JAK SE VÁM LÍBÍ?
Vyberte počet bodů a odešlete kliknutím na obrázek s dosavadním stavem hlasů. Jedna je nejméně, pět nejvíce.
1 2 3 4 5
 
Supported by CSWU

Zrcadlení

Autor: Shan Taish
Překlad: LeaByl to jednoduchý obřad, důležitý jen pro oba zúčastněné.
Qui-Gon se vrátil z cesty na Bandomeer a přivezl s sebou hrdého třináctiletého Obi-Wana jako svého nového žáka - Padawana. Ihned po jejich příjezdu na Coruscant podali nejdříve hlášení jedijské radě a poté seznámili Kancléře se vším, co se stalo během jejich událostmi nabitých cest.
Obi-Wan byl vyčerpaný i rozradostněný zároveň. V jednom dni potkal vůdce Galaktické republiky a stanul tváří v tvář Radě coby Padawan po Qui-Gonově levici. Jazyk se mu lepil na patro pýchou a vzrušením, takže bylo velmi těžké přednést svou zprávu Radě, ale nějak jim přece jen o svých zážitcích dokázal vyprávět. Poté, co podal hlášení, Qui-Gon neřekl Radě nic o svém novém žákovi, ale Obi-Wan zachytil souhlasný pohled Mistra Yody, kterým obdařil Qui-Gona.
Když splnili své povinnosti, mohl vyčerpaný Obi-Wan následovat Qui-Gona zpátky do obytné části Chrámu jen díky přebytku adrenalinu. Obi-Wan očekával, že bude jeho nový Mistr hovořit o jeho budoucím výcviku, o tom, co očekává od svého nového Padawana. Ale vysoký Mistr během jejich cesty dlouhými a tichými halami mlčel, jako by tam Obi-Wan nebyl.
Konečně došli k pokojům, které sloužily Qui-Gonovi během těch krátkých chvil, kdy byl na Coruscantu, jako domov. Tyto místnosti se nyní staly i Obi-Wanovým novým domovem. Mistr Jedi se pouze obrátil k obi-Wanovi a řekl, „Jdi si umýt vlasy," a pak se začal zabývat něčím jiným. Obi-Wan zrozpačitěl, byl zmatený a trošku uražený, ale tiše poslechl svého nového Mistra. Položil svá zavazadla do prázdného rohu v obývacím pokoji a vešel do koupelny.
Po osprchování si oblékl čistou tuniku a kalhoty a nechtěl nic jiného, než spát. Vrátil se do obývacího pokoje a uvažoval, která ložnice bude jeho. Ale Qui-Gon nezahálel, když byl Obi-Wan ve sprše. Příruční taška stála otevřená na nízkém stolku a mistr Jedi pokládal různé předměty metodicky do řady vedle ní. Pohlédl na Obi-Wana a pokynul mu, ať vstoupí. „Obi-Wane," řekl, "posaď se tady, před to zrcadlo." Obi-Wan došel ke dveřím ložnice, které se na Qui-Gonův pokyn zavřely a změnily se v celé své výšce a šířce na zrcadlo. Obi-Wanova únava byla v mžiku zapomenuta, klekl si na podlahu a záda držel rovně v obvyklé meditační pozici. Otázky ho svrběly na jazyku, a proto mu dalo velkou námahu zůstat potichu.
Qui-Gon vytáhl další zrcadlo z tašky a postavil ho za Obi-Wana, který upřeně hleděl na své nekonečné obrazy vytvořené dvěma zrcadly stojícími naproti sobě. Díky jejich odrazu viděl svého Mistra umístit malou dřevěnou krabičku na podlahu vedle něj. Qui-Gon zmizel na chvíli v jedné z ložnic a vrátil se s druhou krabičkou, kterou položil na zem vedle té první. Obi-Wan je koutkem oka studoval, byly vykládané tmavým a světlým dřevem, vyleštěné do vysokého lesku. Byly ručně vyrobené, jak s obdivem zjistil, a velmi krásné. Uvažoval, co mohou znamenat pro Mistra Jedi, proč má doma takové krabičky, když tak málo dbá na osobní majetek.
