Mlhavý úsvit - 3.část

Autor: Shan Taish
Překlad: YannaQui-Gon stál vedle Mistryně S'lenyi a společně sledovali průběh recepce. Qui-Gon byl klidný a všemi svými smysly se snažil udržet soulad se Sílou. Povzdechl si, nyní byl mnohem šťastnější, když mohl používat Živoucí Sílu.
Ještě předtím, když byli na palubě lodi, která je vezla na Abregado-Rae, Mistryně S'lenya trvala na tom, aby meditoval o výsledku recepce a použil při tom Všesjednocující stránku Síly. Nahlížení do budoucnosti ho vždycky zneklidnilo a pak nebyl schopen se soustředit. Jen vzácně se mu podařilo nahlédnout daleko do budoucnosti a pokud se tak stalo, obvykle vše bylo úplně naruby. Tentokrát však byl úspěšný. Měl vizi: Viděl dívku, dospívající lidskou dívku s černými vlasy a temnýma očima. Pozvedla malý válec ve svých rukou a namířila jej skrze dav na Mistryni S'lenyu. Z válce vyšlehl paprsek a k jeho hrůze slavná Mistryně padla k zemi.
Vykřikl hrůzou nad tou vizí a vyrušil tak S'lenyu z odpočinku. Když jí popsal, co viděl, vážně přikývla a uklidnila ho, aby spal.
Qui-Gon se vrátil myšlenkami do přítomnosti. Všemi svými smysly vnímal hloubku Síly, kterou kolem sebe Mistryně S'lenya, jenž také sledovala recepci, šířila.
Recepce probíhala dobře. Dnešním večerem započal summit, jehož příprava trvala celých pět dlouhých let. Jednání začnou zítra za úsvitu; recepce měla zlomit veškerý odpor a překážky, které léta existovaly. Regionální Senát spolu s Jedii doufal, že výsledkem jednání bude trvalý mír na této válkou sužované planetě.
S'lenya sehnala tři sta mohutných, ramenatých Culreanů, kteří prosluli svou nestranností a byli téměř imunní vůči úplatkům a to díky svému celkovému odporu k hrabivosti, aby po celý týden, co potrvá summit, fungovali jako ochranka a udržovali pořádek. Nebylo to poprvé, co s nimi Qui-Gon pracoval.
S'lenya ještě jednou začala obcházet místnost, Qui-Gon s ní držel krok. Jak se procházeli, Qui-Gonovy oči bloudily Síní, cítil hrdost, že je může stát po boku takové diplomatky a být svědkem toho, jak se píše historie. Úkolem mladého Padawana, jak určila Mistryně Jedi, bylo dohlížet na to, aby stráže konaly svou povinnost. Jediný pohled jim prozradil, že je jich mezi hosty uspokojivé množství.
S'lenya se zastavila u dveří a pozorovala dav. „Támhle," řekla tiše a kývla hlavou směrem k hloučku Gadů a lidí v zadní části místnosti. „Poznáváš někoho z té skupiny?"
Qui-Gon je studoval. Měli na sobě pestrobarevné pláště, cylindry a zelené boty do půli lýtek, byla to směsice lidí a Gadů. Okamžitě ten oděv poznal. „Pakleninové, Mistře. Ze severního Tieru, z údolí Paklena. Ministr Kierhit."
S'lenya přikývla. „Dobře. A támhleti?"
Qui-Gon sledoval její pohled k protější straně místnosti. „Rakalta a Drekaol," řekl Qui-Gon „a Astinaka…" zapátral v paměti, špulíce při tom rty. „Nadiyat." Usmál se chraptivému smíchu, v který náhle propukla Rakalta.
„Nenechej se Rakaltou příliš uchvátit," varovala ho S'lenya. „Je tvrdá. Nikdo se k ní nepřiblíží. Všechny své názory si do poslední chvíle nechává pro sebe. Ráda věci v posledním okamžiku komplikuje."
„Ano, Mistře."
Mistryně Jedi opět kývla. „Ti vzadu u stěny."
„Loharretové, Mistře," řekl tiše Qui-Gon. „Nejsilnější strana. Mají pod kontrolou kapitol a hlavní astroport. Jejich stranu tvoří výhradně lidé."
„Správně," řekla S'lenya. „A také nejméně ochotní ke spolupráci s ostatními. Většina z nich, upřímně řečeno, musí změnit svůj postoj, než budou moci spolupracovat s těmi, které považují za podřadné. Obzvláště Ministryně Wayren." Mistryně obrátila hlavu k protější stěně. „A tamti?"
Qui-Gon okamžitě poznal nejchmurněji oděné z Abregaďanů. „Sielkové," řekl. Nejradikálnější a nejunikátnější ze všech stran, Sielkové nosili barvy smutku, černou a hnědou, na znamení protestu vůči destrukci a smrti, jež válka přinesla jejich planetě. „ Z jižních vrchů. Jejich vůdce je člověk. Jmenuje se Felan."
„Velmi dobře," pravila S'lenya. „a především nejsložitější a nejnekompromisnější ze všech stran. Felan je přirozený a charismatický vůdce; říká se, že vedl válku s Guerillany, která vypukla krátce po smrti Teily Astinant. Tehdy mu nemohlo být víc než sedmnáct let, ale dokázal během krátké doby účinně zorganizovat a zvládnout skupinu schopných jednotlivců, z nichž většina s ním zůstala dodnes. Vede divokou, velmi odhodlanou a tvrdou skupinu, téměř celou složenou z mladých lidí a Gadů. To oni byli posledními, kdo na tato jednání přistoupili. Felanův hlas bude tichý ale neústupný."
