Druhá strana 4. část

Alegretto ma non troppo (o něco rychleji, ne však příliš)

Autor: Shan Taish
Překlad: YannaCesta do Obi-Wanova pokoje vedla kolem Ruslenova. Obi-Wan se zastavil u dveří do pokoje svého přítele, aby zjistil, jestli je doma. Zazvonil a dveře se otevřely. Obi-Wan vstoupil a ihned se zarazil. Na jeho uši, přivyklé klidu travnatých plání, zaútočila vlna smíchu a hlasité hudby.
Překvapeně se rozhlédl. Ruslenův pokoj byl uklizený. Ruslen seděl se sklenicí v ruce rozložený na jednom konci gauče. Na druhém konci v podobném rozpoložení seděla mladá žena s hnědými vlasy dlouhými až na ramena a s očima stejně tmavýma jako byly Ruslenovy. Další dva lidé, mladý muž a žena, seděli na polštářích na zemi před Ruslenovou celoplošnou počítačovou obrazovkou a upíjeli ze svých sklenic.
„Á, nazdar, Obi-Wane!" Ruslen elegantně vstal z gauče a nedbale přikráčel k Obi-Wanovi. „Už jsem si říkal, kam ses ztratil!" Ostatní na mladého Jediho jen pohlédli. Ruslen položil ruku na Obi-Wanovu paži. „Rád bych tě představil svým přátelům, kteří sem přišli oslavit mé zítřejší narozeniny.
Obi-Wan se usmál a doufal, že na sobě nedal příliš znát svůj neklid. Přál si Ruslena lépe poznat ještě dřív, než dorazí jeho přátelé.
„Nejdříve se seznam s mojí nejlepší přítelkyní Aliyou."
Mladá žena na gauči se usmála a přikývla, pak se napila ze své sklenice.
Obi-Wan se mírně uklonil. „Těší mě, že tě poznávám, Aliyo." Vrhnul na Ruslena tázavý pohled, jestli je to jeho dívka.
Ale Ruslen pouze ho pouze vzal za paži a vedl ho dál. „Aliya bydlí tady v Crevasse City. Tihle dva jsou z Aldery. Seznam se s Duncanem,..." ukázal na bledého muže s vlasy barvy písku a vytáhlou postavou. „...a se Slian," řekl a pokynul k drobné mladé ženě s krátkými černými vlasy s bílými konečky a čokoládovou pokožkou. Duncan i Slian na Obi-Wana zamávali.
„Rád vás poznávám," řekl Obi-Wan a kývl jejich směrem.
Ruslen nadšeně řekl: „Obi-Wan přijel teprve včera. Je z Coruscantu."
Aliyino obočí vylétlo vzhůru. „Vážně? To je zajímavé. Vzdělanci z Hlavního města se tady u nás v zapadákově zvaném Crevasse City moc často neobjevují." řekla s mírným úsměvem.
Než stačil Obi-Wan odpovědět, Duncan se zeptal: „Na co máš ten hnědý háv a pyžamo? To je teď na Coruscantu moderní? Jestli jo, tak mně se to teda vůbec nelíbí."
Obi-Wan se zamračil, ale rychle se ovládl, aby nezrudnul. Zoufale si přál, aby jeho noví známí nebyli posedlí módou. Jeho samotného móda nikdy nezajímala a moc o ní nevěděl.
Aliya se ze svého místa na gauči zasmála Duncanově poznámce. „Někdy máš opravdu zvláštní smysl pro humor, Duncane," řekla. „Nesmíš si ho všímat, Obi-Wane, když je v téhle náladě. Občas zapomíná, že ne každému jeho vtipy dojdou tak rychle jako nám."
Duncan se na Aliyu zašklebil. „A musíš se taky naučit čemu od Aliyi věřit a čemu ne, Obi-Wane. Někdy si myslí, ale neprávem, že ví všechno nejlépe!" Aliya popadla nejbližší polštář a hodila ho po Duncanovi, který se rychle skrčil, aby zachránil svůj drink.
Ruslen ukázal na poblíž stojící židli. „Dáš si s námi něco k pití?" zeptal se Obi-Wana přátelsky.
„Ne, díky," odpověděl Obi-Wan. Byl rád, že se s Ruslenem a jeho přáteli nemusí bavit o módě.
„Divím se, Duncane, že nepoznáš Jediho, když ti stojí přímo před nosem," řekl Ruslen. Obi-Wan na něj překvapeně pohlédl. Ruslen se na něj spiklenecky usmál a pak dodal: „Myslel jsem, že Ty víš všechno, Duncane."
Ruslenovo náhlé odhalení zastihlo Obi-Wana nepřipraveného. V pokoji se rozhostilo ticho a všechny páry očí se upřely na něho.
„Nedělej si z nás legraci, Ruslene!" řekla Slian. „Co by dělal Jedi ve tvém pokoji, v nudném městě jako je Crevasse City, na mírumilovném Alderaanu? Jediové létají pouze na planety, kde jsou problémy."
