Společnými silami 8.část

Autor: René Austen
Překlad: Yanna

Shrnutí: Začíná se přesně tam, kde skončila sedmá část: Qui-Gon přepnul aktivační spínač pavoučí miny; a Obi-Wanův komlink zabzučel. V této části se Qui-Gon rozhoduje opustit Triki jakýmkoliv nezbytným způsobem, Molu stojí před srdcervoucím dilematem; a Obi-Wan šikovně využívá prostředí, v němž se ocitl.

Ticho.
Náhlé přerušení pronikavého jekotu pavoučí miny vytvořilo okamžité vakuum, které rychle zaplnila náhlá kakofonie ptačího zpěvu a bzučení hmyzu. Ze své pozice u paty stromu se Molu napřímil v ramenou, která nevědomky nahrbil v očekávání exploze.
Ve tváři měl netečný výraz, ale z očí mu plálo uctivé světlo, když sledoval, jak Qui-Gonova ruka klesá a on otvírá oči.
"Bohové stojí při tobě, příteli," řekl Molu a trhnul bradou směrem nahoru k sínně. "Ta exploze by zničila všechno v okruhu sto metrů."
Qui-Gon pozdvihl obočí. "V Teekově domě byl skutečně jedovatý had."
"Vypadá to tak." Molu se zachmuřil. "Spínač musel být umístěn v dveřním rámu. Pokud by sínna opustila dům..." Rozhodil ruce v náznaku exploze.
Qui-Gon přikývl. "Těžko uvěřit, že by Teek umístil takové zařízení do svého vlastního mazlíčka. Cítím v tom chladnou efektivitu temné mysli."
"Vašeho nepřítele?"
"Možná." Qui-Gon se poškrábal na bradě, oči upřené na vzdálenou představu. "Teď na tom sotva záleží, když jsme té pasti unikli. Skutečností zůstává, že ať už byly jeho plány zde jakékoliv, změnil je, aby z mé návštěvy udělal klamný cíl a opravdové nebezpečí spočívá na Coruscantu. Musím tam. Hned."
"Není žádný způsob, jak se tam dostat."
"Promluvím si s Orákulem."
"Dokonce i když vám dovolí odjet, vaše loď se do soumraku nevrátí a do té doby bude tabu sejmuto. Proč nepočkat?" Ale už když to vyslovil, zavrtěl Molu hlavou a zavrhnul je. "Ne. Ne, já chápu váš spěch. Ten...strach...který jste cítil tam v domě. Myslíte si, že pochází od vašeho učedníka."
"Ano."
Oba muži si stáli tváří v tvář a kolem nich zpívala džungle. Sínna zbavená utrpení pavoučí miny spirálovitě sešplhala dolů po kmeni s veselým cvakáním. Přeskočila krátkou vzdálenost a ocitla se na generálově rameni, kde se mu stočila kolem krku a zadeček jí visel na jednu stranu, přední tlapky na druhou. Molu ji bezmyšlenkovitě poškrábal na hlavě, ale jeho tvář byla ztuhlá napětím. Ačkoli byl jako všichni Trikané spjatý se svou rodnou planetou, dobře chápal, že kolem ní existuje ještě větší galaxie. Tento Jedi byl naprosto svázán s tou velkou galaxií a Molu cítil, že prostřednictvím svého přátelství, jež mezi nimi vzniklo, je s tou galaxií spojen i on, i když jen slabě. Před pouhým týdnem by pro něho smrt nějakého Jedie na dalekém Coruscantu neznamenala víc, než jen chvilkový a neurčitý pocit lítosti nad ztrátou životů. Ale nyní...
Mohl jen stát a pasivně přihlížet, jak zlo, ukované jeho vlastním vojákem, rve tomuto muži srdce? Muži, který mu teď už po druhé zachránil život?
Qui-Gon cítil ten zápas, který generál sváděl sám se sebou, ale nesnažil se nějak si to vykládat. Jeho vlastní duše byla zastřena čímsi podobným strachu, ačkoliv se nad něj nekompromisně povznesl.
Xanatos se nyní zcela oddal temnotě, pomyslel si. Jakékoli světlo v něm zůstalo, uhasil ho hněvem a touhou po pomstě. Temnota bývalého učedníka hrozí pohřbít jeho nového.
Čelist se mu téměř nepostřehnutelně sevřela.
To nedovolí.
"Generále," řekl a jeho hlas zněl skoro stejně pronikavě jako dosavadní ticho mezi nimi. "Zdá se, že pochybujete o pomoci Orákula a já s tím nemohu než souhlasit. Musím podniknout mnohem drastičtější kroky."
Moluova tvář zostražitěla. "Jako například co?"
"Při svém studiu vašeho světa jsem se dozvěděl, že Trikané ho jen zřídka opouštějí, také ale vím, že trikanská senátorka se dopravuje na Coruscant a zpět na Triki vládní lodí. Je to tak?"
"Ano. Ale..."
"Kde je jedna vládní loď, tam mohou být i další. Nežádám po vás nic, než abyste mě nasměroval tam, kde by mohly být. A pak odejděte."
Molu neodpovídal a z jeho očí se vytratila vřelost.
Qui-Gon na něho zpříma hleděl. "Jistě neporušíte žádné tabu, když mi poskytnete tuto drobnou informaci. Copak bohové neodměňují ty, kteří brání život?"
"Mnohem více odměňují ty, kteří jednají čestně," řekl Molu hlubokým a prázdným hlasem.
Qui-Gon přikývl a odvrátil zrak. Jeho mysl pátrala po jiných možnostech. Nenapadlo ho nic jiného, co by generála přesvědčilo. Bude ty lodě muset najít sám a ztratí při tom část drahocenného času, který možná Obi-Wan nemá...
"Ale čest se mi v tomto případě zdá být komplikovanou záležitostí." Molu studoval nůž, zastrčený za svým opaskem a jeho obličej byl náhle zmučený. "Dvakrát jste mi zachránil život. Teď je život toho, kdo je vám drahý, ohrožen dílem zla, jenž způsobil někdo blízký mně. Měl bych vám oplatit přátelství tím, že nechám zlo růst a šířit se?"
"Musíte udělat jen to, o čem si myslíte, že je správné," řekl Qui-Gon pomalu.
"Bohové očekávají, že bude tabu dodrženo. Ale také žádají čest." Molu prudce vzhlédl a díval se na Qui-Gona pohledem plným smutku.
"Pojďte, Mistře Jedi," řekl. "Vezmu vás na Coruscant."

