Mlhavý úsvit - 6.část

Autor: Shan Taish
Překlad: Yanna„Takový rušivý incident," řekl sotva slyšitelný hlas za Qui-Gonem.
Qui-Gon se otočil k Felanovi. „Ano." Vůdce Sielků vypadal ustaraně.
„Je Ministr Kierhit v pořádku?" zeptal se Qui-Gon.
„Ó ano," řekl Felan. „Má jen pohmožděná žebra od toho, jak na něm přistála ta Jedi těsně před výstřelem."
„A co vy, Ministře?" zeptal se Qui-Gon.
„Také v pořádku." Třel si rameno. „Nízká cena," řekl s úsměvem.
Qui-Gon přikývl a přesunul svůj pohled zpět k lesu. Objevili se tři Culreané, vlekoucí s sebou Kejonen, jejich dva páry rukou ji pevně svíraly. Za nimi kráčela S'lenya.
„Ona by mé příkazy neporušila, Jedi," řekl Felan.
Qui-Gon přikývl. „Cítím, že je to pravda, Ministře."
Felan se dotkl Qui-Gonova ramene. „Umění nahlížet mimo čas je Jediům vlastní."
Qui-Gon se otočil a vděčně se na vůdce Sielků usmál.
S'lenya a stráže rychle zahnaly Kejonen do Síně, hbitě se protlačivše kolem Qui-Gona a Felana. Qui-Gon se zamračil, když zpozoroval dívčin obličej zkřivený v bolestné grimase. Svázali jí ruce za zády. Jak ji eskorta vedla do Síně, dívka klopýtala.
Odvedli ji do suterénu na ošetřovnu. Poté, co Qui-Gon znovu prohlédl Síň, vydal se za nimi.
Malá ošetřovna byla plná lidí a droidů. Felan byl nucen čekat přímo mezi dveřmi, v cestě mu stáli dva Culreané. Uvnitř ošetřovali dívku droidi.
Vedle lůžka stála S'lenya s rukama v bok a hleděla na Kierhita. Pakleninův obličej byl pod krátkými bílými vousy rudý a Kierhit svým dlouhým hubeným prstem hrozil Mistryni S'lenye. „Ať ji okamžitě dají do vězení!" zuřil. Jeho pohyblivé paže tloukly kolem. Ukázal na Felana. „A nepouštějte k ní toho neřáda."
„Ministře Kierhite," řekla S'lenya tiše, její hlas nebylo přes Pakleninův řev téměř slyšet. „Ještě neznáme všechna fakta. Já nejsem kat."
Qui-Gon stál na špičkách a vykukoval zpoza stráží. „Mistře?" řekl Qui-Gon rychle, než stačil Kierhit znovu spustit.
„Ano, Padawane Qui-Gone?" Stráže ho nechaly vstoupit. Všichni k němu obrátili pohled.
Plně si vědom té obrovské pozornosti, kterou mu náhle věnovali, Qui-Gon srovnal paty a pak si založil ruce před sebou a zastrčil si je do rukávů. Cítil, že ho Mistryně S'lenya pečlivě zkoumá a varuje pomocí Síly. Qui-Gon jistý sám sebou pokračoval. „Mistře, myslím, že vím, co se přihodilo."
„Pak nám to tedy pověz, Padawane," řekla S'lenya a zvednutím ruky umlčela Kierhitovu námitku.
Qui-Gon začal svůj příběh vyprávěním o pokusu pronásledovat Kejonen poté, co opustila Síň a vyšla na balkón. Zakončil ho popisem zničení detonátoru. „Pravý vrah je pod dohledem stráží v místnosti nahoře, Mistře," řekl nakonec.
Qui-Gon se odmlčel a čekal. S'lenya se podívala na Kierhita, z něj na Felana, a potom mávnutím ruky propustila stráže. Vytáhla komunikátor a tiše do něj hovořila.
Když Qui-Gon ustoupil procházejícím strážím, vešel opět dovnitř. Felan klečel u Kejonen a ruku tiskl na její čelo. Síla Qui-Gonovi prozradila, že dívka je v bezvědomí, pod vlivem léků, které jí podali droidi.
Kierhit stál od Felana tak daleko, jak jen to v té malé místnosti bylo možné. „Hodláte uvěřit slovu tohoto chlapce místo tuctu svědků v Síni?" řekl.