Ruslen se sladce usmál. „Ha! Zeptejte se Obi-Wana. Přiznej se. Jsi Jedi nebo ne, Obi-Wane?" Ruslen na něj hleděl v očekávání, s pozdviženým obočím. Jeho výraz Obi-Wanovi říkal, že od něj chce slyšet pravdu.
Zavrtěl se na své židli, jak na něj všichni zírali. Uvažoval o několika různých reakcích na Ruslenovo odhalení. Byl rád, že už se Ruslen s myšlenkou, že je Jedi, skamarádil. „Nejsem skutečný Rytíř Jedi," řekl a koutky mu zacukaly v úsměvu. Ovládl se, aby se nezazubil Ruslenovu nyní zamračenému výrazu. Chvíli počkal a pak klidně vysvětloval, „Jsem teprve učedníkem. Ještě nejsem úplný Jedi a ještě dlouhou dobu jím nebudu."
Obi-Wan vyčkával, ostatní na něj dál tiše zírali se směsicí překvapení, šoku a údivu na tvářích.
Aliya prolomila ticho. „No, alespoň že nehrozí, že by do módy přišlo nošení roucha." řekla a s úsměvem hleděla na Obi-Wana.
Ostatní se zasmáli a napětí se z pokoje vytratilo.
„Jedi?" opakoval Duncan. „To je fascinující. Nikdy jsem žádného nepotkal."
„Většina lidí také ne, hlupáčku," řekla Aliya. „Myslím, že je to úžasné, že máme možnost se osobně setkat s jedním z nich. A ještě s takovým hezkým." dodala a mrkla na Obi-Wana, který se neubránil zčervenání.
„Děkuji," dokázal pouze říci.
„Obi-Wan bude zítra večer slavit s námi, viď, příteli?" řekl Ruslen.
Obi-Wan přikývl. „Ale nevím, jaké 'slavení' máte na mysli," přiznal se.
„Je to tady v Crevasse City taková tradice," vysvětlovala Aliya. „Pojedeme „Jízdu za soumrakem."
„Jízdu za soumrakem?" ptal se Obi-Wan.
„Ano," skočil jim do řeči nadšený Ruslen. „Rádi slavíme narozeniny co nejdéle. Takhle oslava trvá skoro celé dva dny. Začneme zde před západem slunce, v místních barech. Potom pokračujeme za soumrakem, jak postupuje kolem planety. V každém městě se musíme na hodinu nebo dvě zastavit ve svém oblíbeném baru a pak pokračovat dál za soumrakem." Významně se na Obi-Wana usmál. „Pojedeme na mých vznášedlech. Co tomu říkáš?"
Obi-Wan se zazubil. Už o takových oslavách slyšel, ale nikdy neměl čas se nějaké zúčastnit. „Zní to skvěle," řekl a pomyslel si, že by to stálo za to už jen pro tu projížďku na vznášedlech.
Skončíme o den později zde, abychom si poslechli mou oblíbenou skupinu, která tu bude dvě noci hrát. řekl Ruslen a uculil se.
„Co je to za skupinu?" zeptal se Obi-Wan.
Ruslen a Aliya si vyměnili pohledy. Aliya se na Obi-Wana sladce usmála. „Mentální trik Jediů" řekla.
Obi-Wan obrátil oči v sloup.

Další den se setkali u pozdní snídaně; Obi-Wan předtím trénoval boj s létajícími terči, které s sebou přivezl Qui-Gon a ostatní spali, aby se připravili na nadcházející dlouhou noc.
Obi-Wan strávil předchozí večer poznáváním Ruslena a jeho přátel; probírali mnoho věcí, od jejich zážitků na Alderaanu až po jejich studium a budoucí povolání. Ruslen si přál dostat se na ekonomickou univerzitu v Aldeře; Aliya byla spisovatelka; Duncan chtěl dělat módního návrháře; a Slian už vykročila ve stopách své matky a dala se na politiku. Obi-Wan se s nimi podělil o své zážitky z Chrámu a z různých misí, a vyprávěl jim, jaký je Qui-Gon učitel. Množství planet, které s Qui-Gonem za dobu jeho výcviku navštívili, na ně udělalo dojem, ale byli překvapeni, že se s Kejonen a Ruslenem setkal poprvé až nyní, přestože se Qui-Gon a Kejonen znali už dlouho. Trvalo to několik hodin, než byl Obi-Wan schopen začít vyprávět o svých osobních zážitcích; těšilo ho, když se mu podařilo rozesmát je k slzám některými z Qui-Gonových příběhů. Byl hrdý, jaký pokrok udělal ve vztahu s nimi, lepší než jakýkoli jiný s lidmi svého věku žijícími mimo Řád. Začínal si myslet, že Ruslen a jeho přátelé se od něho a ostatních Padawanů v Chrámu příliš neliší.
Konverzace u stolu plynula v závislosti na stupni bdělosti ostatních. Obi-Wan zrovna vychutnával koláčky s ovocem, když Duncan řekl něco, co ho přinutilo zcela zapomenout na dobré jídlo.
„V tomhle dnes večer nehodláš jít, že ne, Obi-Wane?" zeptal se a nedbale ukázal na Obi-Wanovo roucho a tuniku.