* * *

A'ali Cek potěžkala komlink ve své ruce. Mlčel. Jako už několik dlouhých minut. V duchu si povzdechla a přesunula pohled k datapadu ve své druhé ruce, nejasně doufala, že tím, že bude komlink ignorovat, probudí ho k životu.
Paličatě zůstával němý.
Protože byla v předpokoji sama, dovolila si úšklebek. Mistři měli na svém dnešním programu dlouhý seznam schůzek a jednání. Mlčení komlinku představovalo narušení hladkého průběhu rozvrhu Rady.
Zpražila malý nástroj ještě naposledy svým mírně roztrpčeným pohledem, ale stále odmítal zabzučet. Vložila si ho tedy do váčku na opasku a kráčela k malým vyřezávaným dveřím v zadní části předpokoje. Nehlučně se odsunuly a odhalily kruhovou místnost, lemovanou ohromnými okny, která ohraničovala jedinečný výhled na rušné panorama Coruscantu. Druhý kruh, tvořený dvanácti křesly různých tvarů, také odrážel rozlehlost sněmovny.
Přes veškerou velkolepost výhledu, samotná sněmovna byla prostá, jedinou výzdobu zde tvořil složitý vzor na podlaze. Všechna křesla měla šedou barvu a tmavě červené polstrování a jejich osazenstvo bylo oděno v navzájem ladících odstínech krémové a hnědé. Navzdory rozdílným rasám, které reprezentovali, dvanáct členů sněmovny sdílelo stejný cíl, i když ne vždy stejný názor.
Když A'ali vešla, obrátili k ní pohledy. Mírně se usmála a všem se jim poklonila, ačkoli se obracela pouze na maličkou starší ženu, usazenou napravo od vyřezávaných dveří, která vyzařovala auru vnitřní síly. Byla to Tel Edrunn, starší členka jedijské Rady a také Mistryně A'ali Cek.
"Mistři," řekla A'ali a napřímila se, "Spojila jsem se se všemi, s nimiž jste si dnes přáli hovořit, a všichni souhlasili, že se dnes odpoledne nebo zítra dostaví. Až na jednu výjimku."
Tel Edrunn zvedla jedno obočí a několik Mistrů si vyměnilo zaujaté pohledy. Jen skutečně velmi, velmi zřídka někdo odmítl výzvu, aby se dostavil do sněmovny Rady.
"Student Obi-Wan Kenobi neodpovídá na volání komlinku," dokončila A'ali.
Ve sněmovně se rozhostilo chvilkové ticho, jak o tom Mistři přemýšleli. Po chvíli Mistr Yoda řekl, "Jistá jsi si ty, že v Chrámu on přítomen jest?"
Jedno z A'aliiných ramen sebou škublo, což mohlo být neúplným pokrčením. S neutrálním výrazem ve tváři řekla, "Ověřila jsem si to, Mistře. Záznamy ze člunu ukazují, že dorazil včera stejným transportem jako Qui-Gon Jinn a není žádný záznam o jeho odchodu."
"Ale neodpovídá na svůj komlink," mračila se Tel Edrunn. "To je divné."
Rozhlédla se po místnosti a poté, když vycítila jejich souhlas, vrátila se pohledem k A'ali. "Pošli mu zprávu na datapad v jeho pokoji, Padawane. A dnes večer ji zkontroluj. Pokud opět nebude vyzvednuta, možná bys ho měla vyhledat osobně."
A'ali se mírně uklonila. "Ano, Mistře. pošlu mu ji okamžitě."