S'lenye potemněly oči, když obrátila tvář ke Kierhitovi. „Tento chlapec je Jedi, Ministře. Pokud nevěříte jeho slovu, nemůžete věřit ani mému a zpochybňujete tak celou naši roli prostředníků."
Qui-Gon se celou svou vůlí snažil udržet si zamračený výraz, jak ho zaplavila pýcha.
S'lenya vzala Kierhita za paži. Necháme lékařské droidy, aby se o dívku postarali. A až se probere, Kierhite, veřejně jí poděkujete za její úsilí zmařit pokus o vaši vraždu."
Felan při S'lenyiných slovech rychle vstal. „Vyslankyně," řekl a přistoupil k ní, když se zastavila ve dveřích, „je nezbytné, abychom v této věci dali najevo svornost. Pták vzlétl a my nesmíme připustit, aby byl sestřelen."
S'lenya přikývla. „Velmi správně, Ministře Felane. Možná to tak bude nejlepší. Jak dlouho už tomu je, co Sielkové a Pakleninové svorně stáli bok po boku?"
„Ve skutečnosti," řekl Felan a obrátil se k dívce, která měla ve tváři zvláštní výraz, „nikdy."
„Je na čase s tím začít, nemyslíte?" řekla S'lenya s pohledem upřeným na Kierhita.
Qui-Gon sledoval, jak si Sielka a Paklenin vyměnily pohledy. Po chvíli Kierhit přikývl. „Možná, že je na čase," řekl.
Felan se usmál.
S'lenya pravila, „Tak dobrá, tedy jsme domluveni." Obrátila se a pokynula Qui-Gonovi. „Padawane."
Zamířili zpět nahoru, zanechávaje droidy a Felana, aby dohlédli na péči o dívku. S'lenya zmizela v místnosti, kde byl držen Danen. Qui-Gon pokračoval dál do Síně.
Jakmile se ocitl zpět v hlavním sále Síně, Qui-Gon sledoval, jak se Kierhit připojil ke svým druhům, kteří se kolem něj shlukli, stranická příslušnost pro tu chvíli zapomenuta. Qui-Gon slyšel, jak Ministr vzrušeně líčí jeho příběh. Po chvíli se skupinka obrátila a všichni na něho pohlédli. Qui-Gon je vzal na vědomí mírnou poklonou.
Po několika minutách do Síně vstoupila S'lenya a zamířila ke Qui-Gonovi. Jediové zůstali stát stranou od ostatních, tiše pozorujíce skupinu. Po několika tichých minutách se S'lenya vedle Qui-Gona pohnula. „Zajímalo by mě, jak dlouho to bude trvat."
Qui-Gon zavrtěl hlavou. „Po malých krůčcích, Mistře. Není to to, co jste mi říkala? Malé krůčky, ale s každým jsme blíž a blíž pokroku."
S'lenya se usmála jeho slovům, oči stále upírala ke Gadům, shromážděným kolem Kierhita. „Ano, Qui-Gone. Zajímalo by mě ale, jaké následky brzy pocítíme." Znovu tiše stála a naslouchala rostoucímu mumlání davu, když Kierhit popisoval Qui-Gonovu část příběhu a přidal k němu svá drobná vylepšení.
S'lenya se obrátila ke Qui-Gonovi. „Ukaž mi zbytky toho detonátoru, Padawane," požádala ho Mistryně.
Qui-Gon jí je beze slova podal.
S'lenya je obracela v rukou, pak našpulila rty, vážný výraz ve tváři. „Tento krystal byl tím emitorem, který u sebe měl Natrian. A tyhle kousky detonátoru... Působivé, tvoje technika," řekla s pozdviženým obočím a pohlédla na něho. „Vize?"
„Ano, Mistře," přiznal se Qui-Gon.
S'lenya se usmála a položila Qui-Gonovi ruku na rameno. „Dobrá práce, Mistr Yoda bude potěšen; nebyl si jistý, zda-li dokážeš tu schopnost vyvolat, až bude potřeba.
Qui-Gon se zarděl. „Není to zrovna metoda, které bych dával přednost," řekl upřímně.
„Ale je tu pro tebe. Uvědomuješ si, že ti zachránila život a také životy nás všech v této budově. V budoucnu ti dobře poslouží."
Qui-Gon přikývl, vděčný za její laskavá slova. „Ano, Mistře, ale..."
„Ano?" otázala se S'lenya.