Obi-Wan zaslechl v Duncanově hlase skrytou urážku, pomalu k němu vzhlédl a snažil se nemračit. Změřil si Duncana bezvýrazným pohledem, který se naučil od Qui-Gona a nazýval ho "ledový" a jež usadil i ty nejneodbytnější politiky. Ruslen a Aliya vzhlédli od svého vlastního rozhovoru. V místnosti náhle zavládlo nepříjemné ticho.
Duncan se posunul na židli a opětoval Obi-Wanův pohled. „Chci říci, vezmeš si na sebe něco modernějšího, viď? A vlasy. Nemám nic proti krátkým vlasům, ale musíš něco udělat tím příšerným copánkem. Podívej, tady se nic takového nenosí."
Obi-Wan se rychle zadíval někam jinam. Snažil se potlačit znechucení a hněv. Duncan nevědomky zasáhl zranitelnou část Obi-Wanových citů zlehčováním symbolů Řádu Jedi a jeho těžce vydobytého postavení Padawana. Byl neobyčejně hrdý, že smí nosit oděv podobný Qui-Gonovu a copánek symbolizující jejich pouto a jeho oddanost výcviku. Duncanova necitlivá slova se vysmívala samotné podstatě jeho bytí a jeho celoživotní snaze stát se Rytířem. //Necítíš žádný hněv, jen mír a klid,// přesvědčoval se honem, překvapen hloubkou pocitů, které ho po Duncanových slovech zaplavily. Přinutil svůj obličej zůstat bez výrazu, vděčný, že ho výcvik v Chrámu naučil ovládat své emoce. Nechtěl, aby mu Duncanova urážka zkazila celý den a Ruslenovy narozeniny nebo aby narušila přátelství s ostatními.
Opět vzhlédl a všimnul si, že ti tři na něj stále hledí a čekají na odpověď. Najednou si uvědomil, že jim navzdory věkové blízkosti nerozumí. Možná, že skutečnost, že vyrostl v Chrámu, ho od nich nakonec opravdu zcela odlišuje. Zneklidněn svými myšlenkami, ztratil chuť k jídlu a toužil být sám. S hlasitým zavrzáním odsunul židli a vstal.
„Je snadné urážet něco, čemu nerozumíš," řekl Duncanovi bezbarvým hlasem. Uvnitř se otřásl nad svou prudkostí, věděl, že to nebylo moc jediské, ale netoužil s tím něco dělat. Obrátil se k odchodu.
Aliya byla ihned u něho a položila ruku na jeho paži. „Obi-Wane, prosím, počkej," řekla, než stačil Obi-Wan její ruku setřást. Vážně se na něho podívala svýma tmavýma očima. „Duncan tě nechtěl urazit, věř mi. Prosím, pochop, jak málo o tobě a o Jediích víme. Nevědomost není omluva, je to prostě nevědomost." Pohlédla přísně na Duncana. „Omluv se Obi-Wanovi, Duncane."
Duncan se podíval na Slian a na Ruslena a doufal, že u nich najde zastání. Ani jeden z nich nevypadal, že by ho chtěl podpořit. Povzdechl si a nakonec řekl, „Omlouvám se, Obi-Wane," zatvářil se kajícně. „Nechtěl jsem urazit ani tebe ani ostatní rytíře Jedi." Upřeně hleděl na svůj poloprázdný talíř.
Obi-Wan se setkal s Aliyiným pohledem, pak se podíval na Ruslena. Tmavovlasý mladík se na něho povzbudivě usmál a ukázal směrem ke stolu. „Obi-Wane, prosím," řekl „sedni si a dojez svojí snídani. Budeme rádi, když tu s námi zůstaneš. Prosím."
Pro záchranu přátelství s Ruslenem a Aliyou, překousl svůj hněv a přinutil se k úsměvu. Aliya pustila jeho paži, aby se vrátila ke stolu. Oba se opět posadili.
Jakmile se Obi-Wanovi vrátila chuť k jídlu, Aliya se ho zeptala, jestli smí v souladu s Řádem nosit i jiné oblečení. Obi-Wan přestal jíst a se soustem na vidličce na půli cestě k ústům přemýšlel o odpovědi. Po Duncanově urážce se cítil jako typický Jedi skoupý na slovo. „Ano," odpověděl chladně a pokračoval v jídle.
Aliya jen nečinně seděla na židli a rozhlížela se kolem stolu. Ostatní stále ještě nezačali znovu jíst. „Co kdybychom pro tebe našli něco jiného, co by sis mohl vzít na sebe jen pro dnešní večer? Jsem si jistá, že něco vyhrabeme." Její úsměv upoutal Obi-Wanův pohled. Položila svou ruku na jeho. „Moc ráda bych tě dnes viděla jen jako Obi-Wana a ne jako Jediho. Je to pro tebe tak těžké?"
Obi-Wan se zadíval na její ruku, která ho hřála. Jemně mu stiskla ruku. Ačkoli ho stále pálila Duncanova urážka, začínal chápat, co mu Aliya říká. Možná, že když nebude oblečen jako Jedi, bude se cítil na oslavě volněji. Náhle ho napadlo, že by nemuselo být špatné na jednu noc zapomenout na Qui-Gona a Chrám. „Zvážím to," řekl a stáhl svou ruku.