Ozvěna bzučení komlinku se stále ještě odrážela od vzdálené zdi, když po něm Obi-Wan chňapl a jediným zběsilým úderem ho vypnul. Jeho prudce tlukoucí srdce mu neposkytlo žádný čas, aby alespoň pomyslel na to, kdo ho mohl volat. Staral se jen, aby zabránil dalšímu nervy drásajícímu zabzučení, které okolí oznamovalo jeho přítomnost.
Možná to nikdo neslyšel, pomyslel si Obi-Wan. Možná to tak hlasitě znělo jen mně...

Přestože se Obi-Wan ukryl daleko dozadu za poslední řadu kontejnerů, jeho Sílou umocněné smysly vycítily kroky a dveře do skladiště se s šokující náhlostí otevřely. Obi-Wan chvíli viděl jen nejasnou siluetu proti relativní záři z chodby, ale když postava postoupila dopředu a její rysy se staly zřetelné, Obi-Wan ucítil, že svírá čelist, aby nevydechl překvapením.
Byl to Bruck Chun.
Musel si sundat plášť a masku, pomyslel si Obi-Wan a jeho myšlenky zmateně vířily. Okamžitě si však uvědomil, že útočník byl mnohem vyšší a silnější než Bruck. A ve vzduchu také nevisel žádný temný oblak hrozby, když se Bruck pohnul o několik dalších kroků. Cokoliv tady Bruck dělal, nebyl to on, kdo se snažil Obi-Wana v chodbě zabít.
Otevřel ústa, aby oslovil Bruckovu postavu, ale potom, když ho varoval ledový pramínek temnoty, zase je zavřel. Vchod zastínila vysoká postava v plášti.
"Brucku?" zamumlal chladný hlas břitce a netrpělivě.
Obi-Wan se držel v naprosté tichosti, ohromený. Ten hlas...?
"Je tady!" zasyčel Bruck. "Něco jsem zaslechl." Zvýšil hlas. "Vím, že jsi tady, spratku. Schováváš se jako malá vyděšená krysa. Vylez. Ukaž, že za něco stojíš!"
"Kdyby tady byl, takové nejapné popichování by s ním sotva pohnulo," řekla vysoká postava. Její hlas byl hluboký a téměř šeptající, přesto bylo každé slovo zřetelné a prosycené jedem temného úmyslu. "Myslím, že Obi-Wan Kenobi potřebuje spíše nějakou jemnější motivaci."
Temná postava pokročila vpřed, minula Brucka a jala se procházet uličkou mezi prvními dvěma řadami kontejnerů. Její slova spletitě klouzala mezi nimi. "Možná tě bude, mladý Kenobi, zajímat, že Mistr Qui-Gon Jinn nyní každým okamžikem tak či onak ukončí své poslání na Triki. Až se vrátí na Coruscant, budou ho, mám ten dojem, ze všeho nejvíce zajímat tvé aktivity během doby, co byl pryč."
Odmlčel se a zahleděl se do stropu, jakoby sbíral myšlenky.
"Tak se na to podívejme. Ztratil jsi svůj světelný meč, vyprovokoval rvačku tady s Bruckem, zaútočil na tebe tajemný cizinec s nožem a přesto jsi to nehlásil ctěné Jedijské radě, ani v této záležitosti nic nepodnikl. Žádná z těchto aktivit neprokazuje přílišnou moudrost a schopnosti z tvé strany."
Hlas temné postavy přešel v jízlivý sykot.
"Možná Qui-Gon Jinn znovu přehodnotí své rozhodnutí přijmout Padawana."
Hořkost choré hrůzy stáhla Obi-Wanovi hrdlo. Tato zlověstná postava nějak věděla o každém jeho pohybu už od jeho návratu a očividně i o Qui-Gonovu. Zdálo se, že cítí Obi-Wanovy nejhlubší obavy. Obi-Wanovu mysl zahalilo miazma emocí. Slabě potřásl hlavou, aby si ji pročistil a v nejhlubším zákoutí své duše se okřikl, "Ne! Qui-Gon mě přijal za Padawana. Jen tak si to nerozmyslí. Nerozmyslí si to. Nerozmyslí..."
