Kyle Katarn: Vzestup a pád

Autor: Sean Greer
Překlad: Yanna
Co napsat k tomuto příběhu na úvod? Mnozí už slyšeli o Kylu Katarnovi, bývalém imperiálním důstojníkovi, bývalém žoldákovi a stoupenci Povstání. Někteří vyslovují jeho jméno s potěšením a úctou, jiní s nechutí a nenávistí. Čerstvý student Imperiální akademie Katarn se soustředil více na dosažení vzdělání než na to stát se věrným členem Impéria. Časem mu však život imperiálního důstojníka přestal vyhovovat. Pravda, Impérium vneslo do galaxie zákon a pořádek. Kyle však slyšel historky, vlastně neověřené zvěsti, které vyprávěly o nevyprovokovaných útocích imperiálních lodí a masových popravách disidentů.
Kolovaly dokonce historky o tom, že císař, který tvrdě pracoval, aby z rozpadající se Republiky ukul silné Impérium, není morální a spravedlivý vůdce, nýbrž zlý, nečestný a pod vlivem Temné strany Síly. Vzdor svému rostoucímu neklidu, Kyle nepřikládal těmto historkám velkou váhu, neboť viděl důkaz o mnohém dobru, jež Impérium vykonalo.
Například umožnili mladíkovi z Okraje, s omezenými možnostmi, jako byl on studovat na Akademii. Kvůli tomuhle a z dalších důvodů Kyle tvrdě pracoval a stal se jedním z nejlepších studentů na Akademii. Byl rozhodnutý stát se členem Imperiálního vojska a sloužit mu se ctí a slávou. Ale to se mělo brzy změnit. Změnit takovým způsobem, že to mladíkem otřáslo až na samou podstatu.
Asi měsíc před ukončením studia se Kyle účastnil své závěrečné zkoušky jako student Akademie a zároveň jako potenciální stormtrooper.
Společně se skupinou dalších studentů se velitel kadetů, Kyle Katarn, a imperiální veterán, seržant Hong organizovali nájezd na domnělou základnu povstalců. Úkol se zdál být docela snadný. Prozkoumat nízko pásmové vysílání z jednoho asteroidu a zjistit, kdo ho vysílá. Pokud bude odhalena přítomnost povstalců, pak měl tým svolení podniknout veškerá nutná opatření k přerušení vysílání a likvidaci povstalců.
Přistání proběhlo bez potíží a poté, co vysledovali vysílač, Kyle a jeho vojáci postupovali k tomu, co jejich snímky identifikovali jako povstaleckou základnu. Po vstupu byla imperiální skupina napadena.
Opětovali palbu a postupovali. Zatlačovali povstalce zpět. I když povstalci projevili odvahu, jejich taktika a zbraně se nemohly měřit s jejich.
Když se probojovali do kontrolního centra, shromáždili Kylovi vojáci povstalce, kteří zbyli, u sady vybavení. Imperiální politika jim určovala, aby povstalce na místě zastřelili, i v případě, že by se chtěli vzdát. Ale když se tato skupinka skutečně vzdala, Kyle zjistil, že není schopen uposlechnout rozkazu a zlikvidovat je. Nařídil své jednotce, aby povstalce zajala, a odložil helmu, aby lépe viděl, a začal prozkoumávat kontrolní místnost.
Během této činnosti si všiml jedné konkrétní povstalkyně. Stála tam štíhlá a menší než on, ale její oči a výraz prozrazovaly větší stáří, než byl její skutečný fyzický věk.
Kyle nařídil, aby ji předvedli a vyptával se jí na využití místnosti. Povstalkyně potvrdila, že místnost je opravdu komunikační centrum. I když plánoval svůj další krok, Kyle si uvědomil, že se na tu ženu nedokáže přestat dívat. Měla modré oči a kdykoli se setkal s jejím pohledem, planul v nich ledový oheň. Nechtěl jí ublížit, chtěl... povídat si s ní?
Počkat, pomyslel si Kyle, na co to myslím? Je to nepřítel. Ale nezáleželo na tom, jak moc si to opakoval, něco uvnitř Kylovi říkalo, že se mýlí.
Co se týkalo té mladé ženy, známé jako Jan Ors, tento mladý imperiál ji zaujal. Zjevně byl jiný než většina stormtrooperů, s nimiž se setkala. Než aby za sebe nechal mluvit blaster, tento muž přemýšlel, uvažoval o svém postupu a možných reakcích. Jeho rozhodnutí zajmout ji i ostatní povstalce, místo aby je zabili, Jan překvapilo.
“Copak to tady máme?” řekla, “Imperiála, co má srdce.” Další voják ji hrubým hlasem napomenul, aby si dávala pozor na jazyk, ale Jan si ho nevšímala.
Všimla si, že se na ni upřeně dívá a zjistila, že je na něj také zvědavá. Podle všeho byl jiný než většina imperiálů, ale to neznamenalo, že to není nepřítel.
Všimla si, že má hnědé oči a rozcuchané, zpocené, tmavé vlasy, jak měl nasazenou helmu. Chtěla mu něco říct, když stěnu pokropila čerstvá sprška výstřelů z blasteru.
Kyle se otočil a uvědomil si svou chybu. Místo aby se ujistil, že zajal všechny povstalce, nechal je, aby se mu a jeho vojákům dostali do zad a zahájili protiútok. “Opětujte palbu!” vykřikl. Kyle si chtěl znovu nasadit helmu, když ho naplno zasáhl výstřel z blasteru do hrudi. Náraz srazil mladíka v bezvědomí na zem.
Vzdor prudkosti útoku povstaleckých záloh, Kylovým vojákům se podařilo udržet si pozici. Vězňům se však v nastalém zmatku boje podařilo uprchnout.
Seržantu Hongovi se však podařilo odvysílat zprávu na imperiální velitelskou loď a brzy dorazily posily. Čerstvá skupina stormtrooperů se snadno probojovala linií povstalců a rychle dorazila ke Kylově skupině.
Zraněný velitel kadetů byl ze základny vynesen společně se zbytkem své jednotky a přijat na palubu čekající velitelské lodi.Seznam příběhů Pokračování příště