Usmála se na něj. „Dobře. Slian pomůže Duncanovi pro tebe něco vybrat."
Obi-Wan se na ni pobaveně usmál, zapomněl na svůj neklid a vážné chování Jediho. „Zdá se, že je rozhodnuto. Až vyrazíme, Duncan se za mě nebude muset stydět," řekl a pohlédl na muže s vlasy barvy písku, jehož povýšený výraz narušovala pouze červeň ve tvářích.
„S tvými vlasy ale také něco uděláme, platí?" řekl Duncan.
„Co jako?" zeptal se Obi-Wan náhle opět obezřetný.
„To nechme na Slian," řekl Ruslen. „Ta je na to odborník."
Slian se zazubila. „Blond. Vidím to na blond," řekla, „ta se bude hodit k tvým nádherným očím."
Obi-Wan se bránil úsměvu a zčervenání. „Aha," řekl, předstíraje vážnost. „To je spiknutí." smějící se Aliya rázně přikývla. Obi-Wan se rozhlédl kolem stolu a postupně se střetl s každého pohledem. „Ale copánku se nikdo ani nedotkne," řekl přísně.
„Dohodnuto," souhlasila Aliya.
Později odpoledne, když uklidil své roucho a položil světelný meč na noční stolek, natáhl se Obi-Wan na pohovku ve svém pokoji a doufal, že se prospí. Opět se krásně prošel travnatými pláněmi a vrátil se, aby si odpočinul, ale jeho myšlenky se ne a ne uklidnit. Než aby plýtval časem, když jeho tělo potřebuje spánek, zkřížil ruce na prsou a začal s chrámovým cvičením: Rozdělené vědomí přináší pochopení. Přikázal svému tělu odpočívat, opustil ho a pomocí síly sledoval pohyb kolem sebe. Toto cvičení se učili pětiletí, kteří uměli nanejvýš vycítit pohyb vzduchu v místnosti, kde se nalézali, nejdříve. Ale Obi-Wan se na své úrovni znalostí, získaných hlavně od té doby, co začal jako Padawan trénovat s Qui-Gonem, naučil pomocí tohoto cvičení rozdělit své vědomí natolik, že dokázal odhalit pohyb, zvuk a teplotu v rozsahu několika kilometrů. Zatímco jeho tělo během tohoto cvičení odpočívalo, Obi-Wanova mysl a duše se nemusely příliš zatěžovat.
Několikrát se zhluboka nadechl, aby se jeho tělo uvolnilo, zavřel oči a zlehka se dotkl energie Síly, jako by svými prsty přejížděl po hladině jezera. Cílem tohoto cvičení bylo co nejméně rušit Sílu. Nejdříve se jeho mysl vydala do Qui-Gonova pokoje na druhé straně domu. Ačkoli v něm Qui-Gon před odjezdem strávil jen půl dne, jeho podstata v pokoji zůstala, visela ve vzduchu jako vůně kolínské, když už ten, co ji používal, odešel. Obi-Wan ji v Síle snadno rozpoznával; a ačkoli si to nikdy vědomě nepřiznal, Qui-Gonova podstata mu byla příjemná, kdykoliv ji ucítil. Jemně zkoumal pokoj, seznamoval se s jeho vybavením a zjišťoval, co tu Mistr po sobě zanechal. Dotknul se Qui-Gonova náhradního roucha visícího v šatníku, Qui-Gonovy náhradní tuniky ležely úhledně složené na posteli a čistý ručník visel u umyvadla v koupelně. Zrovna když se rozhodl Qui-Gonův pokoj opustit, objevil u stolu poblíž krbu balíček, který ho k sobě nevysvětlitelně přitahoval. Po jeho prozkoumání zjistil, co ho k němu tolik přitahovalo; Qui-Gon ho tam zanechal, aby ho našel. Udělal si v duchu poznámku, aby se pro něj vrátil, než s Ruslenem a jeho přáteli odjedou.
Obi-Wanova mysl se odpoutala od Qui-Gonova pokoje a soustředila se na okolí domu, znovu ucítil závan větru na travnatých pláních nad Kejoneniným domem a šum letecké dopravy v rozsedlině přilehlého vertikálního města. Poté, co několik minut sledoval víření vzduchu, způsobené Thrantami, pomalu obrátil svou mysl zpět k domu a ke svému pokoji. Chvíli se zastavil u Ruslenova pokoje a sledoval pohyb a konverzaci mezi Ruslenem a Slian. Když Ruslen vyšel z pokoje s balíkem v náruči a šel chodbou dolů, Obi-Wan ho 'následoval'; nepřekvapilo ho, když se Ruslen zastavil přede dveřmi jeho vlastního pokoje. V duchu se sladce usmál a použil Síly k otevření dveří, ještě než Ruslen aktivoval zvonek. Odměnou mu bylo Ruslenovo rozpačité váhání na prahu. Obi-Wan se ani nepohnul, když Ruslen vstoupil do pokoje, ale čekal, co bude mladík dělat.
