Oběti okolností

Autor: Dorothy Moore
Překlad: Yanna


Kapitola 8: ProcitnutíPadmé se rozhlédla kolem velkého konferenčního stolu a divila se, jak mohla být tak slepá. Jak jen mohla tak utonout ve svých povinnostech jako teď její hlava tonula v průsvitné pokrývce hlavy a závoji, které na ni navěsila Sabé? Aspoň, že přes ten závoj vidí.
Podle nubijských standardů to byl dost skromný oděv, ale neodpovídal požadavkům senátorčina nově nabytého smyslu pro estetično. Přesto dnes dobře posloužil svému účelu. A poskytoval jí navíc výhodu, protože jí umožňoval pozorovat každou tvář v místnosti, aniž by ji přitom někdo přistihl.
Wolanova tvář, která se předtím vždycky zjevovala v popředí každé diskuze, se nyní téměř skrývala vzadu v koutě. Neseděl u konferenčního stolu. Jednání se zhostili oba ministři zahraničí. Padmé to neuniklo.
Na stole před nubijským ministrem zahraničí ležel useknutý hrot Wolanova meče. Vedle něj ležel písemný toxikologický rozbor látky z jeho špičky.
Všichni D'lajané v místnosti se mračili. Pravidelně některý z nich zabloudil očima ke stěně za Padmé a pak opět odvrátil zrak.
Jak jen mohla být tak naivní a věřit, že tito lidé jednají v dobrém úmyslu? Jak jen mohla byť jen na okamžik uvažovat o tom, že by se osobně provdala za jednoho z nich, aby zajistila Naboo bezpečí?
V duchu vyhledala hřejivou přítomnost osoby, která všechno změnila.
Anakin nehnutě stál u stěny za ní, ale Padmé si představovala, že cítí, jak z něj vychází živoucí tepot energie. Nepopsatelně ji to uklidňovalo. Dokonce i když seděla v této místnosti se skupinkou válečníků, kteří se mžikem oka mohli stát velmi nepříjemnými a kteří s největší pravděpodobností udělají přesně to, jakmile uslyší nové podmínky Naboo, se Padmé cítila v bezpečí. Šťastná a svobodná.
Vnitřně svobodná.
Navenek se skoro nic nezměnilo. V některých ohledech se to mělo spíš zhoršit.
Nezáleželo jí na tom.
Anakine, pomyslel si.
Jsem tady. Skutečně si představovala, že ho slyší odpovídat.
S obtížemi se vrátila myšlenkami k dění u stolu a k úkolu, který měli před sebou.
"...zrada důvěry," říkal zrovna nubijský ministr zahraničí. "V důsledku toho nemůžeme za žádných okolností souhlasit s vašimi předchozími podmínkami."
D'lajané si mezi sebou něco mumlali. Wolanův unáhlený čin nejenže je stál jejich výhodu, ale také kvůli němu celá D'lai ztratila tvář. Nikdo z nich si nepřál být na jeho místě, až se vrátí domů. Zrada byla v pořádku. Ale nechat se při ní chytit už v pořádku nebylo.
"Co navrhujete?" opáčil d'lajský vyjednavač.
Nubijan se dramaticky odmlčel a v celé místnosti se rozhostilo ticho. Pak odpověděl. "V zájmu regionální solidarity bude Naboo i nadále jednat o smlouvě mezi našimi dvěmi planetami, na základě oboustranného zájmu. Jsme ochotni pokračovat v této záležitosti bez jakéhokoli ohledu na incident z dnešního rána."
D'lajan na něho přes stůl pohlédl. "Výměnou za?"
"Naprosto nepřipadá v úvahu další diskuze o bezpodmínečném sňatku ať už nyní nebo v budoucnu. A několik dalších provizí se také bude muset změnit."
