Domáci mazlíčci a zatoulaná zvířátka

Autor: Seven
Překlad: RaumeMistr Qui-Gon Jinn si to rázoval Chrámem, jeho chladné modré oči se soustředily na světle hnědou chodbu před ním. Jen někdo, kdo věděl, kam se dívat, mohl zahlédnout nezřetelný pohyb pod jeho rouchem v místě, kde by měl být loket.
Rozhlédl se, když vešel do svého apartmá. Jeho padawan usazený na velké, velmi měkké židli se vzpřímil, když Qui-Gon vstoupil. "Dobrý den, Mistře," řekl s pokřiveným úsměvem.
Pak se jeho modré oči zúžily a Qui-Gon ucítil, jak Síla proniká pod jeho roucho. "Mistře, co to máte v rouše?"
"Své tělo. Svůj oděv."
"Je tam něco živého, a není to vaše..."
Qui-Gon se bránil nutkání poukázat na nepřesnost Obi-Wanova sdělení a vytáhnul ze svého rukávu kouli bílého chmýří. Ta rozvinula deset hubených nohou, podívala se na Obi-Wana křišťálově průzračnýma žlutýma očima a vydala ze sebe tichounké zavrnění.
Obi-Wan viditelně zblednul. "Mistře, co je to?"
"Ob'reh. Našel jsem ho v transportu - personál se je pokoušel vyhubit."
"Dalšího ne, Mistře!" zanaříkal Obi-Wan. "Z každé páté mise se vrátíte s nějakou neškodnou malou potvorou."
"Přeháníš a ty to víš."
"Nepřeháním, vedu si tabulku a deník těchhle věcí."
Ob'reh zašveholil a poposkočil na krok k Obi-Wanovi. Chlapec couvnul a zdvihl ruku a budoval si tak kolem těla tenkou bariéru Síly. Qui-Gonovy rty sebou škubly v chabém úsměvu.
Obi-Wan vypadal znepokojeně. "Mistře, vzpomínáte si, co se stalo posledně, když jste si přinesl domů nějaké zvíře?"
Qui-Gon sebou při té vzpomínce v duchu trhnul. "Ano. Přinesl jsem tal-le-uha. A tys měl tu nešťastnou reakci..."
"Spalo to na mých nohách a pak mne to štíplo, když jsem měl noční můru," řekl Obi-Wan ponuře. "Natekl jsem po celém těle jako bublina. Léčitelé nikdy nic takového neviděli a nepřetržitě mě pozorovali, aby se ujistili, že neumřu uprostřed noci..."
"Vzpomínám si, padawane," řekl Qui-Gon se širokým úsměvem. "To je důvod, proč jsem tohle stvoření cestou zpět tak pečlivě prozkoumal. Nemá žádné tesáky, žádný jed, nic s čím by mohly být potíže. Dokonce nemá ani zuby nebo drápy..."
"Originální huňatý kousek, co?"
"Přesně. Takže jestli se bude chtít vyspat na tvých nohách, není tu žádný důvod, proč by nemohl."
"Ledaže je schopný přeměny a při úplňku..."
"Padawane."
"Ano, Mistře."