Obi-Wan sledoval, jak Ruslen položil balík na židli a pak se obrátil na Obi-Wana ležícího na posteli. Když ho chvíli pozoroval, přistoupil k jedné straně Obi-Wanovy postele. K jeho překvapení se však Ruslen nedíval na něho ale na stolek u jeho postele. Tiše a pomalu se natáhl a zvedl Obi-Wanův světelný meč.
Obi-Wan zapřemýšlel nad svou reakcí, zahnal náhlý popud vyskočit a sebrat meč z Ruslenových rukou. Místo toho, aniž by otevřel oči, pouze tiše pravil, „Nebude ti fungovat."
Ruslen nadskočil a málem zbraň upustil. „Myslel jsem, že spíš!" řekl téměř bez dechu.
Obi-Wan pomalu otevřel oči a pohlédl na Ruslena. „Jedi vždycky ví, co se děje kolem něj," řekl. „Bez mého vědomí bys do pokoje ani nevstoupil."
Zardělý Ruslen vykoktal omluvu. „Omlouvám se, Obi-Wane," řekl a podával mu meč. „To jsem si neměl dovolit."
Obi-Wan se posadil a pokynul Ruslenovi, „Ale no tak, jen si ho prohlédni, jestli chceš. Nehrozí, že bys ho spustil."
„Opravdu?" zeptal se Ruslen a obracel meč v ruce. „Jak to že ne?"
„Jedině osoba, která umí používat Sílu a zná můj meč, jej dokáže aktivovat," řekl Obi-Wan. „Spínač je uvnitř; můžeš ho spustit jedině pomocí Síly, a když meč upustíš, automaticky se vypne. Pouze já a Qui-Gon víme, kde se spínač nachází. Ostatní Jediové to v případě potřeby mohou také zjistit. Takto je zajištěno, že meč nebude použit proti mně nebo Qui-Gonovi."
„To zní rozumně," řekl Ruslen tiše.
„Trochu to trvá, než se aktivuje, ale chce to jen cvik." Obi-Wan ukázal na balík, který Ruslen položil na židli, když vešel. „Co je to?"
Ruslen nespustil oči z meče. Pravou rukou jím zašermoval ve vzduchu. „To je od Slian a Duncana. Tvůj oděv na večer." Pohlédl na Obi-Wana a široce se usmál.
Obi-Wan s povzdechem vstal z postele a přistoupil k balíku. Bedlivě si ho prohlížel. Zahnal první popud rozetnout balík svým mečem a zničit tak jeho obsah. Opatrně ho rozbalil a vytáhl z něj různé části oblečení: tmavě zelené skládané kalhoty, vyrobené z neurčité látky a se stylizovanou Thrantou, zlatě vyšitou na opasku; bílou košili se zužujícími se rukávy a magnetickými knoflíky vepředu a na zápěstích; a měkkou černou koženou bundu do pasu s plameny na ramenou a stojacím límcem.
Obi-Wan pohlédl na Ruslena, který vrátil meč na své místo a sledoval jeho reakci. „Nikdy jsem nebyl tak nastrojený," řekl Obi-Wan. „Tohle je poslední móda?"
Ruslen se zazubil. „Košili vybral Duncan, kalhoty Slian, a ta bunda je můj nápad, protože pojedeme na vznášedlech."
„Je to tedy moderní?" zeptal se Obi-Wan.
„Hodí se to. Splyneš s ostatními Aldeřany svého věku."
„Dobrá," řekl Obi-Wan s uspokojením. „Rád splývám."
Ruslen se obrátil k odchodu. „Á," řekl a zastavil se, „nohavice těch kalhot patří přes boty."
Obi-Wan se široce usmál. „Díky," řekl, „Na to bych nejspíš sám nepřišel." V jeho hlase zazněla slabá známka sarkasmu.
Ruslen odešel, aby se Obi-Wan mohl obléci. Když si svlékl svůj jediský oděv, cítil, jak z něho spadla tíha zodpovědnosti a povinností. Dnes večer bude jen sám sebou, žádným Padawanem Jedi. Poprvé od snídaně se začal na jejich oslavu těšit.
Oblékl se, při pohledu na kalhoty, které byly zcela mimo jeho vkus, se otřásl, nicméně mu seděly dobře. Krátce zauvažoval o tom, že by si nohavice zastrčil do bot, jen z žertu kvůli Ruslenovi, ale Ruslen měl pravdu, lépe vypadaly stažené přes boty. Košile byla podobná jeho spodní tunice. Bunda se mu velice líbila. K jeho překvapení mu všechno dokonale padlo.
Když se obrátil k odchodu, instinktivně se zastavil, aby si vzal svůj světelný meč. Ale jak se vnímal jeho známý tvar, uvědomil si, že nemá, kam si ho připnout. Poprvé po dlouhé době se rozhodl, že půjde bez něj. Dnes večer jsi pouze Obi-Wan, žádný Jedi, pomyslel si v duchu kodexu. Široce se usmál. Dnes večer budu obyčejným devatenáctiletým klukem.
