Oddanost Padawana 2.část

Autor: Katie
Překlad: LeaObi-Wan běžel tak dlouho, dokud nehrozilo, že se zhroutí. Ale nezastavil se. Jeho jedinou nadějí bylo dostat se do paláce, snad předseda vlády vnese trochu světla do této nejasné situace.

Ačkoli se Obi-Wan vší silou snažil zůstat klidný, nedařilo se mu to. Jediné, na co myslel, byl jeho mistr Qui-Gon a co se s ním pravděpodobně stalo. Skrze Sílu se pokusil dotknout Qui-Gonovy mysli. Z toho, co se dozvěděl, cítil jak úlevu tak obavy. Qui-Gon nebyl při vědomí, ale stále byl naživu. A to mu dalo naději. Přesto se nezbavil výčitek, že selhal. Opustil svého mistra uprostřed zuřivé přestřelky. Utekl, když bylo povinností žáka zůstat až do posledního dechu po boku svého Mistra. Utekl a teď je jeho Mistr vydán na milost únoscům. A on utekl.

Ale Qui-Gon mu dal rozkaz a on jako padawan musí poslouchat příkazy svého Mistra. Přísahal tak ve slibu, když se stal Qui-Gonovým žákem. Musí být oddaný a věrný svému Mistrovi. Platí to i tehdy, když jeho srdce a všechno v něm křičí, že je to špatně? Kde oddanost a věrnost začíná? Přicházelo tolik otázek a nikdo na ně neodpovídal. A tak Obi-Wan odsunul otázky na později a raději se soustředil na běh.

Dostal se do Tanhimmu, hlavního města MaraTy. Běžel k obrovské červené kupoli, o níž věděl, že je hlavním sídlem. Při běhu si stačil všimnout, že je na ulicích málo lidí. Budovy ve městě se nerozpadaly, jak by to mělo být ve válkou mučeném městě, stály pevně na svém místě. Pak si všiml muže stojícího na pavlači. Ten, jakmile spatřil padawana, zmizel uvnitř budovy, jako kdyby na něj Obi-Wan vystřelil z blasteru. Také jedna žena ho pozorovala z okna. Když Obi-Wan zaměřil svůj pohled na ni, s hrůzou ve tváři se odvrátila od okna.

Mají strach. Pomyslel si Obi-Wan. Ale ne ze mě, z něčeho jiného, z někoho jiného.

Bez dechu doběhl k budově. Od jeho cíle ho dělil silový štít.

„Kdo jsi a co tady chceš?" Zeptal se ho hrubě strážný.

„Jsem Jedi padawan Obi-Wan Kenobi." Mladý Jedi to pronesl s takovým sebevědomým, jaké rozhodně v této situaci neměl. „S Mistrem jsme byli vysláni na vaši planetu Radou Jedi. Musím se okamžitě setkat s předsedou vlády! Věci se vyvinuly špatným směrem." Obi-Wan cítil v mysli strážného pochyby. Také se obával jakéhokoliv podvodu. Obi-Wan s pomocí Síly zapůsobil na strážce, aby z padawana vycítil jen čestnost a beznaděj.

„Nemohu silový štít udržet vypnutý na delší dobu," řekl strážný, „budeš si muset pospíšit, až ho otevřu. Oni jsou všude."

Obi-Wan pouze přikývl. Raději se neptal, kdo jsou to oni. Už si o nich jistou představu udělal. A strážný byl i tak dost vystrašený. Sledoval ho, když zatáhl za páku a červená kupole zmizela. Obi-Wan proběhl a zastavil se za terminálem. Strážný opět zatáhl za páku a červená kupole se objevila. Obi-Wan zaslechl jeho úlevné oddechnutí.

„Musím se setkat s předsedou vlády." Zopakoval Obi-Wan.

Strážce přikývl a prohodil pár slov do komlinku. Pohlédl na padawana a řekl, „ Teď vám dovolují vstoupit." Ukázal k impozantní budově, kterou kupole kryla.

Obi-Wan se otočil a hbitě vykročil k rozlehlé stavbě. Dveře se rozevřely a on vešel. Stál v obrovské síni s dlouhou chodbou a každou zdí ověšenou nákladnými tapiseriemi. Před ním se zastavila vysoká žena.

„Vítej Jedi padawane. Jsme vděčni za tvůj příjezd. On je v hlavní jednací síni a poslal mě, abych tě k němu doprovodila." Obi-Wan se místo odpovědi uklonil. „Prosím, následuj mě." Vykročila, aby ho vedla klikatou chodbou.