Padmé si říkala, proč si D'lajané i nadále mezi sebou nespokojeně mumlají. Mělo jim být dokonale jasné, že Naboo takhle zareaguje. Na druhou stranu se zdálo, že nejsou s to pochopit koncept spojenectví, aniž by nad svým spojencem získali ekonomickou a právní výhodu.
Jeden z mladších válečníků vstal, pozvedl zakřivenou obřadní dýku tak, aby ji všichni viděli, a zvolal: "Můžeme si vzít, co chceme!"
Zbraně byly u jednacího stolu zakázané. Tahle musela být pronesena jako součást jeho bohatého oděvu.
Dýka se mu vytrhla z ruky, proplachtila vzduchem a lehce přistála na stole vedle useknutého hrotu meče. Pohledy všech očí se upřely na Anakina, jehož výraz se ani na okamžik nezměnil. Kdyby některé z těch očí dokázaly vrhat dýky, musel by už zažehnout svůj světelný meč.
Nubijský ministr zahraničí vstal.
"Na druhou stranu," pronesl ostře, "pokud nejste ochotni jednat v dobré vůli, můžeme tato jednání ukončit hned."
D'lajan také vstal. "Omlouvám se za unáhlenost tohoto mladíka," řekl a ta slova jakoby mu hořkla na jazyku. "Žádáme o hodinový odklad, abychom tlumočili váš návrh na D'lai a vyčkali dalších instrukcí.
Hrají o čas. Anakinova myšlenka dokonale čistě vstoupila do Padmina vědomí. Nebyla to jen její představivost.
Přivolala nubijského vyjednavače k sobě a zašeptala mu do ucha: "Souhlasíme s hodinovým odkladem," řekla.
D'lajané nadále vysílali Anakinovým směrem svou nenávist, když opouštěli místnost. Jakmile všichni odešli, napětí v místnosti polevilo, což byla úleva.
Padmé se natáhla po komlinku a zavolala Typha, Sabé a Dormé. Anakinova přítomnost na jejich mimořádném zasedání stejně jako jeho přítomnost při jednáních se teď jevila jako samozřejmost. Anakin setrval vestoje za Padmé. Náhle byla hluboce vděčná, že má ten závoj a diskrétně si ho stáhla ještě níž. Když stál tak těsně u ní, měla potíže uhlídat své myšlenky.
"Takže?" zeptal se ministr zahraničí.
"Naše stíhačky z Naboo dorazí za několik hodin, možná dřív," oznámil Typho. "Jejich přiletí dříve. Do té doby musíme pokračovat v předstírání."
"To nebude stačit," prohlásil náhle Anakin.
Všichni na něj pohlédli.
"Jejich myšlenky je prozrazují," trval na svém. "Očekávají mnohem větší útočnou sílu."
Nastalo trapné ticho. Typho opatrně řekl: "To nám nebylo řečeno. Máš pro to nějaký důkaz?"
"Věřte tomu, kapitáne. Vaše stíhačky vás neubrání."
Opět se rozhostilo ticho, jak se potýkali se svým dilematem. Mají důvěřovat mladému nezkušenému Jedi místo svým tajným agentům?
Nakonec Typho řekl: "Je-li tomu tak, proč jsi nám tu informaci neposkytl už dříve?"
Anakin na něj zpříma pohlédl. "Kdybyste mě do toho zapojili už dříve, tak bych to byl udělal."
Typho se rozhlédl kolem sebe hledaje zastání. Obě služebné mlčely, stejně jako zbytek delegace. Ministr zahraničí upřel pohled na senátorku.
Jako obvykle to zůstalo na Padmé, aby rozhodla.
Věř mi, promluvil k ní v duchu Anakin. Věř mi. Začínalo to být poněkud zvláštní.
"Kapitáne, kolik jednotek dokážeme shromáždit na svou obranu, pokud má Anakin pravdu?" zeptala se Padmé.
"Záleží na tom, co mají v plánu." Začínal vypadat čím dál rozčileněji. "Jestli jim jde jen o to zajmout tuhle loď, tak se dokážeme udržet."