Krátce se zastavil, aby vyjmul z kapsy na svém opasku lesklý oblázek, dárek od Qui-Gona k jeho třináctinám. Ačkoli Qui-Gon trval na svém, že to není nic víc než jen „pěkný kámen", Obi-Wan byl přesvědčen, že je oblázek nasáklý Sílou, a nosil ho stále při sobě. Schoval kámen do kapsy u kalhot a meč spolu se svým zabaleným rouchem, tunikami, opaskem, šerpou a kalhotami uložil do zásuvky ve stolku u postele. Poté pokoj opustil.
Ještě než vyrazil za Ruslenem, šel vyzvednout balíček, který mu ve svém pokoji připravil Qui-Gon. Zvláštní, že mi o něm nic neřekl, pomyslel si Obi-Wan s povzdechem. Zřejmě další zkouška. Doufal, že uspěl, ale pak si uvědomil, že nikoli, protože mu to trvalo skoro celý den, než ho objevil.
V balíčku byl zabalený dárek a čip s kredity. Qui-Gonův písemný vzkaz Obi-Wanovi sděloval, že Ruslenův dárek je za ně za oba. Obi-Wan byl vděčný za Qui-Gonovu předvídavost, neboť on sám na dárek ani nepomyslel. K dárku přiložený čip s kredity, který Jediové běžně používali, platil všude a nedal se vystopovat. Obi-Wan stiskl počitadlo a zazubil se; bylo na něm víc kreditů, než kdy měl u sebe. Vzkaz od Qui-Gona končil slovy: „Ty kredity jsou všechny tvoje; užij si je." Obi-Wan se sám pro sebe usmál; věděl, že má toho nejstarostlivějšího Mistra z celého Řádu.
Zamířil do Ruslenových komnat; dveře se ihned po zazvonění otevřely. Nemohl se ubránit úsměvu při pohledu na výrazy jejich tváří, když ho spatřili v jeho novém oděvu. První se k němu vyjádřila Aliya. „Jako bys byl úplně jiný člověk," pochválila ho.
Obi-Wan se široce usmíval a prohlížel si jejich oblečení. Ruslen byl celý v černém; měl bundu z černé kůže jako Obi-Wan ale jiného střihu. Na černém opasku mu zářila zlatě vyšitá Thranta. Aliya si oblékla tmavě zelený kabátek do pasu, na jehož rukávech rukávech byly zlatě vyšité Thranty, shodující se s těmi, co měl na opasku Obi-Wan. Dvojitá černá sukně ke kotníkům doplňovala její celkový vzhled, který ladil nejen s Obi-Wanovým ale i s Ruslenovým. Když si všimla Obi-Wanova pohledu, zatočila se ve svých kotníčkových botách na podpatku kolem své osy, což dokonale rozevlálo její sukně. „Skvělé na tancování," řekla.
Obi-Wan přikývl. „Máš můj obdiv."
„Tvůj dík patří Slian a Duncanovi. Co se týče vkusu, jsem na tom s módou asi jako skutečná Thranta," řekla se smíchem Aliya. „Pronásledovali mě stejně jako tebe."
Slian a Duncan si oblékli oděv, který spolu ladil pouze doplňkovými barvami a střihem. Slian měla na sobě kabátek a sukni levandulové barvy a Duncan byl celý ve stříbrně šedé, na obou oděvech byly v černé barvě vyvedené Thranty.
„Mají ty Thranty nějaký zvláštní význam?" zeptal se Obi-Wan.
„Má rodina je používá," řekla Slian. Ukázala na ostatní. „Při zvláštních příležitostech jako je tato, když někam jdeme ve skupině, lidé si jich všímají. Dostaneme se tak na některá místa, kam bychom se jinak nedostali, nebo kde bychom museli podplácet, aby nás pustili."
„Pak je mi tedy ctí, že mohu také jednu nosit," řekl Obi-Wan a lehce se Slian uklonil. „Také žasnu, jak skvěle mi to oblečení padne; odhadli jste to dokonale."
Duncan se zasmál. „To byla ta jednodušší část," řekl. Tvé míry jsme získali z tvého hologramu od domácího bezpečnostního droida. Jediné, co jsme museli odhadnout, byl objem tvého pasu, Jediové jsou tam na první pohled poněkud vycpaní."
„Dobrý odhad," řekl Obi-Wan. „Komu jsem za ten oděv co dlužen?"
Ruslen nad Obi-Wanovo nabídkou odmítavě mávl rukou. „Tím se nezatěžuj, Obi-Wane, bylo mi potěšením to pro tebe udělat," řekl.
„Díky, Ruslene, za tvou velkorysost." Podal Ruslenovi dárek. „Než na to zapomenu, všechno nejlepší, Ruslene, to je od Qui-Gona a ode mě."
Ruslen se usmál, přijal dárek a postavil ho na svůj toaletní stolek vedle dalších pestrobarevných balíčků. „Teď zas děkuji já tobě a Qui-Gonovi," řekl. „Rozbalím ho spolu s ostatními, až se vrátíme."
Obi-Wan přikývl. „Jsme už připraveni vyrazit?"
„Ne," řekla Slian. „Ještě jedna věc." Pohlédla zpříma na Obi-Wana, jehož obočí vylétlo vzhůru. „Vlasy."