Došli ke dveřím na konci chodby. Ty se otevřely a Obi-Wan byl pobídnut, aby vstoupil. V jednací místnosti stál poměrně vysoký muž v Qui-Gonově věku. Soustředil se na politiky shromážděné kolem něj. Jeho vlasy byly úhledně zastřiženy a jeho pestrá róba měla zapůsobit na hosty. Ale jeho oči byly mdlé a jeho tvář již vykazovala znaky stárnutí.

„Vítej, mladý Jedi." Řekl to tak radostně, jak jen to bylo možné. „Jsem Eman-jep Raescri, předseda vlády MaraTy."

Obi-Wan se váhavě uklonil. Začali ho unavovat poslanci, kteří ho zdravili, neboť on se vůbec necítil být vítaný. „Pane předsedo, obávám se, že došlo k-" začal padawan. Předseda vlády mu naznačil, aby se posadil na konci zasedacího stolu. Obi-Wan se posadil a začal znova. „Můj Mistr Qui-Gon Jinn a já jsme se hned po našem přistání stali terčem útoku hordy rebelů, které vedla žena vydávající se za jednu z MaraTských senátorek." Obi-Wan zaznamenal předsedovo zblednutí, když pronášel tato slova. „Pane předsedo Raescri?" Oslovil ho opět padawan, ale muž neodpovídal. Seděl jako omráčený. „Pane!" Síla v jeho hlase konečně navrátila předsedu vlády do přítomnosti. „Můj Mistr byl těmito lidmi zajat. Pokud máte nějaké informace, které by mi pomohli ho najít, prosím, prozraďte mi je!"

„Tato senátorka, o které jste mluvil," pronesl pomalu předseda vlády, „prozradila vám své jméno?"

Obi-Wan přikývl. „Řekla, že se jmenuje Kai-Shia Domia."

„Toho jsem se bál. Obávám se, že vám musím nalít čistého vína, Kenobi."

„Nalít čistého vína?" Zeptal se Obi-Wan se zmatkem v hlase.

„Ano,"řekl Raescri. „Bohužel jsem k vám nebyl zcela upřímný, co se mé žádosti o ochránce míru týká. Jak se zdá," pronesl, když si sedal naproti Obi-Wanovi. „Ta žena, Kai-Shia, je vůdkyní rebelů, kteří rozdmýchávají nepokoje na planetě."

„Vy jste věděl, kdo je vůdcem rebelů, a řekl jste Radě Jedi, že to nevíte. Proč?" Zeptal se Obi-Wan, který pochyboval o předsedovým důvodech.

„Protože," řekl jemně, „je to moje dcera." Podíval se padawanovi do očí. „Kdysi byla jedním z mých senátorů. Popravdě byla nejlepší z nich. Uměla se skvěle vyjadřovat a neuvěřitelně argumentovat. Ale něco ji změnilo. Začala věřit tomu, že jen strach dokáže ovládnout tuto planetu. Řekla, že když zasejeme strach do srdcí obyvatel, už nebudou propukat násilnosti a bude udržen řád. Senát ani já jsme s tím pochopitelně nesouhlasili. Jsme mírumilovní lidé a nechceme, aby se nás naši lidé báli. To bylo poprvé, kdy jsme její návrh odmítli… já jsem ji odmítl. Odvrátila se ode mě a prohlásila, že dokáže řídit planetu lépe než já a že se o tom brzy přesvědčím. Pak odešla a začalo povstání."

"Jak může financovat tak rozsáhlou vzpouru?" Zeptal se Obi-Wan, když předseda příběh dokončil.

„Obávám se, že jsem to byl já, kdo jí poskytl potřebný kapitál." Řekl lítostivě předseda vlády.

„Vy?" Řekl otřesený Obi-Wan.

„Ano," odpověděl Raescri. „Řekl jsem jí, pokud si myslí, že zvládne vládnout planetě lépe než já, tak to může zkusit. Poskytl jsem jí starou budovu, odkud by mohla vydávat příkazy, nějaké kredity a vypustil ji do světa. Co provedla bylo šokující. Začala po planetě šířit teror. Brzy měla malou armádu, pak začali lidé trpět a umírat! Pokusil jsem se ji zastavit, ale brzy jsem zjistil, že se mé vojsko zdaleka nevyrovná jejímu! A vystrašené obyvatelstvo stálo na její straně. Měli strach z ní, z její armády a z toho, co by jim udělala. Jediné, co jsem zmohl, bylo vytvořit ochranný silový štít okolo vládní budovy a požádat Radu Jedi o pomoc. Nevěděl jsem, co jiného mám dělat."

„Jak se jí podařilo tak zastrašit obyvatele?" Zeptal se Obi-Wan a připomněl si, co se zračilo ve tváři muže a ženy, kteří ho spatřili přicházet.

