Zločin a trest

Autor: Seven
Překlad: Raume"Ne."
"Ale no tak, Obi-Wane. Jdeme, Bant."
"Nejdu."
Temeidis Lar pozoroval své dva přátele s vzrůstajícím znechucením. Byl o hlavu vyšší než Obi-Wan, měl jasně zelené oči, tmavé vlasy a záviděníhodnou schopnost přesvědčit lidi, aby udělali nějakou blbost. Obi-Wan měl kvůli Temeidisovi již mnohokrát problémy a nechtěl je mít znovu.
"Chci vědět, proč Mistr Yoda mluví tak, jak mluví," řekla Bant pomalu. "Ale vkrást se do jeho pokoje…"
"Sotvakdy tam vůbec je!" řekl Temeidis a vřele se na Bant usmál. "Nebudeme přece dělat nic ŠPATNÉHO…"
"A jak jinak bys chtěl nazvat to, že si přečteme jeho deník?" zeptal se Obi-Wan. "Ostatně, stejně bude zamčeno."
"Nebude," řekl Temeidis. "Zkoušel jsem to."
Obi-Wan vyvalil oči, Bant vypískla. "Cože jsi udělal?" zalapal po dechu.
"Klid, jen jsem ho dnes ráno sledoval," řekl Temeidis. "Heleďte, když se podíváme do jeho deníku, zjistíme, jestli píše stejně jako mluví. Jenom divně mluví, nebo dělá divně všechno? Slibuju, že se nic nestane.

