyrobil nějaký stroj, který ji udržoval neustále průchodnou. Vedla z kopce dolů ke skalnímu útvaru, kde byl nejspíš cíl pašeráků.
To byla pro Michaela konečná, dál již nepozorovaně pokračovat nemohl. Zůstal na místě, kde se cesty spojovaly a počkal tam až do doby, než padla dostatečná tma.
Žádná další skupina zločinců již ke skále nešla, z čehož se Michaelovi dost ulevilo.
Jistým, ale tichým krokem se přibližoval a pomocí Síly propátrával okolí. Na stromech a v hustém porostu ucítil hned několik dravců, ale oni jeho ne, nebo už měli zkušenosti se zbraněmi pašeráků a nechtělo se jim útočit.
Okolí skály bylo vysekané a vlevo na konci široké cesty byl z kulatin postavený dlouhý stůl. Pašeráci si zjevně moc s nějakým přehnaným maskováním své skrýše hlavu nedělali. Kdo by taky čekal, že je tu někdo bude hledat…
Už jen tak najít místo, kudy se do objektu vchází.
Náhlý hluk Michaela upozornil na muže, který přicházel zpoza jednoho výčnělku skály. Byl ozbrojený a v ruce drže hrnek s čímsi teplým.
Michael počkal až si muž sedne na stůl a pak se začal plížit směrem k němu. Čím víc se přibližoval, tím víc se odhalovala odvrácená strana skalního výčnělku. Jasné modré světlo a zvuk podobný neustávajícímu bzukotu velkého hmyzu, to mohlo znamenat jen jediné, našel vchod zabezpečený silovým polem.
Zbývalo vymyslet jak se dostat za něj.
Muž popíjel svůj horký nápoj a koukal na hvězdy. Stmívalo se rychle a krom zářivých teček na obloze a blízkého okolí silového pole, toho moc vidět nebylo. Jedi se proplížil ještě o kousek dál, až k místu ze kterého vidět vchod úplně celý. Všiml si kamery, která byla namířena tak, aby bylo možné identifikovat postavy zadávající vstupní kód na ovládacím panelu.
Michael zauvažoval nad svými dalšími kroky. Z proudu myšlenek ho ale vytrhl muž, který nečekaně vylil nedopitou tekutinu na zem a vstal. Jedi překvapením ucukl a nepatrným zašustěním prozradil svoji pozici.
Strážný okamžitě zbystřil, pustil hrnek na zem a tasil blaster v domnění, že jde o nějaké troufalého predátora. Michael neměl v úmyslu se nechat zabít, ale také nechtěl vyvolat poplach…

* * *

V jeskyni bylo ještě chladněji a temněji, než na povrchu. Ale alespoň tam nefoukal vítr a nepadal déšť. Will se po pár metrech, které ušel, opět vrátil ke vchodu, kde čekal bouřkou kochající se Ruplikon.
„Jak to vypadá s počítačem?“ zeptal se.
„Funguje, ale tvůj plášť by tu měl zůstat a usušit se.“
Kiffar rozpažil a koukl se na své oblečení. Z rukávů mu tekly tenké proudy vody a tunika na něm byla přilepená jak kůže na ithoriánovi.
„Myslím, že to nebude jediné, co je potřeba nechat usušit.“
Usmál se a dal ruce opět k tělu. Rodian moc mokrý nebyl. Schytal to hlavně od kolen dolů, vršek mu uchránil nepromokavý kožený plášť.
„Jak to vypadá dál v jeskyni?“ vyzvídal, zatímco si kiffar ždímal rukávy.
„Je tam tma… Víc ti toho nepovím, daleko jsem nedošel.“
„Nevadí,“ pravil Ruplikon. „mám určité zkušenosti v chození ve tmě, tak mě následuj a koukneme se, kam až to vede.“
Will přikývl a pak společně vyrazili do hlubin skály.
Cesta se klikatila směrem dolů a velikost jeskyně se střídavě měnila. Z toho šlo usoudit, že se nejedná o práci něčích rukou, nebo dokonce strojů, ale čistě o přírodní úkaz. Naštěstí byla vždy dostatečně velká a tak se Jediové nemuseli nikde soukat úzkými štěrbinami.
Ruplikon s mistrovským umem využíval Sílu vidění a neomylně navigoval s jedním, modrým, světelným mečem před sebou. Ten mu ale sloužil spíš jako nástroj na odstraňování nebezpečných krápníků, než coby zdroj světla.
Po zhruba padesáti metrech došli na konec.
William slyšel téct vodu a Ruplikon mu to potvrdil. Z prasklin ve skále vytékala voda a shromažďovala se v malém žlabu u země.
„Myslíš, že je pitná?“ zeptal se Ruplikon a klekl si, aby ji mohl nabrat do dlaní.
„Nevím, vypadá tak. No, kdybych neměl takovou zatracenou žízeň, asi bych ji nepil, ale za těchhle okolností…“
Skrčil se a také si nabral trošku vody. Rodian na to pokrčil rameny a začal pít.
Jeskyně v místě studánky nebyla moc prostorná a z hrbolaté země tu a tam trčely malé ostré výběžky. A tak Jediům nezbývalo nic jiného, než udělat čelem vzad a vrátit se na plácek u vchodu, kde byla jeskyně nejpohodlnější.
Zvuk pomalu tekoucí vody se postupně ztrácel a začalo ho opět nahrazovat bubnování deště o povrch skály. William si svlékl roucho, znovu ho vyždímal a položil na široký stalagmit. Pak se zabalil do zapůjčeného Ruplikonova pláště jako do spacáku a se zavřenýma očima popřál příteli dobrou noc. Rodian, schoulený do klubíčka, přání opětoval a ještě před tím, než se také oddal spánku, si v duchu znovu připomenul události náročného dne.

