Oběti okolností

Autor: Dorothy Moore
Překlad: Yanna


Kapitola 9: ObleženíPadmé mlčky kráčela do svého salónku se svým všudypřítomným ochráncem a v duchu stále probírala situaci, v níž se ocitli.
„Co se děje?“ zeptal se Anakin, který vycítil její pocity, ale nedokázal si je nikam zařadit.
Padmé neodpověděla. Došli do salónku. Anakin doprovodil Padmé dovnitř a ujistil se, že dveře jsou bezpečně zavřené. Zkontroloval salónek i ložnici, aby měl jistotu, že jsou sami.
„Udělal jsem něco špatně?“ zeptal se. Její mlčení ho znervózňovalo.
„Ty jsi... neuvěřitelný, Anakine,“ řekla stručně, když se konečně zmohla na slovo. „Neustále mě překvapuješ.“
„Někdy překvapím i sám sebe,“ připustil.
Padmé si stáhla závoj a odhodila ho na nejbližší židli. Pocity, které z ní vyzařovaly, Anakina zarazily.
„Jde o D'lajany?“ Nevzpomínal si, že by ji kdy takhle viděl.
Padmé stála uprostřed salónku, rukama si objímala tělo, jako by se chtěla udržet pohromadě. Byl si jistý, že cokoliv se pokazilo, je to jeho vina.
„Co se stalo?“ vyptával se tvrdošíjně. „Řekni mi to.“
„Mám zlost sama na sebe,“ řekla konečně Padmé. „Připadám si jako blázen.“
„Jsi cokoli, ale blázen ne,“ řekl a zatoužil ji ochránit i před ní samotnou. „Je to složitá situace.“
Padmé se zhluboka nadechla. „To nejsou jen D'lajané,“ řekla. „Je to tak nějak všechno.“ Pevně si svírala tělo. Anakin k ní vykročil, ale zaváhal. Cítil se nejistě.
„Omlouvám se,“ řekl neobratně. „jestli jsem udělal něco, co tě rozrušilo. Něco, co jsem neměl.“
„Ach, Anakine,“ řekla Padmé a hlas se jí mírně chvěl. „Ocitla jsem se tady uprostřed politické krize. Moje loď, můj lid a možná i moje planeta jsou v nebezpečí. Musím si přiznat, že jsem projevila jen mizerný úsudek.“Pohlédla na něj, všimla si jeho váhavého a provinilého výrazu a konečně to rozhořčeně dopověděla: „Nemohu si dovolit žádné rozptylování.“
„Já tě rozptyluju?“ zeptal se zcela zdrcený Anakin. „Myslel jsem, že ti pomáhám.
„Ale ty mi nepomáháš!“ vyhrkla. „Byli jsme zrazeni a chystají se nás napadnout a já přesto dokážu myslet jenom na tebe!“ Pronikavě na něj hleděla, jako by jí ráznost mohla zachránit před tím, aby se jí podlomila kolena. „Co vůbec děláš v mých myšlenkách?“
Anakin si náhle připadal velmi zmatený. „Zlobíš se, protože... protože...“ – pokračoval zkusmo, protože skoro nemohl uvěřit tomu, co slyší – „protože mě miluješ?“
„K tomu rozptylování,“ řekla hněvivě. „Nejsem ani schopna rozumně uvažovat, když stojíš vedle mě.“
Anakin byl bezradný. Nic v jeho výchově mezi klidnými a vážnými rytíři Jedi ho nepřipravilo na to, jak si má poradit s výbuchy protichůdné logiky – pokud nebyla jeho vlastní, což se nikdy netolerovalo. Jediné, co mu jeho pýcha dovolovala slyšet, bylo, že ji nějakým způsobem zklamal.
„Nechceš, aby ti byl nablízku?“ zeptal se neklidně.
Padmé zabořila tvář do dlaní. Měla strašný pocit, že se asi rozpláče. Nebo začne smát. Nevěděla, co z toho.
„Anakine,“ zkusila to znovu. „Já si nevím rady. Nevím, jak mám být tou osobou, kterou jsem byla předtím, a zároveň být zamilovaná do tebe.“
Tohle se nesmí stát, pomyslel si, když se do jeho nitra vkradly temné úponky pochybností. Jako by se před ním rozevřela propast.
V okamžiku, kdy spatřila výraz jeho tváře, zalitovala Padmé svých slov. Cítila, jak se před ní uzavírá do sebe a působilo jí to téměř fyzickou bolest.
„Anakine, promiň. Nemyslela jsem to tak.“
Při pohledu na jeho tvář se zarazila.
„Mrzí mě, že je pro tebe tak těžké milovat mě,“ řekl strnule a vzdaloval se jí.
„Počkej, Anakine.“ Padmé zatoužila, aby mohla vzít zpátky všechno, co řekla od chvíle, kdy opustila jednání. Měl by mě vzít do náruče a říct mi, že všechno bude v pořádku, pomyslela si.
Jenže tohle byl Anakin. Popíral všechny možné zákony o vzájemné důvěře.
„Milovat tě, je ta nejsnadnější věc na světě, Padmé,“ řekl a vyhýbal se jejímu pohledu. Připadal jí tak strašně daleko. „Nemusím o tom přemýšlet. Není to žádný boj. Je to stejné, jako když se každé ráno probudím a vím, že dýchám. A jako když vím, že budu dýchat celý svůj život, dokud neumřu.“
„Když to říkáš, zní to tak jednoduše,“ prohlásila zamyšleně. Miluje jako dítě, pomyslela si. Upřímně. Čistě. Bezvýhradně. Musela se ptát sama sebe, jestli je i ona něčeho takového schopna.
Anakin sklopil zrak a prsty nahmatal opěradlo nejbližší židle.
„Víš,“ řekl, „zdá se, že se mě všichni kolem bojí.“ Odmlčel se a pohlédl jí zpříma do očí. „Netušil jsem, že i ty.“
Náhlá temnota v jeho očích ani vzdáleně nepřipomínala nic dětského. Padmé za celý svůj život nepotkala nikoho, jako byl on. Byl jako řada vzájemně se prolínajících záhad – jakmile jste vyřešili jednu, objevila se další. Kamkoli vkročil, přinášel s sebou změny. Objevovaly se nové cesty, zatímco ty staré mizely.
Svým způsobem měl pravdu. Bála se – ale ne jeho. Bála se vydat novou cestou.
„Anakine,“ zavolala tiše.
Žádná odpověď.
Nevěřícně sledovala, jak se obrací, vychází ze dveří a zavírá za sebou.
Bolest, kterou cítila, byla fyzická.