"A co když plánují něco agresivnějšího?" vyzvala ho jemně Padmé. "Co když se chtějí vydat například na Naboo?"
Typho se zachmuřil. "Tomu nedokážeme zabránit. Ani kdybychom měli víc času." Začal si přejíždět rukou přes čelo. Vypadal při tom tak nějak poraženě. "Spoléhali jsme se na to, že naši vojenskou obranu posílí D'lajané."
Jako když jsem byla ještě královnou, pomyslela si Padmé.
"Kapitáne," řekla nakonec, "pošlete naléhavou kódovanou zprávu kancléři na Coruscant."
U stolu se rozhostilo nepříjemné ticho, zatímco čekali, až se objeví kancléřův holografický obraz.
"Nerada vás ruším, kancléři," oslovila obraz Padmé, "ale potřebuji vaši pomoc. Máme důvod se domnívat, že D'lajané se připravují k útoku na nás a možná i k invazi na Naboo. Nevíte, jestli se v našem sektoru nachází někdo, kdo by nám mohl narychlo přiletět na pomoc?"
"To jsou skutečně vážné zprávy," odpověděl obraz. "Jak jste přišli k této informaci?"
"Jedi Skywalker věří, že je tomu tak."
"Je tam s vámi, senátorko Amidalo? Mohu s ním mluvit?"
Typho rozšířil pole tak, aby se v obrazu, který kancléř přijímal, objevil i Anakin.
"Příteli," řekl Palpatine. "Řekněte mi, jaká je situace." Anakin pocítil vlnu vděku za tu uctivou podporu od svého rádce.
"D'lajané podle všeho protahují jednání, dokud nedorazí důležité vojenské síly. Neznám jejich počet nebo přesné záměry, ale očekávají jejich přílet velmi brzy."
Palpatinův holoportrét se tvářil tak smrtelně vážně, jak jen to blikající masa atomů dokázala.
"Senátorko," řekl, "Musíte důvěřovat odhadu situace vaším jediským ochráncem. To je přesně důvod, proč jsem ho požádal, aby vás doprovázel. Okamžitě učiním náležité kroky, abych pro vás našel nějakou pomoc. Prosím, podnikněte veškerá nutná opatření, než se vám ozvu. Ještě něco?"
"Ne, děkuji, kancléři..." začala Padmé, když jí Anakin nezdvořile skočil do řeči. Nechtěl to udělat, ale v jeho mysli se formoval živý a neúprosný obraz společně s nutkáním promluvit.
"Kancléři, to není všechno," řekl téměř proti své vůli. Padmé na něho překvapeně pohlédla. Ostatní u stolu vypadali víc než jen překvapení, vypadali, že jsou v šoku.
Holoobraz bliknul a čekal. Anakin se do toho vrhl po hlavě. Slova z něj jen tryskala, ale věděl, že jsou pravdivá. Prostě to věděl.
"Nemám o tom přímý důkaz, ale je zde možnost, že jsou D'lajané v tajném spojení se Separatisty."
Všichni u stolu zalapali po dechu. Téměř nedýchali a čekali, jak kancléř odpoví. Anakin cítil z Padmé zděšení, jako kdyby bylo jeho vlastní.
"Musím opět zopakovat, že vám váš jediský ochránce dobře slouží, senátorko," řekl holoobraz. "Mé poslední informace naznačují totéž, ale doufal jsem, že tomu tak není. Musíte teď být skutečně velmi opatrní."
Anakin byl překvapen nejen tím, co právě řekl, ale i faktem, že to kancléř potvrdil.
"Děkuji vám, kancléři," řekla Padmé obdivuhodně klidným hlasem. "Jsme vám vděční za vaši pomoc."
Typho a ministr zahraničí hleděli na jediského padawana s nepředstíraným překvapením.
Sabé se na Anakina dlouze a zamyšleně zadívala.