* * *

Opravdu - jakmile Obi-Wan vlezl do postele a přetáhl přes sebe přikrývku, ucítil, jak ho něco lechtá na holých prstech nohou. Ob'reh se objevil na posteli a shledal Obi-Wanovy nohy stejně přitažlivými jako tal-le-uh a on neměl odvahu nebo srdce vypudit ochmýřenou kouli ze svého pokoje.
Povzdechl si, zhroutil se na polštář a usnul.
O několik hodin později, se vzbudil, neboť cítit, jak se chmýřovité stvoření otírá o jeho nohy. Roztomilé, pomyslel si s úsměvem.
A pak se pár širokých žlutých očí podíval do těch jeho.
Ach Sílo, pomyslel si divoce, když pohlédl dolů a strhl přikrývku ze svých nohou. Jeho nohy nebyly oteklé - ony byly červené. Jasně červené, pokryté bílými a červenými skvrnami. A ten děsivý pocit pohybujícího se chmýří na jeho vyrážkou pokrytých lýtcích trval.
"Mistře!" vykřikl a vyděsil ob'reha natolik, že utekl. "MISTŘE, POMOC!"
Zaslechl zpoza dveří polekané zavrčení, následované hlasitým pádem a zvukem, jak se něco roztříštilo. Po krátké odmlce a zasvištění dveří se Qui-Gon objevil se na chodbě. V modrých očích měl zastřený pohled, dlouhé hnědé vlasy rozcuchané. "Ano, padawane?" řekl ospale.
"Mistře, podívejte se na mé NOHY! Ta vaše malá potvora..." Obi-Wan se dramaticky dotknul svých chodidel a spodní části nohou.
Qui-Gon se v momentě probudil, naklonil se, aby si na chvíli prohlédl Obi-Wana. Pak si povzdechl. "Půjdu zavolat léčitele, Obi-Wane."
"Prosím ne!"
Qui-Gon pozvedl obočí.
Obi-Wanova tvář byla téměř tak rudá jako jeho nohy. "Jsem pod přikrývkou nahý."
Qui-Gonovi se zkroutily rty a zaškubalo mu v koutcích, jak se evidentně snažil přemoci výbuch smíchu. Pak si rychle svlékl pánskou noční košili, odcházeje sám oděn pouze v kamaších. Tuniku hodil Obi-Wanovi, který ji chytil. "Vem si to na sebe, zavolám léčitele."
Obi-Wan si přetáhl velký kus oděvu přes hlavu. "Řeknu vám - to zvíře způsobí ještě problémy..." "A tys měl pravdu, padawane," zavolal Qui-Gon přes rameno.

* * *

Obi-Wan ležel na léčitelském stole a dramaticky se šklebil na monitory visící mu nad hlavou. Lékařských droid bez obličeje bzučel nad spodní polovinou jeho těla. "Tohle nenávidím."
"Omlouvám se, padawane," řekl Qui-Gon, kterému se dařilo dusit zívání a ještě vypadat kajícně. "Kdyby mě jen napadlo, že jsi alergický na ob'reha..."
"Vím," řekl Obi-Wan smutně, dívaje se na své nohy. "Mistře, jestli si přinesete jakékoliv další 'nebohá stvoření', mohl byste je přinejmenším dát do klece? Nebo do boudy? Nebo do něčeho, odkud se nedostanou, aby mi nemohli ležet nohou a já z nich nezfialověl nebo něco takového."
"Aby vrstva pokožky nabyla fialové barvy," zahučel lékařský droid, "musel by se člověk vystavit působení As-Pa viru."
"Ty mlč," nařídil mu Obi-Wan.
Qui-Gon si zamyšleně pohladil krátké vousy. "Asi máš pravdu..."
Obi-Wan se zamračil. "Když už o tom mluvíme, kde je to zvíře?"
Qui-Gon ztrnul, jeho oči prozrazovaly, že nemá tušení. Když začal vstávat, zaslechl hlasitý křik v neznámém jazyce. Pak se ozvalo duté zaklepání na dveře.
Dříve, než k nim mohl Qui-Gon dojít, dveře se odsunuly a vstoupil rozzuřený Mistr Yoda s nevinně vypadajícím ob'rehem visícím na konci jeho gimerové hůlky. "Našel jsem tohle spát na svých nohou já! Chorým stal jsem se v jeho blízkosti..."
"Alergie?" zeptal se mírně Obi-Wan.
"Alergie na srst!" křikl Yoda.
Obi-Wan vykouzlil křivý úsměv, když se na něj Qui-Gon zběžně ohlédl. Utíkejte, Mistře, utíkejte jako o život...
Možná, bych měl, padawane.
Ale nenoste už žádná zatoulaná zvířátka!
Seznam příběhů Konec