* * *

Když se Anakin pohyboval, bylo to rychle. Když měl zlost, pohybovalo se rychle všechno kolem něj. Kapitán Typho uskočil před poklopem, který prudce zapadl za Jedim a v duchu se ptal sám sebe, jestli spolupráce s Jedim v plném nasazení probíhá vždycky takhle. Jako by byl všude kolem rámus a létaly věci.
Vzhledem k daným okolnostem je však užitečné mít ho na palubě, pomyslel si. Ten kluk se objevil na poslední chvíli, ve tváři měl výraz podobný malasterské pohřební masce, ale s jeho účinnou pomocí se Nubijané v rekordním čase a v dostatečné tajnosti připravili proti svým nepřátelům.
Co se týče podmínek rozmístění a činnosti Nubijanů na palubě, působila loď navenek víceméně stejně. Ale na lodi se začaly rozdělovat a ukrývat zbraně, do údržbářských tunelů se instalovaly senzory a všichni Nubijané na palubě víceméně věděli, co mají čekat.
Královské kajuty hlídaly stráže umístěné před každé dveře a v každé místnosti nad tunelem.
Byl to typický plán civilizovaných a mírumilovných Nubijanů: sedět a čekat na pomoc. Potřebovali se jenom udržet, než dorazí slíbené vojenské síly Republiky.
Anakin si myslel, že postup kapitána Typho je katastrofální a také mu to řekl. S vědomím, co ohledně D'lajanů podnikl, si byl jistý, že je potřeba agresivnější preventivní akce. Nejraději by je všechny na palubě viděl odzbrojené a zajaté, ještě než dorazí některá z flotil.
Typho to odmítl. Nebyl ochoten riskovat, když je na palubě tolik civilistů.
Kdyby tady byl Obi-Wan, udělali by všechno podle něj, pomyslel si rozčileně Anakin. Ale nic na to neřekl a stylizoval se do role chůvy. Rozhodl se, že už nepromluví.
Typho byl velmi překvapený, když se s ním Anakin nedohadoval ohledně stanoviště, které mu přidělili. Senátorka mu to vážně musela dát sežrat, pomyslel si. Příště si to dvakrát rozmyslí, než překročí své meze.
Posledním úkolem Jediho v tom zbytku času, než znovu započne rozhodující jednání, bylo doprovodit Vespé a Balé do královské kajuty. Typho rozhodl, že tam budou v bezpečí.
Když ho Balé uviděla, okamžitě se na něj vrhla.
Cítil její neklid. Chudinka malá, pomyslel si, tohle není poprvé, co něčím takovým prochází. Posadil se před ní do dřepu na podlahu, aby si viděli do očí.
„Neboj se,“ řekl. „Nic se nestane. Tentokrát ne.“
„Zůstaneš s námi?“ řekla a chytila se ho kolem krku. Cítil, jak mezi nimi proudí její bezmezná důvěra. To zasáhlo onu hlubokou touhu po důvěře skrytou v jeho nitru a Anakin měl co dělat, aby udržel tu vrstvu ledového nezájmu, kterou kolem sebe vybudoval poté, co odešel od Padmé. Pomyslel si, že kdyby s ní zůstal o něco déle, mohlo by ho to zlomit.
„Nemůžu,“ řekl. Jemně se osvobodil z jejího objetí a vstal, „ale nebudu daleko.“
Odvedl dívky do královské kajuty, předal je Dormé a aniž by se ohlédl, odešel na své stanoviště.