K těmto slovům se upjal celou svou myslí, aby vyloučil všechno ostatní, pak se spustil na všechny čtyři a začal se tiše plížit řadou kontejnerů. Hrozba v plášti byla jen o tři řady dále, napjatě poslouchajíc a snažíc se vycítit Obi-Wanovo stanoviště. Ale Obi-Wan zaplnil svou mysl šedou mlhou a soustředil se pouze na svou důvěru v Qui-Gona a nehlučný pohyb.
Bruck ustoupil ke spoustě menších kontejnerů u čelní stěny místnosti a nahlížel za ně, na jeho široká záda dopadal obdélník světla z otevřených dveří. Temná postava došla na konec první řady kontejnerů u vzdálené stěny. Obi-Wan se chopil příležitosti. Vyskočil na nohy, popadl víko od kontejneru před sebou a celou svou silou jím hodil hranou po Bruckovi. Ten pohyb Brucka varoval příliš pozdě a když otočil hlavu, víko ho zasáhlo těsně nad ucho. Skácel se jako zasažený nějakou mohutnou zbraní. Útočník v plášti přeskočil kontejnery se zažehnutým světelným mečem, ale to už Obi-Wan vybíhal ze dveří. Nepřítel ho následoval a vrhnul se do chodby s téměř nepatrným zpomalením svého tempa. Byl daleko za ním, když se Obi-Wan ladně shýbl vprostřed kroku a sebral meč, který upustil na začátku jejich souboje, a otočiv se ho aktivoval.
Za maskou se mihl záblesk zlého obdivu, ale zahalený muž svou vlastní zbraň nepozvedl. Žhnoucí čepel zůstala namířená na zem.
"Vážně jsi připraven vyzvat mě na souboj?" oslovil ho svým šepotajícím nakřáplým hlasem. "Nemůžeš mě porazit. Jsi dost inteligentní, abys to věděl." Ledabyle pokynul rukou v černé rukavici, když ze skladiště vyklopýtal Bruck Chun, ovládaný takovým hněvem, že nebyl schopen logicky uvažovat.
"A i kdybys chtěl se mnou změřit síly, Obi-Wane Kenobi, nemůžeš se bít s námi oběma." Hrozba v jeho hlase zesílila. "Vzdej to. Tenhle souboj nemůžeš vyhrát."
Bruck za ním aktivoval svůj meč a vrhnul se dolů chodbou s neartikulovaným výkřikem.
Obi-Wan na vzdáleném konci pohlédl na přibíhajícího Brucka, ale soustředil se pouze na temnou postavu.
Chce, abych odešel, pomyslel si. Proč? Proč mě chce nechat jít? Ví, že sem dolů během pěti minut zalarmuju všechny Jedie z celého Chrámu...
Ale už nebyl čas přemýšlet. Musí odejít, jinak bude nucen bránit se Bruckovi. Druhý chlapec už byl téměř u něj. Obi-Wan se rychle otočil a vlezl do výtahu. Dveře se zasunuly před šlehnutím Bruckova meče a Obi-Wan slabě zaslechl chraptivý výkřik druhého chlapce.
Nedokázal rozeznat slova, ale planoucí hněv v nich obsažený byl zřejmý jako bezhvězdný prostor a stejně tak temný.
Na druhém konci chodby to s uspokojením sledovaly lesknoucí se oči a maska skryla úsměv zrozený z nefalšovaného potěšení.
"Běž, Kenobi," zamumlal. "Vezmi si svůj světelný meč a běž."

Garen a Reeft se loudali s jídlem jak nejvíce mohli, ale varovné upozorňující zaznělo a další dvě židle u jejich stolu zůstaly prázdné.
"Kde jen mohou být?" řekl konečně Reeft, prolomiv zamyšlené ticho.
"Nevím," řekl Garen, uštipuje kůrku chleba. "Ale doufám, že jsou v pořádku." Rozhlédl se po rychle se vyprazdňující místnosti a ztišil hlas. Reeft se k němu naklonil, aby slyšel, co říká.
"Neviděl jsem ani Brucka Chuna."
Reeft přikývl. Oba chlapci si vyměnili ponuré pohledy, když vstávali.
"Možná," řekl pomalu Garen, "To nic. Možná prostě jen neměli hlad."
Reeft zavrtěl hlavou. "To si doopravdy nemyslíš a já taky ne. Něco není v pořádku. Nelíbí se mi to."
"Ano," Garen pohlédl na stěnu, kde byla stále zřetelně vidět stopa po vrženém noži. "Mně taky ne."

<<< Předchozí Seznam příběhů Další >>>