JAK SE VÁM LÍBÍ?
Vyberte počet bodů a odešlete kliknutím na obrázek s dosavadním stavem hlasů. Jedna je nejméně, pět nejvíce.
1 2 3 4 5

Supported by CSWU

Trosečníci 1.část

Autor: Seven
Překlad: LeaBrzy po přijmutí Obi-Wana za svého žáka, je vyslán Mistr Jedi na vodní planetu Callinon, aby urovnal jakýsi právní spor. Ale krátce po jednání…

Loděnice zapáchala rybami, provazy a vodou. Obi-Wan se ještě hlouběji zavrtal do svého pláště a dál nehnutě pozoroval obrovité callinonské mořské ptáky, jak plachtí nízko nad jejich hlavami a vřeští, jako by k němu měli nějaké výhrady.

Pohlédl dolů, do šedé vody, kde malé rybky tancovaly, klouzaly po vlnách a mrkaly svýma chladnýma očima. Byly jich tu tisíce. Žily pod městem zavěšeným na vlnách, drženým pomocí antigravitačních generátorů. Vysoké zeleně pruhované špičaté věže se v poněkud nízké gravitaci zdvíhaly k nebesům.

Velmi ho udivilo, jak může někdo žít na planetě bez kusu suché pevniny. Ale Obi-Wan kromě Coruscantu navštívil dosud jen málo planet. Vyhlížel přes vodu antigravitační kluzáky, které pozoroval jako hmyz v rybníčku. Mohl vidět tenké siluety lidí na lodních přídích.

Věděl, že na jednom z nich se už měli nějakou dobu plavit. Jejich transport zpět na Coruscant na ně čekal v jiném městě skoro přes půlku planety daleko. Jeho Mistr zrovna dostával v jedné z těch budov povolení k volnému průchodu do plovoucího hlavního města.

„Obi-Wane!"

Obi-Wan se otočil právě, když Qui-gon vycházel z jedné plovoucí budovy držíce v jedné ruce pár gumových návleků. „Povolení pro CSS Seaspray přepravu," oznámil Qui-Gon a nabídl mu jedny návleky. Obi-Wan mrzutě přikývl, protože byl evidován jako „dítě".

Mistr Jedi pohlédl přes zábradlí do doku, kde byl zaparkovaný velký kluzák v barvě mořské modři. Přední část měla tvar šipky s prostornou otevřenou palubou a širokými vychylovacími křídly, napodobující tvar mořských ptáků na nimi. Ještě jednou na kluzák pohlédl a pak přikývl. „To je ta loď."

Oba Jediové se rychle vydali k lodi a skoro narazili do malého Callinoňského muže s velkýma bledýma očima a rybí tváří. „Co je to?" zabublal podivným vodově znějícím hlasem. „Jediové jste slepí nebo co?"

„Omlouvám se," řekl Qui-Gon a ustoupil o krok vzad. „Neviděli jsme…"

Callinoňan strčil do Qui-Gonovy široké hrudi. „Neviděli, neviděli! Jste hrubí jen proto, že jste větší než já?"

„Ujišťuji vás…" začal Qui-Gon, ale Callinoňan vykročil důstojnou chůzí na lodní můstek a hrnul se do kapitánovy kabiny.

Obi-Wan se bez úspěchu snažil potlačit úsměv, který se mu dral na rty při pohledu na tenoučkého rybího muže vyzývajícího Qui-Gon Jinna. Qui-Gon na něj pohlédl, zúžil pohled, ale pak se na něj také usmál. Vkročil na lodní můstek následován svým žákem.

Mořský vítr se přehnal přes palubu, házejíce Qui-Gonovi do tváře prameny kaštanových vlasů. Nevšímal si toho, upřeně pozoroval obrovité antigravitační motory, jak při chodu vystřikují vodu. Loď se pomalu otočila a odrazila od doku.

Obi-Wan, stojící vedle něj, stiskl rty. Qui-Gon pocítil jeho znepokojení a náhlou nevolnost. „Obi-Wane?" zeptal se potichu.

„Je to jen malá závrať," řekl Obi-Wan, pevně svírající zábradlí. „Budu v pořádku."

Qui-Gon pohlédl na Obi-Wana a pak přikývl. Pocit nevolnosti nebyl způsoben jen pohybem lodi. Šedozelený oceán Callinonu pozoruhodně připomínal oceán na Bandomeeru, kde byl Obi-Wan v otroctví na mořské plošině a kde byl skoro zabit. Qui-Gon mu nemohl jeho neklid vytýkat.

„Kapitáne!"

Skřípavý hlas nezněl jako bublání Callinoňana, ale jako vrzající hlas Tiloků. Šperky pokrytý tvor připomínající hmyz rozčileně vrtěl svými čelistmi, když se snažil přehopkat po palubě ke kormidelní kabině, kde seděl výstřední kormidelník.

Těsně za Tilokem přicházela mladá žena se světle modrou kůží. Její veliké oči měly červenou barvu, na obnažená záda jí spadal pár tělových copů a její provokativně sporé odění ponechávalo jen malý prostor pro představivost. Když se k nim dostatečně přiblížila, rozeznal v ní Qui-Gon Twi'leckou ženu. Pohlédla na něj a její tmavé rty se zvlnily do úsměvu.

Mezitím Tilok něco nesrozumitelně štěbetal ke kapitánovi a ten na něj křičel v nějakém callinonském dialektu, kterému Qui-Gon nerozuměl. „Nemožné!" vykřikl Tilok. „Kajuty moc studené! Moc tmavé! Moc malé!"

„Špatné pro vás!" zařval mu v odpověď kapitán.

Obi-Wan stojící nedaleko dohadujících se mužů polekaně ustupoval. Málem přepadl přes zábradlí, když se ozval drsný hlas, „A menu je nedostačující." Robustní Rubossian stál ve dveřích a zcela je vyplňoval. Žena podobných rozměrů, oděná do hedvábí, stála těsně za ním. „Jsem nejvyšší guvernér Rubosu 4, člen královské rodiny, a požaduji, aby…"

„Omluvte mě," zvýšil Qui-Gon hlas a pozvedl ruku. „Myslím, že jste si měli své stížnosti rozmyslet, než jsme opustili přístav a nebo před tím, než jste si zakoupili lístek na tento typ lodi."

Twi'lecká žena zavrněla, „Správně."

Hmyzoid rozčileně breptal na Qui-Gona, pak se odplazil zpět do kajuty. Rubossianský pár se na Qui-Gona podíval s patra, byl to slušný výkon na někoho, kdo byl skoro o dvě stopy menší než Qui-Gon. Pak se také otočili a vrátili se do kajut.

Obi-Wan zamumlal, „ Mám z toho špatný pocit, Mistře…"

Seznam příběhů Pokračování příště...