Obi-Wan se mírně zamračil, ale v koutcích rtů mu zacukalo. „Je to vážně nutné?"
Duncan přikývl. „Věř nám. Slian odvede dobrou práci."
„Jak dlouho ten přeliv vydrží?" zeptal se opatrně.
„Normálně tak čtyři, pět dní, ale když budeš chtít, můžeme to vrátit to původního stavu hned, jak se vrátíme."
Obi-Wan přikývl a dal jim svůj souhlas. Zavřel oči doufaje, že to dopadne co nejlépe. Žádné emoce, pomyslel si automaticky, když Slian pozvedla hůlku k jeho copánku.
Obi-Wan zadržoval dech, dokud nebyla Slian s jeho copánkem hotova. Celý nabarvený načerno mu připadal zvláštní. Začal vstávat ze židle, ale Slian mu položila ruku na rameno.
„Ještě jsem neskončila," řekla. „Teď zesvětlíme konečky. Na platinově blond, řekla bych."
Ruslen se zasmál. „Jsem rád, Obi-Wane, že má ve své moci tebe a ne mě."
Slian na Ruslenovu poznámku nereagovala. Upravila barvu hůlky a znovu ji pozvedla k Obi-Wanovým vlasům. Obi-Wan fascinovaně sledoval v zrcadle, jak jeho vlasy, tentokrát sice jen konečky, opět mění barvu.
„Pěkně se s tou hůlkou oháníš, Slian," řekl Obi-Wan, pamětliv, že nesmí pohnout hlavou.
Slian pouze přikývla. Když skončila, rozetřela v rukou gel a pak ho vetřela Obi-Wanovi do vlasů, čímž z jeho platinově zbarvených konečků vytvořila ostré špičky.
Když byla hotova, pokynula k zrcadlu. Obi-Wan byl překvapen tím, co viděl. „Vypadá to dobře," řekl. Se svými dvoubarevnými vlasy vypadal opravdu dobře. Téměř se nepoznával.
„Ale co s tím copánkem?" řekl Duncan.
Slian se na Obi-Wana zamyšleně podívala. „Vadilo by ti, kdybychom ho schovali pod vlasy a pod ten copánek vzadu?"
Obi-Wan se nad nimi slitoval. „Nevadilo, ale počkej, nejdřív si ho rozpletu. Bude to tak jednodušší." Rozvázal stuhy na copánku a rozpletl ho.
Mezitím se ho Aliya zeptala, „Co ten copánek znamená, Obi-Wane? Řekla bych, že Jediové takové věci nenosí z malichernosti."
„To opravdu ne. Nic, co děláme, nepostrádá smysl," řekl Obi-Wan a dokončil rozplétání svého copánku. No, tedy skoro nic, ale nemusejí to vědět. Pohlédl na rozpletený pramen černých vlasů. „Těžko se to vysvětluje. Souvisí to, jak bych to jen řekl, se závazkem mezi Mistrem a učedníkem. S odhodláním jednoho učit a druhého učit se."
„Můžeme s tím tedy přestat, jestli chceš, Obi-Wane," řekla Slian.
Obi-Wan si to náhle rozmyslel. „Ne, klidně pokračuj," řekl.
Slian uchopila jeho copánek a začala s jeho ukrýváním ve vlasech vzadu na jeho hlavě.
Mezitím promluvil Duncan. „Omlouvám se za to, co jsem řekl u snídaně, Obi-Wane. Nechtěl jsem urazit ani tebe ani nikoho z Jediů."
Obi-Wan pohnul očima ve snaze pohlédnout na Duncana, aniž by rušil Slian v práci. „Díky, Duncane, ale nemusíš se znovu omlouvat."
Duncan se na Obi-Wana vděčně usmál.
Obi-Wan sledoval Slian v zrcadle a řekl, „Rozhodl jsem se, že dnes večer se nebudu zabývat Qui-Gonem a našimi povinnostmi. Vlastně ani nechci, abyste mi říkali Obi-Wan." Když se na něj všichni překvapeně podívali, zhluboka se nadechl. „Obi-Wan je mé jediské jméno, které jsem dostal jako dítě po svém příchodu do Chrámu. Říkejte mi Ben. To je mé rodné jméno."
Ostatní se usmáli. „Ok, tak tedy Ben," řekla Aliya.
Slian dokončila převazování jeho copánku, pak ustoupila a naznačila Obi-Wanovi, aby vstal. „Tak co tomu říkáš?"
Obi-Wan se prohlížel v zrcadle. V jeho vzhledu nezůstala ani stopa po Obi-Wanu Kenobim, Padawanovi řádu Jedi. Široce se usmál. „Líbí se mi to." Dokonce i Qui-Gon by mě v davu těžko hledal, liboval si v duchu.
Všichni se obrátili k odchodu. „Bude z tebe hezký doprovod, Bene," řekla Aliya, vzala ho za paži a doprovodila ho na cestě z pokoje.
Ruslen je zavedl do garáže, kde jim podal helmy a přidělil jim vznášedla. Na prvním měli jet Slian a Duncan, na druhém Aliya a Obi-Wan, a na třetím on sám.
