Oddanost Padawana 1.část

Autor: Katie
Překlad: LeaMotory přestaly hučet a výhled z kokpitu vyplnil obraz planety, modré a zelené, se stopami hnědi. Kapitán elegantně vmanévroval do atmosféry hlavní planety systému. Stále si plně uvědomoval dvě postavy v dlouhých hábitech, které stály za ním a mluvily šeptem.

„Mistře, cítím narušení Síly." Řekl jemně padawan. Obi-Wan Kenobi byl žákem Mistra Jedi Qui-Gon Jinna. Obi-Wan byl velmi mladý, teprve před dvěma měsíci oslavil své sedmnácté narozeniny. Byl vysoký, když tak stál v pilotní kabině, nicméně stále musel natahovat krk, aby mohl svému Mistrovi hledět z očí do očí.

„Tvé pocity jsou správné, Padawane." Odvětil klidně jeho Mistr. „Narušení je opravdu velké. Bylo zde mnoho utrpení."

„Víme něco víc o tom, co se tady stalo?" zeptal se Obi-Wan.

„Víme jen to, co nám sdělila Jedijská Rada."odpověděl Qui-gon. A ta informace nebyla nijak rozsáhlá. Byla to prosba Radě jedi, aby na planetu MaraTa přišel Jedi jako ochránce míru. Podstatnou zprávy bylo, že se planety zmocnila skupina povstalců. Ve zprávě od vůdce skupiny vzbouřenců (jehož totožnost je stále neznámá) bylo řečeno, že je již unavený z neustálých bojů a přeje si uzavřít dohodu. Bylo tedy stanoveno datum setkání vůdce rebelů s předsedou vlády MaraTy. Jediové byli vysláni, aby zaručili nestrannost dohody a tím i další mírový vývoj planety.

Ačkoliv se vše zdálo být v pořádku, Qui-Gon chápal Obi-Wanův neklid. Vše bylo až příliš v pořádku. Nebyl zde žádný důvod k povstání. Pevně věřil, že , že za vším vězí něco úplně jiného, než co jim bylo řečeno. Qui-Gonovy myšlenky byly přerušeny hlasem kapitána.

„Přichází zpráva z planety, pane." Řekl pilot zdvořile. Qui-Gon mu pouze kývl na odpověď a hned v dalším okamžiku se objevil holografický obraz ženy oblečené ve státnickém oděvu.

„Vřele zdravím Jedie." Řekla s mírným úklonem. „Jsem senátorka Kai-Shia Domia. Předseda vlády mě pověřil, abych vás doprovodila do hlavního paláce."

Oba Jediové se uklonili, ale jen Qui-Gon odpověděl. „Děkuji vám, senátorko."

Ačkoliv se zdála být klidná, vyslala k nim strojený úsměv, „těším se na setkání s vámi osobně, Mistře Jedi," řekla a ukončila přenos.

Obi-Wan s otázkou v očích pohlédl na svého Mistra. „Myslel jsem si, že jsme měli jít ke kapitolu sami, protože pro politiky je příliš nebezpečné pohybovat se po ulicích…?"

„To jsme měli." Qui-Gon souhlasil s Obi-Wanem. „Tento doprovod je opravdu neočekávaný. A v hlase té ženy nebyla taková naléhavost, jakou by měla vyžadovat situace na planetě. Jedná se o něco jiného, než v co nás nutí uvěřit."

„Co budeme dělat, Mistře?" Zeptal se Obi-Wan znepokojeně.

Qui-Gon se usmál na svého žáka. „Budeme opatrní a ostražití." Řekl chlapci. „Dáme jeden na druhého pozor, můj padawane."

Obi-Wan přikývl, ale ani tato povzbuzující slova jeho Mistra nezahnala jeho neklid.

Jediové přešli rampu a vstoupili na půdu planety. Vykročili vstříc senátorce, se kterou se zde měli setkat. Byla to vysoká žena s dlouhými černými vlasy spletenými do mnoha úzkých copánků, jejíž oči měli barvu hluboké půlnoční modři. Oblečena byla do zeleno modré vládní róby, což odráželo barvy planety, které byly vidět z vesmíru. Následovali ji tři strážci oděni ve stříbrných uniformách.

Oba Jediové se současně uklonili. Senátorka je přivítala slovy:„Vítejte, rytíři Jedi. Planeta MaraTa vitá vás i vaši pomoc, kterou nám nabízíte."

„Děkujeme vám, senátorko."Odpověděl Qui-Gon. „Je nám ctí pomoci vám, kam až nám síly sahají."

Zdálo se, že jim chce senátorka ještě něco říci, ale vzlétající loď odvedla její pozornost. „Prosím, následujte mě," řekla jen a prstem naznačila směr cesty ke kapitolu. Jediové se uklonili a zdvořile ji následovali.

