Světlá stránka Maula

Autor: Seven
Překlad: Raume



[Obi-Wan visí nad jámou a Darth Maul stojí nad ním. Obi-Wan zlobně hledí nahoru na Maula]

Maul: Teď tě mám, Jedi!

[Obi-Wan neodpoví. Maul se zamračí]

Maul: Nechceš vylézt?

Obi-Wan: Ne.

Maul: Víš to jistě?

Obi-Wan: Naprosto.

Maul: Dobře, víš, že na tebe nedosáhnu a ty nechceš vylézt.

Obi-Wan: Vím. Proto to dělám.

Maul: Jak myslíš, že tě potom zabiju?

Obi-Wan: Nezabiješ. Budu tu jen viset a neudělám nic.

Maul: Dobře, to je trochu ukvapený.

[Maul začíná chodit kolem jámy, pak se obrátí a podívá dolů]

Maul: Předpokládám, sis se mnou přišel zabojovat?

Obi-Wan: Děláš si srandu.

Maul: Ne, opravdu!

Obi-Wan: Podívej, já s tebou vůbec nemohu bojovat! Tys mi skopl světelný meč přes okraj - a ten byl to jedinéé, co jsem měl.

Maul: (zahanbeně) To je pravda. (rozzáří se) Předpokládám, že bych mohl rozlomit svůj a dát ti jednu půlku?

Obi-Wan: (jeví zájem) Cože?

Maul: Ano, funguje dobře i odděleně.

[Maul rozlomí svůj světelný meč na dva]

Maul: (nešťastně) Ach! Ale vy jste mu jednu polovinu zničili.

Obi-Wan: Dobře, pak se tu budu muset držet a klátit a ty mne nebudeš moct zabít. Nepředpokládám, že bys jen tak odešel a nechal mě být, co?

Maul: Ó, to ne. Můj mistr by byl nespokojený. Co tvůj?

Obi-Wan: Právě si ho probodl.

Maul: Ach, zapomněl jsem.

Obi-Wan: Podívej, já s tebou nemohu bojovat.

Maul: A co kdybychom bojovali - ale ne světelnými meči? Mohl bys vylézt a mohli bychom zápasit holýma rukama.

Obi-Wan: Když se vyšplhám nahoru, tak mne bodneš první.

Maul: Ne, to bych neudělal.

Obi-Wan: Jsi Sith. Nemáš čest.

Maul: (rozhořčeně) Nejsem takový! Nikdy v životě jsem nepodváděl v dámě.

Obi-Wan: (žertovně) Jak mám vědět, že nelžeš?

Maul: Bude ti muset stačit mé slovo.

Obi-Wan: Jsi Sith.

Maul: Aaach... Myslím máš pravdu. Hmm... [Maul vypadá zamyšleně]

Maul: Kde jsme to skončili?

Obi-Wan: Myslím, že jsi právě řekl: "Teď tě mám, Jedi!"

Maul: Ó! Děkuji! (zažehne svůj světelný meč) Teď tě mám, Jedi!



Seznam příběhů Konec