Qui-Gon sevřel rty, jak se na okamžik zamyslel. „Chybně jsem si tu vizi vyložil, Mistře, a málem jsem mylně obvinil nevinnou osobu."
„Je pravda, že jsi vyvodil nesprávné závěry z toho, co jsi spatřil ve své vizi, ale také jsi se díval a naslouchal, než bys bezmyšlenkovitě jednal na základě své vize. Tvá trpělivost ti umožnila spatřit pravdu za tím, cos viděl, aniž by došlo k nějaké skutečné škodě. To je ta nejcennější lekce, jaké se Padawan může naučit o vizích, které sesílá Síla." S'lenya se usmála. „Vyžaduje to moudrého Jediho, který ví, kdy se má dívat a kdy jednat. Ty jsi tak náležitě učinil, Padawane, až na jedinou výjimku."
Qui-Gon strnul. „Mistře?"
„Qui-Gone, dnes sis vedl dobře. Ale jako Mistr musím také poukázat na to, kde je potřeba něco zlepšit," řekla S'lenya.
„Ano, Mistře," odpověděl Qui-Gon chápavě.
„Možná by ses vyhnul celému tomu pronásledování v lese a dokonce včas zastavil pokus o vraždu, kdybys byl předem lépe prostudoval tuto kulturu.
Qui-Gon zrudnul v obličeji.
„Talet se zde obvykle nepoužívá tolik jako například jednoduché blastery. Je drahý a cenný a také se s ním obtížně manipuluje. Ale ty ses měl dostatečně informovat, abys poznal programovací paprsek, který byl vyslán přes jezero, stejně jako ho poznala ta sielkovská dívka. Kdybys byl pochopil, k čemu paprsek slouží, věděl bys, že máš pátrat po částech nezbytných k sestavení té zbraně a možná bys Natrianku odzbrojil, ještě než by ji stačila použít."
Qui-Gon se musel ovládnout, aby nesklopil hlavu. „Ano, Mistře," řekl, hlas měl navzdory své nervozitě klidný. „Nebyl jsem ve svém studiu důkladný." Otázka, jak se jednotlivé části Taletu dostaly přes Culreany, mu odumřela na rtech.
„Správně, Padawane," pravila S'lenya, „ale neber to jako trest. Zvládl jsi situaci, která nastala, s grácií a pohotovostí Jedie a dohlédnu na to, aby to tvůj Mistr z mého hlášení tak pochopil."
„Děkuji, Mistře," řekl Qui-Gon formálně a poklonil se. „Jsem vděčný za vaši chválu a děkuji, že jste mě upomenula, v čem se musím zlepšit. Jsem rád, že můj odhad Danena byl správný."
„Jaképak hádání, Qui-Gone. Měl jsi jedinečnou příležitost a využils ji." S'lenya se usmála a sklonila se k němu. „Yoda na tebe bude hrdý; udělal jsi správnou věc. Udělal jsi, co jsi musel."
Qui-Gon přikývl, už se mu dýchalo o trochu lehčeji. Něco mu přišlo na mysl a zamračil se. „Není to zrovna snadné...."
S'lenya mu položila ruku na rameno. „To nikdy, Padawane. Zvláště pro Jedie. Mám takovou filozofii, mladý Padawane: Žádná lítost. Udělal jsi všechno, co se dalo a počínal sis správně." Odmlčela se a pak opět pokračovala. „A nyní, Padawane," pravila se zvýšeným hlasem, „Jelikož jsi navázal známost s tou mladou Sielkou, chtěla bych, abys u ní dnes večer zůstal, dokud nebude připravena odejít. Prozkoumáš ten příběh z jejího pohledu. Bude to dobrá zkušenost z diplomacie."
Qui-Gon se poklonil. „Ano, Mistře," zamířil dolů, ale zastavil se a ohlédl se na Mistryni. „Žádná lítost."
S'lenya se usmála a přikývla.
Na schodech Qui-Gon minul Felana a tázavě na něho pohlédl.
„Právě jí zafixovali tu zlomenou nohu," řekl. „Je vzhůru. Když jí přineseš trochu vína, možná s tebou bude mluvit." V jeho výrazu bylo zřejmé, jak je na dívku pyšný.
„Díky Ministře, přinesu," řekl Qui-Gon.
Poté, co v hlavním sále vyhledal plnou sklenici, vrátil se na ošetřovnu. Ve dveřích se zastavil. Kejonen seděla na lůžku a spouštěla na zem nohu, kterou jí právě lékařští droidi obvázali.
