JAK SE VÁM LÍBÍ?
Vyberte počet bodů a odešlete kliknutím na obrázek s dosavadním stavem hlasů. Jedna je nejméně, pět nejvíce.
1 2 3 4 5
 
Supported by CSWU

Příběh Obi-Wanova meče

Autor: Padawan Jenn
Překlad: LeaDarth Maul skopnul Obi-Wanův světelný meč do šachty, ten se odrazil od jejího okraje a zmizel z dohledu v temném tunelu.

// Lidi, ten meč jsem měl rád! //

Padal níž a níž, dál a dál do temnoty. Buch! Dopadl na dno a sklouzl se dolů šachtou skrz ventil a padal dál kaskádovitým vodním potrubím. Klesl až na dno, zajiskřil, když voda zkratovala jeho obvod a jeho energie vyprchala a zmizela. Světelný meč se klesal a zarazil se o písčité dno, a nakonec úplně zmizel z dohledu.


O 20 let později.

Po břehu řeky šel muž a hleděl na vodopád, nejdříve obdivoval proud padající vody, a pak pohledem sklouzl k temným vodám. Něco se tam zalesklo, sehnul se tedy a uvolnil ten předmět. Podržel ho v dlaních. Použil kalnou vodu, aby odhalila, co je to za věc.
„Světelný meč!" vykřikl muž a opatrně se rozhlédl kolem, nikoho neviděl. „Raději tě schovám, aby si nemysleli, že jsem někdo, kdo nejsem jen proto, že tady s tebou mávám." Zastrčil si světelný meč do tajné kapsy svého pláště a pokračoval v chůzi dolů podél řeky. Každých 100 metrů se ujišťoval, zda je ta věc stále na svém místě.

Shantea se rozhlížela po Jedijské Akademii a vzdychala překvapením. Otočila se, aby poděkovala Boba Fettovi, ale loď právě vzlétala. Díky, Jastře, Kirana by byla pyšná. Poslala mu své myšlenky a zachytila záchvěv jeho zloby. Usmála se, Některé věci se nemění. Svěsila hlavu a vydala se směrem k chrámu.
„Mohu vám s něčím pomoci?" otázal se hlas za jejími zády, Shantea se otočila a pohlédla do tváře starší ženy.
„Ano, zrovna hledám Jedijskou Akademii, vím že má být někde tady," snažila se zamaskovat svůj záměr.
Žena se na ni podezíravě podívala," to musíte jít tudy, proč ji hledáte?"
„Musím vidět Luka Skywalkera," odpověděla.
Do tváře té ženy se opět vrátilo rozčilené podezření, tváře jí zrudly skoro tak, jak rudé měla vlasy," Proč ho musíte vidět?"
„Ó, není to tak, jak si myslíte, jsem Shantea, můj Mistr mě sem poslal," odpověděla Shantea a odvrátila svůj pohled směrem k lesu.
„Aha, dobrá, tak tedy pojď za mnou," odvětila Mara Jade a obešla křoví. Shatea se pro sebe usmála a následovala ji.

Když vstoupily do Akademie, Mara se otočila," Tak jsme zde, Luke právě vyučuje v hlavním sále, můžeš tam jít a uvidíš ho," řekla a odešla.
Shantea vystoupala po schodech do hlavního sálu a viděla všechny Jedie sedět v jednom kruhu, mladé i staré, v hluboké meditaci.
Luku Skywalkere ? Odpusť, že tě vyrušuji, ale potřebuji se tě na něco zeptat. Vyslala své myšlenky k Mistrovi Jedi.
Pojď do vedlejší místnosti, zazněla odpověď a ona ho tam následovala.
„Ano, co si přeješ? Vidím, že jsi trénovaný Jedi," pravil překvapeně.
„Jmenuji se Shantea, Mistře. Nejsem Jedi, jsem jen pouhý padawan. Chtěla bych ti něco ukázat a požádat tě o radu."
Vyndala ze záhybů svého pláště světelný meč a podala ho Lukovi. Prohlédl si ho a vyzkoušel, zda funguje.
„Je rozbitý." Řekl nespouštěje ho z očí.
„Ano, já vím, jeden můj předek ho našel ležet ve vodě a ukrýval ho po dlouhý čas až doteď. Nikdy nefungoval a můj Mistr nemohl přijít na to proč. Možná, že vy to budete vědět," řekla Shantea s pohledem upřeným do očí Mistra Jedi.
Znovu se na něj podíval," zdroj jeho energie je zničený," pak otevřel komoru. Baterie spolu se zbytkem vody vypadla ven a on spatřil nápis vyrytý uvnitř: Majetek Obi-Wana Kenobiho.
Luke vydechl překvapením, znovu se podíval na nápis, aby si byl jistý.
„Děje se něco?" zeptala se Shantea," Dá se opravit?"
„Nic se neděje, jen se mi vrátily některé vzpomínky. Odnes ho k Maře, dá ti nový energetický zdroj, pak už bude fungovat," odpověděl a udiven odešel.
Shantea pohlédla na nápis a překvapeně vydechla," Obi-Wan," nadechla se a přivolala Kiraniny vzpomínky," Obi-Wan." V úžasu sklopila hlavu a vešla do haly.

Seznam příběhů