Když si Qui.Gon klekl za něj, pozorujíce oba v zrcadle, Obi-Wanova pozornost se opět přesunula k jeho Mistrovi. Obi-Wan zavřel oči, cítil tíhu Qui-Gonových rukou na svých ramenou. Ačkoliv se Qui-Gon ani nepohnul, cítil Obi-Wan i to nejmenší vlnění v Síle, když ho jeho Mistr do ní lehce ponořil.
Obi-Wan ucítil láskyplné pohlazení Síly, které mu vzalo dech. Kůže ho brněla, když k němu jeho Mistr vyslal malou vlnu Síly. Síla dodala Obi-Wanovi energii tak, jak ji ještě nikdy necítil. Na únavu zcela zapomněl.
Po minutě ticha začal Obi-Wan zase dýchat. Otevřel oči.
Qui-Gon ho pozoroval v odrazech v zrcadlech. Jeho slova rezonující v Síle byla nabita mocnou silou historie a obřadnosti. Obi-Wan potichu naslouchal sledujíc nekonečné Qui-Gony a Obi-Wany odrážející se ve dvou zrcadlech.
„Již více než 25 000 tisíc let ochraňují Rytíři Jedi mír a pořádek v Galaxii. V mnoha případech to byl osamocený Jedi, kdo držel v šachu síly chaosu a zla. To je naše povinnost, výměnou za mocnou sílu a schopnosti nám dané ze záměru Síly, zasvětit naše životy službě Republice a žít podle hodnot našeho Řádu. Konat jinak znamená vystavit Galaxii hrozbě temnoty.
Pouze ten jedijský učeň, který není jen zručný a má schopnosti růst v Síle, ale je i duchapřítomný a ovládá své emoce, aby mohl podstoupit další výcvik, je vybrán, aby se stal Padawanem, žákem Rytíře Jedi nebo Mistra Jedi. Mistr na oplátku zasvětí desítky let výchově a rozvíjení talentu svého žáka. Pouze individuálním výcvikem Rytířů odhalíme ty, kteří by mohli své moci a výsad Jediů po úplném dosažení schopností a síly zneužít. Pouze individuálním výcvikem jsou hrubé talenty studentů vybroušeny do uhlazenosti a zručnosti Rytíře Jedi. Je to součást mnoha našich tradic, které s sebou nesou tíhu tisíciletí."
Qui-Gon se odmlčel, pak k Obi-Wanovu překvapení vzal hřeben a začal mu pomalu česat vlasy. Obi-Wana brněla kůže na hlavě, jak reagovala na šepotavý dotek Síly promlouvající skrz hřeben a Mistrovy ruce. Rytmus česání uklidnil jeho zrychlený tep. Když Qui-Gon s česáním skončil, pocítil Obi-Wan silnou lítost.
Pozoroval, jak poté Qui-Gon zvedl a otevřel dřevěnou krabičku. Uvnitř ležel stříbrný pár nůžek. Mistr vzal nůžky do pravé ruky a podržel je před Obi-Wanem. „Když lidský Mistr najde žáka, je naší tradicí, aby svému učni ostříhal vlasy. Je to symbol nového žákova života v Řádu, slavnostní zasvěcení žáka poslušnosti a službě svému Mistrovi. Je to také symbol Mistrova zasvěcení výchově učně, dokud nedosáhne úrovně Rytíře."
Díky spojení s Mistrem zahlédl Obi-Wan zběžně skrze Sílu tisíce jiných lidských Padawanů, kterým byly ostříhány těmito nůžkami vlasy jejich novými Mistry. Spatřil i Qui-Gonova vlastního Mistra, až zalapal po dechu, když zjistil, že jím byl Mistr Yoda. Obi-Wan nevěděl, že jeho Mistr byl posledním žákem proslulého velmistra Jediů.