* * *

Kapitán Typho stál přede dveřmi do velkého konferenčního sálu a zkontroloval čas. Na tento podnět se v chodbě objevila zahalená postava doprovázená svým všudypřítomným jediským doprovodem. Typho kývl a zmizel v údržbářském tunelu těsně předtím, než z druhé strany dorazila delegace D'lajanů.
D'lajanského válečníka nic nepotěšilo tak jako dobývání. Členům delegace na nubijské jachtě příslib vítězství téměř stačil k tomu, aby zahájili nekonečné a únavné hodiny vyjednávání, které museli snášet po několik uplynulých týdnů. Teď už šlo jen o to vyrovnat skóre.
Anakin cítil jejich přítomnost jako tepelné vlny. Všiml si, že ani Wolan, ani jeho doprovod had se k delegátům v konferenčním sále nepřipojili. Napočítal pět D'lajanů a pět lidí na straně Nubijanů, včetně jeho samého. A samozřejmě kapitána Typha ukrytého nad nimi.
Anakin čekal, že budou D'lajané ozbrojeni. V jejich honosných oděvech by se daly snadno ukrýt zbraně.
Tohle je špatný plán, pomyslel si.
D'lajanský ministr zahraničí zahájil jednání.
„Poradili jsme se se svými vůdci. Nejvyšší d'lajská vláda nemůže váš návrh přijmout.“
„Potom už není o čem mluvit,“ odpověděl rozhodně vůdce nubijské delegace. „Prohlašuji tato jednání za oficiálně skončená.“
„Možná, ministře,“ řekl jeho d'lajský protějšek s očividným potěšením, „je však naší povinností informovat vás, že tím nekončí naše spojení.“ Přehlédl místnost pohledem, který byl na D'lai s největší pravděpodobností považován za blahosklonný. Nubijanům připadal dravčí. „Obávám se, že došlo ke změně našeho postavení. Vidíme to tak, že spojení s Naboo je v zájmu naší planety. To spojení však musí a bude takové, jaké ho my sami navrhneme.“
Vstal. Všichni členové jeho delegace vstali s ním.
„Zatímco hovoříme, dorazila naše flotila a na vaši loď vstupují naše jednotky. Obávám se, že dokud nepřiletíme k Naboo, jste všichni našimi zajatci.“
Zahalená postava vstala.
„Myslím, že ne, ministře,“ řekla odhodlaně a dotkla se komlinku, který jí ležel na stole u ruky.
Všichni D'lajané do jednoho se široce usmívali.
Vůdce delegátů spokojeně zavrtěl hlavou a vytasil zbraň, pravděpodobně se jednalo o blaster. Těžko říct podle toho okázalého designu. Zbytek jeho družiny následoval jeho příkladu. „Obávám se, že veškerá komunikace byla znemožněna. Vnitřní i vnější.“
D'lajané měli očividně napilno. Ale Typho to slyšel, odhadoval Anakin a už s tím jistě něco dělá.
Tohle je úplně zbytečně, pomyslel si Anakin. Měli jsme je vyřídit, než k tomuhle došlo. Napnul své smysly do všech stran. Na chodbě před konferenčním sálem byli další D'lajané. Byli nahloučení, takže je nemohl spočítat přesně. Začínalo to v něm vřít netrpělivostí, i když jeho klidné vystupování to obdivuhodně skrývalo.
Nenáviděl tuhle frašku. Bylo to pod jeho důstojnost. Deset vteřin, pomyslel si Anakin. Možná dvanáct. Dostanu jich všech pět.
„Kde nás chcete držet?“ zeptala se zahalená postava. „Tohle není vojenská ale diplomatická loď.“
D'lajan mávl blasterem. „Do salónu. Hned.“
Nádhera, pomyslel si Anakin. Budeme sedět v salónu a čekat, až nás někdo přiletí zachránit. Můžeme si k tomu klidně dát i čaj.
Dveře konferenčního sálu se otevřely a Nubijané opouštěli místnost. D'lajané, kteří čekali na chodbě každého zajatce prohledali, jestli nemá zbraň.
