Odmítám

Autor: Jane Jinn
Překlad: Raume

„To odmítám,“ řekl Qui-Gon prostě, vděčný, že se za dlouhá léta naučil udržet klidnou tvář. Nechtěl, aby Rada viděla jeho totální a neskonalý údiv.
„Rada se rozhodla…“ začal Mace Windu.
„Při vší úctě, moji Mistři, domnívám se, že tohle je zcela mimo kompetence Rady.“
Oppo Rancisis se ve své židli předklonil a pronesl: „Musíš důvěřovat našemu rozhodnutí, Qui-Gone Jinne.“
Qui-Gon šlehl očima po bíle osrstěném Mistru Jedi, ale neřekl nic.
„Je to nebezpečné,“ pokračoval. „Vím to z vlastní zkušenosti. Byl jsem na Obsolomu a na vlastní oči viděl ty trnité houštiny.“
„Utkám se s každým nebezpečím, až – a pokud – se objeví,“ pronesl Qui-Gon prostě. „Ale mé rozhodnutí trvá.“
„Mnoho bolesti před tebou vidím, pokud řídit –naším– rozhodnutím se nebudeš,“ řekl mu Yoda. „Chceme, abys ušetřen toho byl.“
Qui-Gon se zamračil. „Budoucnost je v neustálém pohybu, Mistře Yodo, častěji byste to měl říkat sám sobě. Bolest, kterou popisujete, nutně nemusí přijít.“
V komnatě se rozhostilo ticho a členové Rady se dívali jeden na druhého a nahlas nebo v duchu si povzdechli. Qui-Gon Jinn si dávno získal reputaci vzpurného individualisty a tato poslední výměna názorů celé věci vůbec nepomohla.
„V Kodexu je jasně uvedeno…“ začala Adi Gallia.
Qui-Gon ji hladce ale rázně přerušil. „Kodex není ani pro ani proti. Je na každém Jedim, aby se v této záležitosti zařídil podle svého uvážení.“
„… že Jedi má naslouchat moudrostem proneseným Radou,“ dokončila stejně klidným tónem.
„Vyslechl jsem si vaši moudrost, moji Mistři, a teď, pokud si správně vykládám zbytek Kodexu, je na mně, zda se zachovám dle této moudrosti nebo ne. Je to mé rozhodnutí.“
Mistr Yoda přikývnul. „Přinutit tě, abys naše rozhodnutí přijal, my nemůžeme. Ale nést důsledky svého činu na Obsolomu muset budeš.“
„Jsem připraven nést důsledky, jakkoli bolestivé budou či nebudou. Odmítám akceptovat vaše rozhodnutí.“
Znovu se rozhostilo ticho, když Rada pochopila, že nezvítězí. A nakonec Mistr Windu mávnutím ruky přiznal porážku a propustil ho. Qui-Gon jen kývnul hlavou, otočil se a dlouhými kroky odešel za svým padawanem, Obi-Wanem Kenobi, který na něj čekal v předpokoji.
„V pořádku, Mistře?“ zeptal se zvědavě mladší muž.
„Obi-Wane, ty víš, že vždy naslouchám, co mi říká Síla.“
„Ano, Mistře, já vím. A někdy se to dokonce i shoduje s tím, co vám říká Rada.“
„Někdy ano,“ souhlasil Qui-Gon a trošku se pousmál. „ V tomto případě jsem však pevně přesvědčen, že Rada překračuje své meze. Pokud si Síla opravdu přeje, abych si ostříhal vlasy, pak to zařídí tak, že se mi zachytí za jeden z těch trnitých keřů na Obsolomu a přinutí mě useknout si je vlastním světelným mečem. Ale než se to stane, tak to odmítám!“


Seznam příběhů Konec