* * *

"Musel jsem se zbláznit, když jsem se nechal k něčemu takovému přemluvit…" zašeptal Obi-Wan. On a Bant stáli za Temeidisem, který rychle hledal cestu k Yodovu pokoji, kde by nebyli na očích ostatním. "Co si myslíte, že se stane, když nás Yoda najde?"
"Pošle nás na doživotí drhnout podlahu v rafinérii na Okraji," řekl Temeidis chladně. "Nemůžeš přestat s tou zbabělostí?"
"On není zbabělec!" zaprotestovala Bant.
Dveře se odsunuly a tři učedníci rychle vklouzli dovnitř. Pokoj halila podivně čpějící mlha, byl tam počítačový terminál, pár kusů běžného nábytku a dveře do kumbálu.
Obi-Wan se zamračil, když si prohlédl pokoj. "On nemá postel?"
"Věděla jsem to," pronesla Bant. "On nespí - používá Sílu."
"Myslím, že to není možné," zapochyboval Obi-Wan. "Nebo ano?"
"Našel jsem to," prohlásil vzrušeně Temeidis a přerušil jejich diskusi. "U Síly, není to v basiku… počkejte, mám se to pokusit přeložit?"
Obi-Wan fascinovaně sledoval, jak tečky a kudrlinky mizí z obrazovky a vystřídala je písmena v basiku. Pak se odvrátil. "Ne, nemůžu se dívat. Nechci se dívat, není to…"
"Podívej," vykřikl Temeidis. "Tady je něco o tobě."
"Nechci se dívat, nebudu se dívat, nemůžu se dívat, nechci se dívat, nebudu se dívat…"
"Učedník Jedi Kenobi prokázal pozoruhodnou sebekázeň, když veřejně nehodil puding do obličeje Mistra Korbora," četl pomalu Temeidis. Bant se s očima dokořán pomalu přesouvala k počítači. "Ale shodou okolností vím, že učedník Kenobi dal do vlasů učednice Juny masožravá vejce rashy..."
"CO?" Obi-Wan přiskočil k Temeidisovu ramenu, jeho tvář se téměř dotýkala obrazovky. "Jak na to přišel? Vždyť tam nebyl! Nikdo z Mistrů tam nebyl! Kdo mu to prozradil? Jak na to přišel?"
"Pssst!" řekla náhle Bant.
Venku na chodbě bylo slyšet tiché nelibozvučné pobrukování, pak ťukání hole. Tři učedníci chvíli hleděli s vytřeštěnýma očima na dveře a pak se rozptýlili po pokoji jako vyplašené myši.
"Nemáme se kam schovat! Kam se schováme? Nábytek je moc malý!" zoufal si Obi-Wan.
Temeidis strčil hlavu pod stůl, pak ji vytáhl. "Nevěděl jsem, že přijde, fakt!" zašeptal divoce.
"To nám teď nepomůže," zasyčel Obi-Wan.
"Do kumbál!" řekla Bant a ukázala malé dveře.
Nastal krátký boj, jak se všichni tři padawani snažili vejít do kumbálu najednou. Konečně se dveře zavřely - zůstala jen škvírka světla podél okraje. Tři padawani byli nuceni vylézt si na sebe, aby se do tak malého prostoru stěsnali.
Obi-Wan záhadně skončil na Temeidisovi, chodidlo se mu zamotalo do jeho róby a Bantin loket se mu tlačil do ucha. Ale oči měl jen pár centimetrů od škvíry dveří. Viděl tak, co se děje v pokoji.
Yoda vešel, spokojeně si falešně pobrukoval a hodil hůl na maličký gauč. Chvíli chodil po pokoji, oprašoval již čisté povrchy. Zpoza gauče vytáhl malý uzlíček šatů…
Pak na zem dopadlo jeho roucho. Znovu si začal pobrukovat.
"Ach, milosrdná Sílo, on se převléká!" řekl zděšeně Obi-Wan a pevně zavřel oči. Bant sebou překvapeně trhla a jeho hlava bolestivě narazila do zdi. "Au…"
"Děláš si srandu?" zašeptal vyděšený Temeidis.
"Ještě nikdy v životě jsem nemluvil vážněji!"
"Dobře, už je hotov?"
"Nedívám se!"
"To je něco z toho, na co se musíš dívat, tak odpudivé?"
"Temeidisi!"
"V pořádku, v pořádku… jen se mrkni," zašeptala Bant. "A prosím, nemluv tak nahlas."
Obi-Wan se uklidnil, otevřel jedno oko a s úlevou zaznamenal, že je Yoda už kompletně oblečený a dívá se na monitor počítače. "Temeidisi!" zalapal po dechu. "Zavřels to?"
"Co?"
"ZAVŘELS TO?"
"Prosím, mluvte tišeji."
"Nevzpomínám si," odpověděl bázlivě Temeidis. "Ale proč by si myslel, že jsme v kumbálu?"
"Protože odsud vychází nepřetržitý dialog?" zeptala se Bant.
Rozhovor utichl, když Yoda náhle vstal a otočil se ke dveřím. Obi-Wanovi se téměř zastavilo srdce, když zavolal: "Vstoupit můžeš, Qui-Gone."
Dveře se odsunuly a vstoupil mírně rozpačitý Obi-Wanův Mistr. "To je tak snadné mě vycítit?" zeptal se.
"Už dlouho je snadné vycítit tvou přítomnost. Probrat tvé pocity chtěl bych," oznámil Yoda.
"To je od vás milé."
"Žádný sarkasmus přede mnou nepoužívej ty."
"Omlouvám se, mistře."
Yoda se posadil k počítači a zahleděl se na obrazovku. "Podívejme se. Hmm… Mistryně Jedi Adi Gallia přistižena v chrámové věži číslo tři byla."