Vzhlédla k němu a přikývla. Qui-Gon vstoupil a nabídl jí sklenici.
„Díky," řekla a vyprázdnila sklenici. „A ještě jeden dík. Felan mi řekl, žes byl jediný, kdo poznal, že nejsem vrah."
Qui-Gon přikývl. „Jenom mě mrzí, že jsem ti nepomohl, než se to seběhlo."
Kejonen se na něj usmála. „Ale pomohl," řekla. „Rozsekal jsi detonátor." Prohlížela si jeho meč, který mu visel bezpečně u pasu. „To bylo... byl to zajímavý pohled," řekla mírně.
Qui-Gon se slabě poklonil. Vyplnil trapné ticho: „Jmenuji se Qui-Gon Jinn." Natáhl k ní ruku.
Kejonen ji přijala. „Kejonen." Její stisk byl pevný.
Sehnula se pro svojí botu na nízkém podpatku. „Smím se tě na něco zeptat?" řekla, když se narovnala.
Qui-Gon přikývl.
„Kdo vlastně jsi? Chci říct, že musíš být něco víc než jen pomocník Vyslankyně."
Qui-Gon rychle potlačil jak smích tak ohromený pohled, které naráz ohrozily jeho klidný jediský zevnějšek. Zhluboka se nadechl a jal se jí vysvětlovat, kdo jsou Jediové.
„Ó," řekla, když skončil. „Jak podivné."
„Podivné?" řekl Qui-Gon, nezvyklý na podobnou reakci.
Kejonen neodpověděla, ale natáhla se na lůžko a vypadala zahloubaně. „No, tvoje činy teď dávají smysl. Ale musím přiznat, že nejsem moc ráda, že jste vy Jediové tady. Nevím jistě, jestli vás vůbec potřebujeme. A také," mírně se na lůžku posunula, „nejsem si jistá, jestli někdo dokáže být úplně neutrální. Dokonce i Jediové."
„Ostatní ministři a strany nám důvěřují," řekl Qui-Gon spěšně. „Mistryně S'lenya tady léta pracovala."
Kejonen pokrčila rameny a pak zavřela oči. Její únava byla v Síle hmatatelná.
Zvědavost zvítězila nad opatrností, když si vzpomněl na své instrukce. „Smím se tě na něco zeptat?" řekl.
„Jasně," řekla Kejonen a nazouvala si druhou botu.
Qui-Gon se tiše zeptal, „Co teď budeš dělat, když bude podepsán mír?"
„Mír." Odmlčela se a vzhlédla. Qui-Gonovi se zdálo, jako by to slovo vyřkla poprvé. „Věděl jsi, že Gadové ve svém rodném jazyce nemají pro 'mír' žádný výraz?"
Qui-Gon přikývl, vybavil si svou krátkou studii jejich kultury. „Obvykle ho překládají jako 'nečinnost' a často to znamená 'nudu'." Zavrtěl smutně hlavou. Jedijský titul 'Ochránce míru' byl absurdně přeložen do Gadštiny jako 'Ten, který se bojí války'.
„Přesto," pokračoval, „možná se teď naučí novému slovu."
Kejonen si povzdechla. „Možná. Starší tvrdili, že mír stojí za tolik obětí na životech, kolik je potřeba, ačkoli Felan s nimi nesouhlasí."
„A ty?" zeptal se Qui-Gon opatrně.
Kejonen chvíli nehybně seděla a pak pohlédla na Jedie. „Mír může být někdy mnohem horší než válka. Pokud je to špatný a nespravedlivý mír." Gestikulovala jednou rukou. „Je mi líto, ale nemohu v ta vyjednávání věřit tak jako ty. Na to znám ty, jenž se jich účastní, příliš dobře."
Qui-Gon sevřel rty, aby zadržel slova, která se drala ven a která by zničila jejich mladé přátelství.
Do tohoto přetrvávajícího ticha Kejonen řekla, „Ale mohu jen doufat, že se tvá víra ukáže jako správná."
Má víra, opakoval si Qui-Gon sám pro sebe. Byl to zvláštní výběr slov. Přikývl. „Také doufám."