Obi-Wan se zachvěl, když vize zmizela. Pak znehybněl, neboť mu Qui-Gon začal stříhat vlasy. Kdy naposledy stříhal někomu vlasy? Uvažoval Obi-Wan v neposlušné části své mysli. S čelem zbrázděným hlubokými vráskami od soustředění začal Qui-Gon na Obi-Wanově levé straně, opatrně uchopil jeden malý pramen vlasů, ustřihl jej těsně u Obi-Wanovy hlavy, a pokračoval dál. Jak Qui-Gon pracoval, bylo slyšet jen cvakání nůžek při stříhání. Obi-Wan sledoval v zrcadle, jak stále více a více vlasů dopadá na jeho ramena, k jeho kolenům a na podlahu. Obi-Wan také si všiml, že Qui-Gon jeho vlasy ostříhal velmi úhledně, a tak hodil své starosti o Qui-Gonovu zručnost s nůžkami za hlavu.
S napnutými svaly, jež ho měly udržet v naprosté nehybnosti, pociťoval Obi-Wan, jak s každým pramenem vlasů, který byl odstři hnut, mizí tíha obav z dětství a starosti. S každým odstřihnutým pramenem nechával Obi-Wan za sebou kousek po kousku své dětství. Už to nebyl dvanáctiletý zoufalec hledající útěchu a uklidnění v běžných dětských hrách, i zápas o možnost stát se Rytířem, jak se přibližovaly jeho třinácté narozeniny každým dnem blíž a blíž, pozvolna mizel,. Už to nebyl ten chlapec, který bez sebe zoufalstvím prosil Qui-Gona, aby ho učil, jeho duše byla po tolikerých odmítnutích zraněná. Už to nebyl ten budoucí farmář z Bandomeeru, který rezignoval na budoucnost bez místa v Řádu. Už nebyl studentem Jedi. Každým střihnutím patřil víc a víc svému novému Mistrovi. Nyní byl Obi-Wan Kenobi, Jedi Padawan - učeň Mistra Jedi - Qui-Gon Jinna. Bude následovat každý Qui-Gonův krok, poslouchat jeho příkazy, bude nejlepším žákem v Řádu.
Rytmus stříhání se zpomalil, když Qui-Gon dosáhl pravé strany Obi-Wanovy hlavy. Odložil nůžky, nechávaje delší pramen vlasů nad jeho pravým uchem. Byl dlouhý akorát, aby dosáhl spodní části jeho ušního lalůčku.
Qui-Gon přerušil ticho, které plnilo místnost. „Lidští padawanové projevují svou odevzdanost výcviku krátkými vlasy, bez jakéhokoliv účesu nebo ozdoby, kromě copánku, který je symbolem jejich postavení učně. Až když se Padawan stane Rytířem, je tento copánek ustřihnut jeho bývalým Mistrem." Qui-Gon se odmlčel, když se díval do Obi-Wanových očí, odrážejících se v zrcadle před nimi. „Bude mi potěšením ustřihnout Tvůj copánek, až složíš své zkoušky, můj Padawane." Obi-Wan se usmál jistotě v Mistrově hlase, že bude ve vzdálené budoucnosti schopen složit zkoušky. Obi-Wanovi se vytratil úsměv ze tváře, jakmile spatřil Mistrovu tvář. Qui-Gonovy oči byly obráceny do nitra a mračil se. Obi-Wan cítil chvilkové pochyby proudící ze staršího muže. Ještě než se mohl svého Mistra zeptat, co je v nepořádku, Qui-Gon se vzpamatoval lehkým potřesením hlavy.
Qui-Gon se zhluboka nadechl, pak zvedl z podlahy vykládanou dřevěnou krabičku, kterou tam předtím odložil. Na chvilku zaváhal, pak stiskl tlačítko na jedné straně krabičky. Obi-Wan zaslechl slabé zasyčení vzduchu, když se krabička otevřela - její vakuové těsnění povolilo. Prostřednictvím zrcadla letmo zahlédl obsah. Na zeleném hedvábném potahu spočíval dlouhý, rovný, světle hnědý copánek. Obi-Wan okamžitě poznal, že je to Qui-Gonův vlastní padawanský copánek. Pevně spletený a svázaný na každém konci vypadal cop nejméně půl metru dlouhý. Na jednom konci byly šedé vlasy propletené se světle hnědými.