Qui-Gon se zašklebil a poklekl vedle Yodovy židle tak, že se jejich oči ocitly ve stejné výšce. "Co tam dělala?"
Yoda se zašklebil zpět. "Hmm. Jediho Rokali objímala. Velmi rozpačití oba byli."
Temeidis ze sebe vydal přidušený výkřik. "Ticho," zasyčel Obi-Wan. "Nemůžu poslouchat, když mi takhle sípeš do ucha."
Qui-Gon se spiklenecky pousmál. "Velmi zajímavé… Promluvím s Adi, jakmile ji uvidím. Nicméně - můj padawan si způsobil trochu větší pozdvižení. Když byl ještě malý, našel jsem Obi-Wana, jak ve spodním prádle poskakuje po nábytku."
Bant vydala podivný zvuk - něco mezi zasípáním a zabubláním. Obi-Wan cítil, jak mu v tmavé zatuchlé místnosti hoří tváře. "Netušil jsem, že to někomu řekne," zašeptal.
Yoda vydal zvuk jako porouchaný světelný meč - tiché zapraskání. "V srdci stále dítětem zůstává! A teď, o milostné aféře Jediho Malliona slyšel jsi?"
"A je to tady!" zasténal Temeidis a opřel se o zeď, čímž téměř rozdrtil Obi-Wanovu hlavu. Bant tlumeně zapištěla.
"Hmm, neslyšel," řekl tiše Qui-Gon a předklonil se. "Povíte mi to?"
Yoda se k němu spiklenecky naklonil. "Velmi se zapletl s krásnou senátorkou on. Při meditacích a na začátku a na konci misí se za ní vytrácí."
"Myslím, že budu zvracet," oznámil Temeidis.
"Mallion je tvůj mistr, že?" zašeptala Bant.
"Jistěže je," zasyčel Temeidis. "Proč by se mi jinak chtělo zvracet?"
"Nedostatkem vzduchu tady?" pronesl Obi-Wan lapaje po dechu. "Jestli se odtud brzy nedostaneme, brzy zem…"
Qui-Gonův hluboký hlas jej přerušil. "Tak, slyšel jsem, že Obi-Wan dal nějaké dívce do vlasů vajíčka, je to pravda?"
"Malá Juna byla to," řekl Yoda smutně. "Vejce rashy použil on. Rozbil je do vlasů padawana Juny. Velká bitka s jídlem strhla se. Všichni si mysleli, že to nevím."
"Budu muset svého padawana poučit o vybraném chování rytířů."
"Ach, ne," zašeptal Obi-Wan.
"Ach, ano," odpověděla Bant s úšklebkem.
Nyní však Yoda hleděl s lišáckým úsměvem na Qui-Gona. "Slyšel jsem, že večeřel jsi s Jedi Rolinou. Je to pravda?"
Qui-Gon zrudnul. "Jednou jsme šli na večeři. Ale to bylo všechno - jedna večeře. Pak jsme usoudili, že se k sobě nehodíme a… rozešli se."
"Teď asi budu zvracet já," zašeptal Obi-Wan. Milostný život jeho mistra bylo něco, nač se nikdy neptal a ani se o něm nesnažil nic dozvědět.
Qui-Gon vstal a protáhl se. "Dobře, raději půjdu najít Obi-Wana a krátce s ním promluvím o rozbíjení vajec rashy do dívčích vlasů."
"Mé pozdravy Jedi Rolině vyřiď," zavolal za ním Yoda, když Qui-Gon odcházel. I při svém současném nepohodlí Obi-Wan cítil, jak to Qui-Gona vyvedlo z míry.
"Stojíš mi na uchu," zavrčel Temeidis. "Dej tu nohu pryč!"
Jak Obi-Wan posunoval nohu, zaslechl Bantino vyjeknutí, když ji náhodou kopl tam, kde tušil loket. Pak obrátil svou pozornost k škvíře u dveří. Yoda si znovu nelibozvučně pobrukoval a loudal se ke dveřím. Stiskl panel ovládání dveří a světla zhasla. Dveře se otevřely a do potemnělého pokoje pronikl paprsek světla, pak se dveře zavřely.
Obi-Wan si oddychl. "Konečně!"
"Konečně co?" zeptal se ztrhaně Temeidis. "Co udělal?"
"Odešel. Vypadněme - ani nechci vědět, jaký je trest za špehování mistrů Jedi!" řekl Obi-Wan. "Slyšel jsem tu trochu víc, než bych si přál vědět."
Dveře se odsunuly a tři upocení a pomačkaní učedníci se vyvalili na jednu hromadu. Zaznělo rozčilené "Pssst!", "Stojíš mi na noze!" a "Milosrdná Sílo, kde jsou ty dveře?"
Ale náhle se světla znovu rozsvítila a tři padawani zjistili, že hledí do Yodovy blažené tváře. "Nepamatuji si, že bych vás zval dál," řekl mírně.
"Je po nás," zamumlal Obi-Wan.

* * *

"Vím, že bych to neměl říkat, ale stejně to řeknu. Temeidisi, tohle je VŠECHNO TVOJE VINA!" zařval Obi-Wan po lokty namočený v nadýchaných bílých mydlinkách.
"Dobře, mohlo to být horší," pronesla Bant mírně a drhla pánev. "Máme jen umýt nádobí. Podej mi, prosím, mýdlo."
"Za celý Chrám!" vřískl Obi-Wan. "Temeidisi…"
"Nevěděl jsem, že se vrátí!" zaprotestoval Temeidis drhnoucí ze lžíce zbytky dušené zeleniny. "A nevěděl jsem, že nás chce takhle nachytat."
"On je mistr Jedi proslulý svou prohnaností," řekl Obi-Wan. "Byl jsem blázen, že jsem tě poslechl."
Ozvalo se zaklepání na dveře. "Obi-Wane," zavolal Qui-Gonův hlas. "Nevidím svůj odraz v téhle lžíci… dej se do drhnutí."
Obi-Wan Kenobi zasténal a ponořil hlavu do mydlinek.Seznam příběhů Konec