Při chůzi se Qui-Gon pokusil přečíst pocity té ženy. Jediné, co byl schopný vycítit, byla absolutní sebedůvěra. To v něm zaselo pochyby. Pohlédl na svého padawana, který mu pohled oplatil. Něco nebylo v pořádku.

„Ještě jednou vám musím poděkovat, že jste přiletěli, mistře Jedi." Pronesla senátorka bezvýrazným hlasem. „moc mi pomůžete." Její ústa se zkřivila v úsměvu. „Zabijte žáka, ale Mistra nechte naživu!" Jakmile vyslovila tato slova, světelné meče Jediů byly zažehnuta a připraveny. Ale ve stejném okamžiku se ze sousední budovy vyřítili stráže, které ji ihned obklopili a začali na ně pálit z blasterů.

S použitím Síly od nich Qui-Gon odchýlil výboje z blasteru. Pohybovali se ladně, jak mezi nimi protékala Síla. Znali navzájem své pohyby, aby si mohli být jistí, že mají chráněná záda. Koutkem oka zahlédl Qui-Gon Kai-Shiu, jak něco vyťukává na komunikátoru, který má připevněný na zápěstí. Odznaky na uniformách stráže začaly zářit. Pak z tajných kapes vytáhli malé blastry a znovu zamířili na Jedie.

Při dvojitém útoku Qui-Gon zjistil, že je nemožné vyhrát tuto bitvu, nebo aby dokonce oba uprchli. Když se snažil odrazit náboj z blasteru, který se nebezpečně přiblížil k jeho rameni, dospěl k závěru. „Obi-Wane jdi!" zakřičel na svého žáka, aby překřičel palbu. Obi-Wan, který mu kryl záda, ztuhl.

„Ne,Mistře!" zakřičel."Neopustím vás!"

Musíš jít do hlavního paláce! Utíkej, teď!" křikl mistr, neboť věděl, že alespoň jeden z nich musí uprchnout. Vycítil Obi-Wanovo zaváhání. „Jdi teď, padawane!" Zavolal na svého žáka. S důrazem na slovo žák, aby mladému Jedi připomněl, že i když ho Obi-Wan bere jako svého otce, je stále žákem a pořád musí poslouchat příkazy svého Mistra.

Obi-Wan se naposledy ohlédl na svého Mistra. Ten použil Sílu, aby ho vyzvedl na vršek budovy. Pak mu zmizel z očí.

Jeden ze strážných se rozběhl k budově, aby dostihl mladého učně, ale než stačil svůj záměr provést, Kai-Shia na něj vyštěkla příkaz. „Nech ho jít, není důležitý! Já chci Mistra!" Střelba z blasterů se pomalu utišila. Qui-Gonovi začalo být jasné, že byla pravda, když tvrdila, že ho chce živého. Mohla to být jeho výhoda. Když střelba utichla docela, vyšvihl se pomocí Síly nad hlavy stráží. Když začal plánovat svůj útěk, jeden ze strážců stál přímo před ním. V rukou držel nějaký přístroj, kterým na mistra vystřelil. Vypadalo to jako pařáty se zdánlivě nekonečnými kabely připojenými k jedinému konci, druhý konec dosahoval k přístroji, který držel muž v rukou.

Qui-Gon se snadno vyhnul pařátu a odskočil stranou. Tento skok se však ukázal být chybou. Když míjel pařát, stroj se otevřel a osm dlouhých kabelů vyskočilo ven. Tyto kabely obalily Qui-Gonovo tělo, a když se jejich konce setkaly, vyslaly do jeho těla výboj elektrické energie. Ztuhl bolestí, když jím puls elektřiny projel, pak klesl na zem.

Na okamžik byl omámený, ale po chvíli byl schopný otevřít oči. Cítil slabou bolest v levém rameni.

„Tohle ho udrží chvíli v klidu." Zaslechl, co řekl jeden ze strážných, když mu vpichoval drogu.

„Výborně." Řekl ženský hlas Kai-Shai. „Vše jde podle plánu. Už to nebude dlouho trvat."

„A co s tím jeho žákem?" Zeptal se jeden ze strážných.

„Teď mě nezajímá, kde je „. Řekla Kai-Shia. „Časem ho najdeme. Nejdřív musíme…."

Zbytek slov se změnil v ozvěnu, když se Qui-Gonův pohled zastřel. Jeho poslední souvislou myšlenkou byla myšlenka na jeho padawana, doufal, že se mu podařilo bez problémů dostat do bezpečí.

Qui-Gon upadl do bezvědomí.

Seznam příběhů Další >>>