Qui-Gon si povzdechl. Bylo to mnohem komplikovanější, než si myslel.
„Věřím, že začínáš chápat velikost našeho úkolu zde, Padawane Qui-Gone," řekla S'lenya, když se opět jali pomalu procházet síní.
„Ano, Mistře," řekl Qui-Gon rychle.
Tiše prošli dveřmi na prázdný balkón. Oba Jediové se zastavili u zábradlí a Qui-Gon vydechl úlevou do chladného vzduchu. Pod sebou viděl několik trojic Culreanů, hlídkujících u jezera. Čtveřice jich jako živý plot stála v místech, kde se balkónová římsa dotýkala země. Nedaleko stojící skupina mávla na S'lenyu, která ji vzala na vědomí pouhým přikývnutím.
Jediové se beze slova vrátili zpět. Uvnitř je obklopilo teplo a dusno. Qui-Gon sledoval pohybující se dav. Zpozoroval vůdce Sielků, Felana a jeho lidskou společnici, jak se dotkli konečky prstů. Podivil se tomu gestu.
„Mistře, ti Sielkové – co je to?" Napodobil gesto vlastníma rukama.
S'lenya si povzdechla. „Nevím – ale už jsem o něm slyšela. Ve skutečnosti jsem ho nikdy neviděla. Mám určitou představu, ale nedokážu to říci s určitostí. Loharretové tvrdili, že je to starobylé gesto, které už se nepoužívá. Přesto ho však Sielkové přijali za své. Jeho význam je pravděpodobně velice důvěrný."
Qui-Gon přikývl. „Všiml jsem si, že se Sielkové drží většinou při sobě. Jediný, kdo se snaží komunikovat s ostatními, je Felan."
S'lenya přikývla. „Ano, to je pro ně typické držet se stranou."
„Myslel bych, že budou především tvrdě prosazovat mír," řekl Qui-Gon, „tedy v jejich situaci."
„Člověk by si to mohl myslet," souhlasila S'lenya. „Zde se naneštěstí často nejedná o takový případ. Dnes večer je ale Felan opravdu společenský jako jsem ho ještě neviděla."
„Jeho společníci však nejsou."
„Ne, Qui-Gone. Dobrý postřeh." S'lenya na chvíli zmlkla. „Je ti patnáct, je to tak?"
„Ano, Mistře."
„Dám ti tedy kromě hlídání stráží ještě jeden úkol." S'lenya se k němu obrátila a Qui-Gon soustředil celou svou pozornost na ni. „Tady v místnosti je několik osob přibližně tvého věku." Rychle se rozhlédla po místnosti. „Myslím, že jsou tři. Dva Gadové a jeden člověk. Natrian, Drekaol a Sielka. Chci, aby sis dnes večer promluvil s každým z nich a zjistil něco o tom, kdo jsou a čemu věří. Pomoz mi poznat tu stávající i novou generaci."
Qui-Gon přikývl. Byl to těžký úkol a jeho diplomatické schopnosti byly stále ještě slabé, jak mu Yoda neustále připomínal. Ale bude to dobré cvičení. „Ano, Mistře," řekl rychle. Budu se snažit, abych ničím nepokazil průběh zítřejších jednání."
„Snažit?" řekla S'lenya přísně. „Ty ho nesmíš pokazit, Padawane, jinak tě pošlu zpátky na Coruscant a tam se budeš věnovat léčitelství.
Qui-Gon se otřásl, S'lenya rozhodně nežertovala.
S'lenya se odmlčela , pak kývla směrem k Sielkům. Skupina mladých lidí a Gadů, černě a hnědě oblečených, se záměrně držela stranou od ostatních hostů. „Začni u nich, a Padawane," S'lenya ztišila hlas až na šepot, „buď obezřetný. Cítím narušení."
„Ano, Mistře." Qui-Gonův pohled se zabodl do Sielky, která nejvíce vypadala, že by mohla narušit Summit.
Lidská dívka u zdi se obrátila tváří k němu. Teď, když ji viděl mnohem lépe, Qui-Gonovi téměř poklesla čelist.
Byla to ta dívka z jeho vize. Ta, která měla zabít S'lenyu. Qui-Gon stál jako přibitý, náhle nerozhodný, co má dělat.
Jak tam stál a zíral, dívka vzhlédla a střetla se s jeho pohledem, jako kdyby vycítila, že se na ni dívá. Zápasil sám se sebou, aby překvapením neucouvl, a místo toho se přinutil k úsměvu a přikývnutí jejím směrem. Oplatila mu přikývnutí, ale vypadala spíš, že se musí velice přemáhat, aby byla zdvořilá, a pak se odvrátila.
„Mistře," začal Qui-Gon. „Ta Sielka. Je to ta z mé vize." Díval se, jak s pohledem vrženým za sebe do davu mizí. Bylo těžké ubránit se nutkání zadržet ji.
Mistryně Jedi k němu tiše promluvila. „Pak ji tedy nespouštěj z očí, Padawane."
Qui-Gon přikývl a zamířil k protější straně síně. Rozhodl se, že půjde za ní.


<<< Předchozí Seznam příběhů Další >>>