Kejonen změnila svou polohu na lůžku i své myšlenky, a Qui-Gonův jedijský výcvik ochránce míru převládl. Síla mu prozradila, že Kejonen na jednáních spolupracovala proti své vůli. Vážně jí hleděl do tváře, odhadujíce její reakci. Počkal, až se jejich pohledy setkají a teprve pak opět promluvil. „Pokud budou jednání probíhat dobře, budete čelit jinému boji. Novému boji. Musíte začít budovat úplně od začátku a učit se odpouštět a pracovat společně. Je to pro vás nový druh boje."
Kejonen rychle odvrátila zrak. „Odpuštění mi připadá obtížné."
Qui-Gon se zamračil. „Ale je to nedílná součást míru. To si musíš uvědomit."
Kejonen zablýskly oči. „Jedi, musíš se toho o nás ještě hodně naučit, než něco takového prohlásíš."
Qui-Gon cítil, jak mu rudnou tváře a spolkl ostrou odpověď. Třikrát se pomalu nadechl a pak, stále ještě rozrušený, to zopakoval. Když dokázal opět mluvit bez emocí, řekl, „Potom mi tedy pomoz učit se."
Kejonen proťala prstem vzduch, jakoby ho odmítala. „Nemohu vodit za ruku cizince, který tu nehodlá zůstat a poznat skutečný příběh."
„To není fér. Já nerozhoduji o tom, kam půjdu nebo kde zůstanu." Tohle se nevyvíjelo dobře. Musel změnit taktiku. Náhle se mu rozsvítilo. „Jako ty a Felan, je tu někdo moudřejší, koho musím poslouchat."
Kejonen na něho několik vteřin prostě zírala, pak přikývla a usmála se. „To je dost fér, jediský kluku."
Navzdory jejímu označení 'kluku' Qui-Gon cítil, že se pohnuli z místa. Odvážně se pustil do nepříjemnějšího tématu. „Rozumím. Je těžké změnit svůj život, když byl vždycky stejný."
„Přesně tak." Kejonen seskočila z lůžka na svou zdravou pravou nohu a opatrně vyzkoušela přenést váhu na levou. Ucukla a pomalu dokulhala k židli a posadila se na ni. Qui-Gon z ní opět vycítil vzdor a neurčitou obavu. „Tenhle mír je vaše dílo, Jedi," řekla. „Jakou cenu za něj asi budeme muset zaplatit?"
Qui-Gon si povzdechl, když sledoval, jak odchází, s lítostí si uvědomoval, že v ní nezískal žádného spojence. Zatím, pomyslel si a uvědomil si, že se toho musí o diplomacii ještě hodně naučit.

* * *

Kejonen se belhala ke dveřím, když se objevil Felan. Když na něj pohlédla, usmál se.
„Ministr Kierhit je připraven," řekl.
Kejonen přikývla a hluboce si povzdechla. Když se opět dala do kulhání, Felan jí položil ruku na rameno a zastavil ji.
„Začíná nový den," řekl jí a hleděl jí do očí. „Slunce vychází, květiny rozkvétají a listy na stromech se zelenají. A to všechno jen díky tobě."
Kejonen se začervenala a snažila se neuhnout před jeho pohledem. „Jen jsem poslouchala tvé instrukce, Felane."
„Jak prosté byly. Neuvědomil jsem si jejich důležitost."
Kejonen se zazubila. „Co jiného jsem měla dělat, když jsi mi řekl 'Uvolni se a dobře se bav'?"
Felan se zasmál a pak jeho oči zesmutněly. „Je to můj celoživotní cíl, aby se každý na této planetě naučil poslouchat takové instrukce. A teď," obrátil ji ke schodišti, „pojďme se podívat, jak dobrou omluvu dokáže dát Paklenin dohromady."

* * *

S'lenya s uspokojením sledovala, jak Kierhit vysvětluje, co se onoho večera přihodilo. S Felanem a sielkovskou dívkou po boku byla omluva uspokojivá pro obě strany, jak S'lenya vycítila.
Doufala, že by jí ten incident mohl další den usnadnit práci, až začne skutečné vyjednávání.
„Nuže, Padawane," řekla Qui-Gonovi, když Paklenin začal vyprávět svůj příběh. „Nyní mám větší naději. Možná to nakonec přece jenon bude fungovat. A tvůj Mistr na tebe bude pyšný za podíl, který na tom máš."
Qui-Gon pohlédl na Mistryni Jedi a podařilo se mu potlačit úsměv. „Díky, Mistře."


<<< Předchozí Seznam příběhů Další >>>