* * *

Blaster mířil přímo na Michaela a pašerákův ukazováček byl připravený na spoušti, ale nevystřelil. Místo toho se rozklepal a s ním i celá ruka. Druhá se zase chytila krku, ve snaze strhnout neviditelnou smyčku, která jej začínala škrtit. Michael ale Silové sevření nepovolil, dokud strážnému nevypadla zbraň na zem.
Pašerák nechápal co se děje a v návalu zoufalství se pomalu smiřoval s nejhorším. Pak vystoupil ze stínu Jedi. Nataženou rukou mířil na krk svého protivníka a díval se mu do očí. Sevření povolilo. Ne úplně, ale poskytlo pašerákovy možnost nabrat kousek čerstvého vzduchu do plic. „Jaký je vstupní kód od dveří?“ zeptal se Michael zastřeným, klidným hlasem.
Strážný ze sebe vykoktal pět čísel a pak začal prosit o milost. Tím si však vysloužil jen další, pevnější stisk.
„Kolik lidí je uvnitř?“
„Čtyřicet tři…“
„Dobrá.“ přikývnul Michael a pašeráka pustil.
Ten se zhroutil na zem a začal si rychlým dýcháním kompenzovat předešlý nedostatek vzduchu. Jedi zvedl blaster a prohlédl jej zkušeným okem odborníka. Nastavil zbraň na omráčení a použil.
„Funguje,“ okomentoval stav zbraně, když si ji zasouval za opasek.
Pašerákovi v bezvědomí sebral čepici a natáhl si ji tak, aby mu co nejvíce zakrývala obličej. A teď se zajdu podívat za tvými přáteli…
Kód od silového pole fungoval. Průhledná modrá clona se rozevřela a bzučící zvuk ustal.
Michael vstoupil do dlouhé chodby, která vedla směrem dolů do útrob pašerácké skrýše. Sotva se za ním silové pole uzavřelo, dvoudílné dveře na protější straně se rozrazily a vyběhli z nich dva muži se zbraněmi v rukou. Okamžitě a bez varování vystřelili. Trik s čepicí evidentně nefungoval.
Jedi uskočil stranou, aby se vyhnul výbojům mířícím přímo na něj. V letu stačil ze svého opasku vytáhnout a odjistit jeden jedovatý granát.
Pár vteřin na to se ozvala malá exploze, následovaná rozprášením zeleného kouře do vzduchu. Pašeráci začali odkašlávat a dusit se. Michael jejich trápení ukončil dvěma přesně mířenými střelami ze svého osobního vojenského blasteru.
Zadržel dech a prošel dveřmi dál do chodby, která byla na předešlou napojená kolmo a společně tak utvářely tvar T. Vydal se cestou vlevo, rovnou k nedalekému točitému schodišti vedoucímu ještě o pár pater níž.
Sestoupil jen o několik schodů, když si uvědomil jaké velké chyby se dopustil. Kolena se mu podlomila a s nepříjemnou pachutí na jazyku se rychle chytl zábradlí, aby se neskutálel až dolů. Jed z granátu se mu dostal do krevního oběhu skrze ránu na ruce a začal své oběti postupně odebírat kontrolu nad tělem.
Poslední co slyšel, byl dupot bot několika pašeráků, kteří běželi za ním z druhého konce chodby.<<< Předchozí Seznam příběhů Pokračování příště...