Anakin si na druhou stranu dělal starosti pouze kvůli Padmé, jejíž nálada se během rozhovoru s kancléřem prudce změnila. Snažil se k ní vyslat své myšlenky, ale nereagovala na ně.
Senátorka náhle vstala. "Počkejte, až se kancléř ozve a informujte královnu. Ať se naši hosté nic nedozví. Kdyby chtěli opět zahájit vyjednávání, než se vrátím, řekněte, že jsem byla odvolána kvůli jiným povinnostem."
Odešla a nechala omráčené osazenstvo místnosti u dlouhého lesklého stolu, na němž stále ležela d'lajská obřadní dýka spolu s otráveným hrotem meče.
Anakin šel za ní jako její stín.
Doufám, že mu to pěkně vytmaví, pomyslel si při jejich odchodu Typho.

* * *

Poté, co holografický obraz zmizel, republikový kancléř setrval u svého stolu. Čas od času si člověk musel dopřát chvilku radosti nad dobře vypracovaným plánem. Tohle byla jedna z těch chvil.
Ti D'lajští hlupáci se chovali přesně tak, jak předpokládal. Vždycky byla radost pracovat, i když nepřímo, s tvory slepými k Síle. Mamon a pýcha byly takovými spolehlivými motivátory.
Opoziční senátorka bude zachráněna a stane se závislou právě na té armádě, proti jejímuž zformování tak tvrdě bojovala. Bojové jednotky už byly rozmístěny nedaleko od ní, aby jí mohly přiletět na pomoc.
Také byla na dobré cestě zajistit chlapcovo konečné odcizení se řádu Jedi. Cítil, že pouto mezi nimi mocně zesílilo.
Bylo dobře, uvažoval, že před deseti lety nezahynula, jak původně plánoval. Teď byla mnohem užitečnější.
A ten chlapec – správně, ten chlapec. Takový potenciál. Tak vnímavý. A tak plný rozporu. Nesmírně se těšil, až mu všechno vyjasní.
Chtěl toho chlapce a brzy. Potřeboval ho. Ale klíčem k jeho úspěchu byly vždycky předvídavost a trpělivost. Dá to trochu práce, pomyslel si, ale Anakin bude jeho.

* * *

Jakmile se Obi-Wan jednou rozhodl letět za Anakinem, jednal rychle. Když si pospíší, stihne dorazit na Naboo krátce po královnině jachtě a tím pádem poskytne svému mladému padawanovi méně času, aby se dostal do potíží.
Doufal v to.
Od té doby, co Anakin opustil jejich domov v Chrámu, vznášel se v Obi-Wanově povědomí nepopsatelný pocit hrůzy. Věděl, že je spojený s Anakinem, jen nevěděl jak.
Zatímco před odletem vyplňoval letový plán, mistr Kenobi doplňoval si aktuální informace o situaci v sektoru, kam měl namířeno. Nečekal žádná překvapení.
Mýlil se.
S rostoucím neklidem si přečetl odstavec dvakrát za sebou.
Přečetl si ho i po třetí.
Na jachtu královny z Naboo zaútočila separatistická frakce z planety zvané D'lai. Republikové ozbrojené síly byly vyslány, aby zasáhly proti Separatistům. Všichni, kdo měli do sektoru namířeno, byli varováni, aby si počínali opatrně. Souřadnice byly poskytnuty.
Obi-Wan v údivu vrtěl hlavou, když vyplňoval nový letový plán a odesílal několik zpráv.
Co u všech pekel provedl Anakin tentokrát?
Obi-Wan už měl s Anakinem jako jeho mistr své zkušenosti, takže jeho první reakcí na zprávy o vážném incidentu bylo, že beze vší ironie předpokládal, že s tím má něco společného jeho padawan.
Bylo to velmi dlouhých deset let.<<< Předchozí Seznam příběhů Další >>>