Qui-Gon zvedl opatrně copánek z krabičky a pak krabičku odložil. Držel cop uprostřed a posunul stuhu o několik centimetrů z jednoho konce směrem ke středu. Když znovu uchopil nůžky, ustřihl Qui-Gon copánek právě pod nově uvázanou stuhou. Poté vrátil Qui-Gon nůžky i delší část copánku do krabiček. Pevně držel kratší díl tak, že se dotýkal konečků dlouhého pramene vlasů blízko Obi-Wanova ušního lalůčku. Qui-Gon zaváhal hluboce ponořený v myšlenkách. Vlasy staršího muže se pomalu rozplétaly.
Obi-Wan pocítil nápor nejistoty od svého Mistra, nemotorně se na podlaze v kleku posunul. Myslel na to, co mu řekl Xanatos o Qui-Gonovi, když byli na Bandomeeru. Odepře Ti svou důvěru. Od tebe přesto bude žádat vše. Náhlým prozřením Obi-Wan pochopil, že Qui-Gonova rezervovanost se zrodila ze strachu - ano, ze strachu ze zrady. A tak si přísahal, že nikdy nedá Qui-Gonovi žádný důvod k nedůvěře. To raději zemře. Naučí se, jak žít jen s malým přísunem chvály, pokud to má být cena za to, že se bude moci stát součástí života tohoto skvělého muže.
Obi-Wan pohlédl do zrcadla a zachytil na sobě Qui-Gonův pohled. Pocity jeho Mistra se změnily, spokojenost a důvěra nyní vyzařovala ze staršího muže. Úsměv rozzářil jeho obličej.
„Všichni jsme propojeni, Obi-Wane,"řekl Qui-Gon po chvíli. „Nejen díky zázraku Síly, ale také díky zasvěcení poznání, výcviku a životu jako nástroje vůle Síly. Tak jako můj Mistr přede mnou, tak i já Ti dávám část sebe jako symbol pouta mezi námi. Můj padawanský copánek se připojí na začátek Tvého jako symbol pokračování života v Síle a života v našem Řádu."
Svýma cvičenýma rukama vpletl Qui-Gon delší pramen svého copánku do Obi-Wanových vlasů nad jeho pravým uchem, pak je svázal páskou. Copánek nyní visel nad Obi-Wanovým ramenem, dva rozdílné odstíny propletených hnědí byly jasně patrné. Qui-Gon zastrčil copánek svému Padawanovi za ucho, pak na něj pohlédl a usmál se.
Obi-Wan zíral s rozšířenýma očima do zrcadla na Qui-Gona a svůj nový copánek. Srdce mu tlouklo, jako kdyby běžel přes celý Chrám. Opatrně vztáhl ruku, až nahmatal copánek, a uctivě ho uchopil. Mistrovy vlasy byly nyní jeho součástí. Jak se na svého Mistra díval do zrcadla, náhle uviděl stovky Mistrů oblečených v jednoduchých oděvech Jediů, stojících a pyšně se usmívajících v řadě za Qui-Gonem. Vypadalo to, jakoby byl schopen vidět každého Mistra a Padawana, muže i ženu, člověka i mimozemšťana od počátku jejich Řádu. Jeho vlastní odraz se začlenil do linie. V momentě, kdy si Obi-Wan uvědomil své místo nositele velkého dědictví: vědění a moci dlouhé ušlechtilé linie Rytířů a Mistrů, cítil se vyznamenán, že může být součástí tohoto dědictví. Uvažoval, kdo bude za čas stát před ním, aby se stal jeho vlastním Padawanem - učněm, až on bude rytíř. Kdo obdrží část mého copánku?, uvažoval, uvědomujíce si, že ta osoba se pravděpodobně ještě ani nenarodila. Kdo bude klečet před zrcadlem přede mnou a stane se součástí řady?
Qui-Gon, stále stojící za Obi-Wanem, hleděl na svého nového žáka prostřednictvím odrazů v zrcadle. Zaznamenal Obi-Wanovu úctu a respekt, pouze se usmál a hlasitě pravil,"Nyní jsi můj žák".
Obi-Wanovo srdce se naplnilo pýchou. Chtěl vyskočit a křičet radostí, ale Padawané, pomyslel si, by si měli zachovat svou důstojnost. Místo toho se tedy jen skromně pousmál na svého nového Mistra.Seznam příběhů Konec