Anakin vyšel ven poslední. Dal si záležet, aby pláštěm alespoň částečně zakrýval svůj světelný meč, ale tajně doufal, že se mu ho někdo pokusí vzít. D'lajané se k němu však bohužel přibližovali opatrně. Nikdo se ho nedotkl.
„Odevzdej svůj světelný meč, Jedi,“ požadoval po něm jeden z nich.
Anakin se na něj přezíravě podíval. „Vy snad žertujete.“
Další D'lajan, pravděpodobně vyšší důstojník, řekl: „Odevzdej meč, Jedi! Jsi naším zajatcem.“
„Ne,“ odmítl Anakin a protáhl se kolem něj, aby se připojil k delegaci Nubijanů. Pomalu se proloudal za nimi tak, aby měl dostatek místa k pohybu, kdyby ho potřeboval.
Ti dva, kteří se ho posléze pokusili chytit, odletěli dozadu a srazili při tom k zemi další dva své druhy.
Anakin se otočil s rukou na jílci meče a toužil, aby se některý z nich pokusil na něj vystřelit. Chtěl, aby došlo k boji.
„Mě se váš spor netýká. Podrobím se této vaší malé šarádě, jen abych zajistil bezpečí ostatních,“ pronesl kousavě. „Už to po mně nežádejte.“ A otočil se k nim zády, aby se vydal za Nubijany do salónu. Snad jen kvůli tomu rannímu výstupu s Wolanem a jeho mečem po něm nikdo nevystřelil.
Byl hluboce zklamán.
Salón se plnil lidmi. Anakin si všiml, kdo chybí: Wolan a jeho tříčlenný doprovod; samozřejmě Typho; skupinka, kterou Anakin izoloval v Královské kajutě; a nubijský letový personál. D'lajané očividně prováděli stejné počítání lidí. Mnoho Nubijanů se dívalo průzorem ven, kde bylo vidět několik bodů, jež musely být D'lajskými loděmi.
Anakin si říkal, jak si s ním asi chtějí poradit. Nebudou přítomnost ozbrojeného Jediho snášet příliš dlouho, ať už si tvrdí o své neutralitě, co chce. Držel se poblíž své svěřenkyně a sledoval D'lajany, kteří sledovali jeho. Měl pocit, že z té nečinnosti snad vyletí z kůže.
Náhle se Nubijané v salónu jako jeden muž prudce nadechli a zvedla se mezi nimi vlna radosti.
S dokonalým načasováním se uprostřed průzoru objevil velký republikový křižník obklopený flotilou menších lodí.
Na kancléře byl spoleh.
Anakin pocítil vlnu vzrušení a pýchy. Byla to skutečně nádherná loď. Uměl si představit, jaký teď vládne na její palubě čilý ruch – vojáci nastoupení a připravení k transportu, piloti šplhající do kokpitů svých stíhaček. Toužil být součástí toho všeho. Byl od přírody energický, agresivní a vždycky v pohybu. Deset let jediského výcviku v něm nedokázalo utlumit to hluboce zakořeněné nutkání vzít věci do svých rukou a změnit je k lepšímu. Snil o potěšení, že řídí svou vlastní stíhačku.
Ruka na jeho paži ho nečekaně vrátila do přítomnosti. Uvědomil si, že se mu myšlenky na chvíli zatoulaly a zastyděl se. To bylo neomluvitelné. V duchu viděl Obi-Wanův káravý pohled.
„Kde je Wolan?“ ptala se Sabé, protože pod závojem byla samozřejmě ona. Nubijané hojně využívali k ochraně veřejných osobností dvojníků.
Teprve tehdy Anakin použil Sílu, aby vystopoval Wolanovu signaturu, kterou už teď dobře znal, a náhle si uvědomil, o co jim jde. Ty pitomče. Nikdy ses neměl zasnít.
„Ozbrojte se,“ vyhrkl na Sabé. „Zajistěte salón.“
Dav se zavlnil, když náhle aktivoval svůj světelný meč a vydal se k ozbrojeným D'lajanům u dveří.
„Uhněte,“ nařídil jim a zdůraznil svá slova působením Síly. Dva z nich skutečně ucouvli a snažili se mu uhnout z cesty. Zbytek Anakin odstrčil stranou, zatímco odrážel výstřely z blasterů zhasly hned, jak dopadly na zem. Zatímco nubijská ochranka napadla D'lajany, Anakin se úprkem hnal chodbou ke královské kajutě.


<<< Předchozí Seznam příběhů Pokračování příště