Do západu slunce zbývaly ještě dvě hodiny, když jich všech pět opustilo Kejonenin dům a rozjeli se dolů do Crevasse City. Vyjeli dříve, aby se ve městě ještě stihli navečeřet, než vyrazí do klubů a barů. Ruslen vybral restauraci, která se specializovala výhradně na alderaanskou kuchyni; díky Slianinu vlivu dostali ihned volný stůl.
Když vyšli z restaurace, slunce právě zapadalo. Následovali Ruslena do prvního baru hluboko dole ve městě, během jízdy si povídali přes mikrofony v helmách. Zastavili u Carveru a zaparkovali venku. Když vešli do ztemnělého baru, jejich smysly okamžitě zaplavil hluk hovoru a hudby. Ačkoli bylo ještě brzy, bar byl přeplněný.
Ruslen je zavedl ke stolu v zadní části baru a pak si zamnul ruce. „První pití je na mě," řekl nedočkavě. Přistoupil k baru a zadal obsluhujícímu droidovi svou objednávku.
Zatímco čekali na své pití, příjemně se bavili. Když obsluha dorazila a rozdala jim nápoje, Ruslen pokynul ostatním, aby ochutnali.
Obi-Wan zkoumal svůj nápoj; něco v Ruslenově chování ho varovalo. Nápoj se podával v úzké tmavé sklence, která mu znemožňovala určit jeho barvu. Zakroužil nápojem ve sklence a snažil se zachytit vůni obsahu, ale nepodařilo se mu to. Nakonec pohlédl na usmívajícího se Ruslena a opatrně si ze sklenky usrknul. Jakmile se tekutina dotkla jeho jazyka, málem se začal dusit; využil veškerý svůj výcvik k tomu, aby se ovládl a reflexivně ji ihned nevyplivl. Usoudil, že je to to nejhorší, co kdy ve svém životě ochutnal. Vzhlédl a zjistil, že ostatní na něho hledí s pobavením, které nesdílel. Pevně svíral rty a jeho oči se začaly plnit slzami, zoufale hledal způsob, jak se důstojně zbavit obsahu svých úst. Odmítal tu odpornou věc spolknout; jeho nerozhodnost způsobila, že ho k jeho hrůze tekutina pálila na jazyku čím dál víc, až to vypadalo, že mu v něm propálí díru. Když už dospěl k okamžiku, kdy cítil, že se bude muset znemožnit a vyplivnout ji na zem, změnila se tekutina ve sladký likér. Rychle ho spolkl a mrkáním zaháněl slzy v očích, když vtom ostatní propukli v smích.
„Co TO je?" Obi-Wan téměř nemohl mluvit; jazyk ho neposlouchal. Prudce odstrčil sklenku, až se část jejího obsahu vylila na stůl.
Navzdory Obi-Wanovu upřenému pohledu Ruslenovi úsměv z tváře nezmizel. „Přezdívají tomu Bantí chcanky," řekl Ruslen, „Dováží se to z Tatooinu. Promiň, Bene."
„Díky, že jste mě varovali!" řekl Obi-Wan a nepřestával na ostatní upřeně hledět. Oči se mu rozšířily údivem, když viděl, jak si ostatní schválně dlouze usrkli ze svých nápojů. „Vám to chutná?" zeptal se nevěřícně. Ostatní na něj jen pohlédli.
Aliya se konečně slitovala. „Je v tom trik, Bene," řekla mu. „Když přes ten nápoj nejdřív foukneš, první dvě příchutě zmizí."
Obi-Wan byl zcela v rozpacích, zklamaný sám sebou, že si nevšiml, když ostatní, než začali pít, přes svůj nápoj foukli. //A to se ode mě očekává, že budu dobrý pozorovatel chování druhých,// pomyslel si a v duchu si vyčinil, že takový žert předem neodhalil. Sledoval Ruslenův pobavený výraz a opatrně přes svůj nápoj foukl, jako by byl vařící, a pozoroval, jak nápoj ve sklenici ztmavl. Podezřívavě se na Ruslena zadíval a potom pomalu usrknul, připraven na další bolest. Nápoj byl však sladký a když ho Obi-Wan spolkl, příjemně ho hřál v žaludku. „Je to dobré," řekl si sám pro sebe a ihned jim ten žert odpustil.
Ostatní se mu znovu zasmáli. Ruslen řekl ostatním, „Myslím, že jsme na okamžik ztratili Benovu důvěru."
„Ano," souhlasil Duncan a zazubil se, „ale stálo to za to. Jeho výraz byl nedocenitelný."
Obi-Wan se na ně zašklebil, ale dál upíjel svůj drink a vychutnával jeho účinek.
Zatímco se ostatní bavili, Obi-Wan se tiše snažil znovu získat svůj klid a důstojnost. Přijali mě, pomyslel si. Když dopili, Obi-Wan vstal a nabídl se, že jim objedná další. Ruslen zvedl ruku, aby mladého Jediho zadržel. „V každém baru jenom jeden drink, Bene," řekl. „To je poslední pravidlo. Prozatím. Než dorazíme do Aldery."
Obi-Wan se opět posadil. „A kam teď?"


<<< Předchozí Seznam příběhů Další >>>