„Tím nejhorším způsobem, jakým člověk může." Odpověděl s lítostí. „Když muž nebo žena odmítnou za ni bojovat nebo se jí odmítnou podřídit, zajme jejich rodiny nebo jejich děti a mučí je před jejich očima." Když to Obi-Wan uslyšel, z obličeje se mu vytratila veškerá barva. Předseda vlády pokračoval. „Vyslala své gardy do ulic, aby nalezli ty, kteří ji nechtějí následovat. Když někoho takového naleznou, tak mučí jeho rodinu tak dlouho, dokud se k ní nepřidají. A pokud se nepřidají, vyvraždí celou rodinu do posledního člena. A ten nešťastník musí dál žít s vědomím, že je vlastně odpovědný za smrt svých drahých." Tak proto se na něj lidé dívali s takovým strachem v očích. Mysleli si, že jim chce odvést jejich blízké.

„Ještě stále to úplně nechápu." Řekl Obi-Wan, potřásaje hlavou. „Jedijské radě jste neposkytl prakticky žádné informace. Ale vlastně víte všechno. Proč jste to jim to neřekl, mohli jsme se lépe připravit na to, s čím jsem se tady museli potýkat..."

„Protože kdybych řekl, že má vlastní dcera je velitelkou toho povstání a že jsem to byl já, kdo ji financoval, tak bych rozesmál celý Galaktický senát!" křičel Raescri.

Obi-Wan rozčílený na nejvyšší míru vstal ze svého sedadla. „Nechal jste nás vstoupit do válečného stavu, věděl jste o nebezpečích, ale neoznámil jste to kvůli své pýše?!" Vykřikl na něj Obi-Wan.

Předseda rady se na něj žalostně podíval. „Nenapadlo mě, že by se postavila rytířům Jedi. Vyprávěl jsem jí o vás příběhy, o vaší síle. Vždycky ji to fascinovalo. Myslel sem, že mi pomůžete, to je celé."

„Můj Mistr je pryč!" Rozčiloval se Obi-Wan. „Byl zajat kvůli vašemu sobectví a lžím!" věděl, že by měl kontrolovat svou zlost, v ničem mu nepomůže. Ale jeho slova byla pravdivá a nikdo je nemohl popřít.

„Je mi to líto." Byla to jediná slova, na která dokázal Raescri přijít. „Musíte mi říci, kde je její základna. Musím najít svého Mistra!" Řekl Obi-Wan a snažil se uklidnit svou mysl.

„Její hlavní základna byla přesunuta z místa, které jsem jí původně povolil používat. Teď nevím kde je nebo kde může držet Mistra Qui-Gona." Předseda vlády svěsil hlavu.

„Musím kontaktovat Radu Jediů a sdělit jim nové zprávy." Odpověděl rychle Obi-Wan.

„Obávám se, že to není možné. Naše vysílání z planety je úplně zablokované. Poslední zprávu, kterou jsem byl schopen odeslat, byla ta na Coruscant. Pak již žádná neprošla. Nyní je kontroluje ona."

Obi-Wan klesl zpět do křesla, s tváří prázdnou a bez emocí. „Nechala ho živého, mladý Jedii. To znamená, že s ním má nějaké plány. Ale jaké to jsou plány, to můžu jen hádat." Pohlédl na padawanovu tvář skloněnou nad stolní deskou. „A pokud s ním má nějaké plány, znamená to, že bude naživu ještě nějaký čas. Takže je naděje. Musíš být unavený. Pošlu někoho, aby tě dovedl do tvého pokoje." Řekl Raescri a zavolal na sluhu.

Obi-Wan ve slovech ministerského předsedy nenalezl žádnou útěchu. Podvedl je a ani neposkytl žádnou informaci, které by mu pomohla najít jeho Mistra, pokud byl naživu a součástí nějakého plánu. Obi-Wan se raději nepokoušel představovat si, co by to mohlo být za plán, po tom, co slyšel o utrpení a strašlivém mučení. Zavřel oči a spatři obraz Qui-Gona v bolestech. Je tohle budoucnost? uvažoval. Doufal, že tomu tak není. A pokud ano, snad to může změnit. Mistře! vykřikl v duchu Obi-Wan a pevně zavřel oči. Proč jsi mě donutil odejít?! Ministerský předseda na něj zase mluvil, říkal něco o sluhovi, který ho měl odvést do jeho pokoje. Ale padawan ho neslyšel. Obraz jeho trpícího Mistra a slova utekl jsem, utekl... se mu neustále v mysli opakovala. Nedopřávala mu klidu, vedlo ho do temnoty.

Utekl jsem, utekl, utekl, ...


<<< Předchozí Seznam příběhů Další >>>